New Search

If you are not happy with the results below please do another search

128 search results for:

1

Јавне набавке

Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 20.12.2018. године Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 19.10.2018. године Измена Плана јавних набавки за…

2

Јавне набавке

Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 20.12.2018. године Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 19.10.2018. године Измена Плана јавних набавки за…

3

Јавне набавке

Конкурсну документацију за јавне набавке можете преузети на порталу Јавне набавке. План јавних набавки за 2017. годину за Општинску управу општине Велико Градиште Измена Плана јавних набавки за 2016….

4

Јавне набавке

Конкурсну документацију за јавне набавке можете преузети на порталу Јавне набавке. Измена Плана јавних набавки за 2016. годину за Општинску управу општине Велико Градиште Измена Плана јавних набавки за…

5

Јавне набавке

Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 05.11.2019. Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 07.10.2019. Измена Плана јавних набавки за…

6

Збирка прописа

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Драган Милић) – 21.09.2020. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Слађан Марковић) – 21.09.2020 Одлука о престанку…

7

Јавне набавке

Обавештење о отварању понуда у поступцима јавних набавки Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 18.09.2020. План јавних набавки – Општинска управа општине Велико Градиште…

8

Буџет

Извештај о извршењу буџета за 2019. год. Извештавање о извршењу програма збирно 2019. год. Анализа Извештавања за 2019.год. Извештај о излазним резултатима Извештај о примљеним донацијама Извештај ревизора за…

9

Конкурси

Јавни конкурс за попуњавање радног места начелника Општинске управе општине Велико Градиште Јавни позив за послодаваце из приватног сектора за учешће у стручној пракси у оквиру пројекта „Побољшање запошљавања…

10

Одлука о расписивању Јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају…