Шема организационе структуре органа општине Велико Градиште

 • Скупштина општине
 • Председник Скупштине општине
 • Заменик председника Скупштине
 • Секретар Скупштине општине
 • Одборници Скупштине општине (33)
 • Стална радна тела
 • Одељење локалне пореске администрације
 • Одељење за финансије
 • Одељење за инспекцијске послове
 • Кабинет председника општине
 • Општинско веће
 • Председник Општинског већа
 • Заменик председника општинског већа
 • Чланови Општинског већа (5)
 • Одборници Скупштине општине (33)
 • Стална радна тела
 • Одељење локалне пореске администрације
 • Одељење за финансије
 • Одељење за инспекцијске послове
 • Кабинет председника општине
 • Председник општине
 • Заменик председника општине
 • Заменик председника Скупштине
 • Секретар Скупштине општине
 • Одборници Скупштине општине (33)
 • Стална радна тела
 • Одељење локалне пореске администрације
 • Одељење за финансије
 • Одељење за инспекцијске послове
 • Кабинет председника општине
 • Општинска управа
 • Начелник Општинске управе
 • Одељење за општу управу
 • Одељење за друштвене делатности и заједничке послове
 • Одељење за урбанизам,комунално-стамбене и имовинско-правне послове
 • Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
 • Одељење локалне пореске администрације
 • Одељење за финансије
 • Одељење за инспекцијске послове
 • Кабинет председника општине

 • Општински јавни правобранилац

Распоред просторија Општинске управе:
приземље
спрат