1. Реализовани

  • Заједничким снагама дп заштите и управљања реком Пек

  • Креација и промоција туристичке руте Via Danubii у прекограничном подручју Бање Херкулане(Румунија) -Велико Градиште (Србија) базиране на карактеристикама Римске културе и цивилизације укључујући и реализацију инфраструктуре "Римска улица"

2. У реализацији

image_pdfimage_print