New Search

If you are not happy with the results below please do another search

122 search results for:

1

Јавне набавке

Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 20.12.2018. године Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 19.10.2018. године Измена Плана јавних набавки за…

2

Јавне набавке

Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 20.12.2018. године Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 19.10.2018. године Измена Плана јавних набавки за…

3

Јавне набавке

Конкурсну документацију за јавне набавке можете преузети на порталу Јавне набавке. План јавних набавки за 2017. годину за Општинску управу општине Велико Градиште Измена Плана јавних набавки за 2016….

4

Јавне набавке

Конкурсну документацију за јавне набавке можете преузети на порталу Јавне набавке. Измена Плана јавних набавки за 2016. годину за Општинску управу општине Велико Градиште Измена Плана јавних набавки за…

5

Збирка прописа

Акта која нису објављена у “Збирци прописа“ објављена су у службеним гласницима општине Велико Градиште Број запослених у 2021. години – 01.03.2021. Пословник о измени и допуни Пословника Скупштине…

6

Јавне набавке

Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 05.11.2019. Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 07.10.2019. Измена Плана јавних набавки за…

7

Јавне набавке

Портал јавних набавки Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 07.04.2021. Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 01.02.2021. Правилник о…

8

Конкурси

Kонкурс за пријем деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за радну 2021/2022 годину II Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана за 2021. годину II Јавни конкурс за…

9

Буџет

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Велико Градиште за 2022. годину Број запослених у 2021. години – 01.03.2021. Грађански водич кроз Одлуку…

10

Избори за савете МЗ

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Средњево Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Сираково Решење о утврђивању…