• Скупштина општине
 • Председник Скупштине општине
 • Заменик председника Скупштине
 • Секретар Скупштине општине
 • Одборници Скупштине општине (35)
 • Стална радна тела
 • Одељење локалне пореске администрације
 • Одељење за финансије
 • Кабинет председника општине
 • Општинско веће
 • Председник Општинског већа
 • Заменик председника општинског већа
 • Чланови Општинског већа (11)
 • Одборници Скупштине општине (35)
 • Стална радна тела
 • Одељење локалне пореске администрације
 • Одељење за финансије
 • Кабинет председника општине
 • Председник општине
 • Заменик председника општине
 • Заменик председника Скупштине
 • Секретар Скупштине општине
 • Одборници Скупштине општине (35)
 • Стална радна тела
 • Одељење локалне пореске администрације
 • Одељење за финансије
 • Кабинет председника општине
 • Општинска управа
 • Начелник Општинске управе
 • Одељење за општу управу и јавне службе
 • Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
  (Канцеларија за младе)
 • Одељење за урбанизам,комунално-стамбене и имовинско-правне послове
 • Одељење за инспекцијске послове
 • Одељење локалне пореске администрације
 • Одељење за финансије
 • Кабинет председника општине

Распоред просторија Општинске управе:
приземље
спрат

image_pdfimage_print