Предузетништво

УГОСТИТЕЉСТВО 

Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја
03.08.2023.

Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја

Обавештење за угоститељске објекте
09.10.2020.

Обавештавамо све угоститеље који имају некатегорисане угоститељске објекте за смештај на територији општине Велико Градиште да је неопходно да се евидентирају код јединице локалне самоуправе, како би испунили своју законску обавезу и били унети у Централни информациони систем у угоститељству и туризму (еТуриста).
Напомиње се да угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту и који није евидентиран код ЈЛС неће моћи да оствари право на учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2021. годину.
Прилог 1 – ПРИЈАВА УГОСТИТЕЉА ЗА НЕКАТЕГОРИСАНИ ОБЈЕКАТ
Попуњену пријаву можете доставити у канцеларију бр. 36 Општине Велико Градиште, или на мејл адресу: ivana.sulovic@velikogradiste.rs
Такође се позивају и сви угоститељи који имају категорисане угоститељске објекте у домаћој радиности да преузму шифру за еТуристу у канцеларији бр. 36.Oбавештење за власнике некатегорисаних угоститељских објеката

25.12.2019. 

Обавештавамо све угоститеље који имају некатегорисане угоститељске објекте за смештај на територији општине Велико Градиште да је дана 21.12.2019. године ступио на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објекта за смештај („Сл. гласник РС„, br. 90/2019) на основу којег се обавезују угоститељи који пружају услуге смештаја поднесу пријаву (Прилог 1) ЈЛС на чијој се територији објекат налази у року од 90 дана од ступања на снагу Правилника.

Напомиње се да угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту и који није евидентиран код ЈЛС неће моћи да оствари право на учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020. годину.

Прилог 1 – ПРИЈАВА УГОСТИТЕЉА ЗА НЕКАТЕГОРИСАНИ ОБЈЕКАТ

Попуњену пријаву можете доставити у канцеларију бр. 12 Општине Велико Градиште, или на мејл адресу: ivana.sulovic@velikogradiste.rs