59. седница Општинског већа - 28.07.2022.

1. Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за споствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитења на територији општине Велико Градиште

1.1. Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за споствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитења на територији општине Велико Градиште

2. Одлука о расписивању Јавног конурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Велико Градиште

2.1. Јавни конурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Велико Градиште

2.2. ПРИЛОГ 1 – за грађане – Пријавни формулар за породичне куће/станове

2.3. ПРИЛОГ 1А – Пријавни формулар за стамбене заједнице

2.4. ПРИЛОГ 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП1/22за привредне субјекте општине Велико Градиште

2.5. ПРИЛОГ 3 – Изјава

2.6. ПРИЛОГ 4 – Критеријуми за избор пројеката (породичне куће)

3. Одлука о избору директних корисника (привредних субјеката) за реализацију мера енергетске санације

1. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

2. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Удружења грађана „Шаран“ Велико Градиште

3. Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи, Oпштинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште

4. Правилник о постављању средства за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште

– Прилози

5. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

59. седница Општинског већа - предлози

Сазив 59. седнице Општинског већа

1. Предлог Одлуке о избору директних корисника (привредних субјеката) за реализацију мера енергетске санације

2. Предлог Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за споствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитења на територији општине Велико Градиште

3. Предлог Одлуке о расписивању Јавног конурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Удружења грађана „Шаран“ Велико Градиште

6. Предлог Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште

7. Предлог Правилника о постављању средства за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште

 – прилози

58. седница Општинског већа - предлози и нацрти

57. Седница Општинског већа - 11.07.2022.

1. Мишљење Општинског већа на Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2022. годину, коју је предложио Одбор за награде и признања

2. Мишљење Општинског већа на Предлог Одлуке о додели повеље,коју је предложио Одбор за награде и признања

3. Мишљење Општинског већа на Предлог Одлуке о измени Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, коју је предложио одборник Скупштине општине Велико Градиште Владан Дачић

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Удружења „Камерни хор Одјек“ Пожаревац

6. Решење о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на број деце у васпитним групама за радну 2022/2023. годину

7. Решење о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на спроведен поступак давања у закуп фискултурне сале

8. Решење о давању сагласности на Правилник о техничким условима за изградњу водоводних објеката и услова за прикључивање на систем јавног снабдевања водом на територији општине Велико Градиште

9. Решење о усвајању Извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама (Полугодишњи Извештај за 2022. годину)

10. Решење о одбијању приговора Лазић Милована из Великог Градиште на Закључак Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, као неоснован

11. Решење о усвајању Захтева Ивић Горице из Браничева, за надокнаду штете

12. Решење о усвајању Захтева Стојковић Љубице из Бикиња, за надокнаду штете

13. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање Спортског удружења ФК „Млади борац“ из Мајиловца

14. Одлука о исплати солидарне помоћи

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

16. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева заменика Председника општине Велико Градиште

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Председника Скупштине општине Велико Градиште

18. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Општинског правобранилаштва оштине Велико Градиште

19. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације општине Велико Градиште

20. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

21. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“

22. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

23. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“

24. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

25. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева СД „ВГСК“ Велико Градиште

26. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Општинског фудбалског савеза Велико Градиште

27. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ФК „ВГСК“ Велико Градиште

28. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ОК „ВГСК“ Велико Градиште

29. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

30. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Црвеног крста из Великог Градиште

31. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

32. Решење о усвајању Плана активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2022-2025. године

57. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 57. седнице Општинског већа за 11.07.2022.

1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2022. годину, коју је предложио Одбор за награде и признања

2. Предлог Одлуке о додели повеље, коју је предложио Одбор за награде и признања

3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, коју је предложио одборник Скупштине општине Велико Градиште Владан Дачић

4. Нацрт Одлуке о изради Стратегије унапређења положаја младих општине Велико Градиште за период од 2023–2027. године

5. Нацрт Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Велико Градиште за период од 2023–2033 године – измењен

6. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште

7. Нацрт Решења о поништавању Решења Скупштине општине Велико Градиште број 464-319/2020-01-1 од 14.12.2020. године

8. Нацрт Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

9. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Удружења „Камерни хор Одјек“ Пожаревац

12. Предлог Предлог Решења о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на број деце у васпитним групама за радну 2022/2023. годину

13. Предлог Решења о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на спроведен поступак давања у закуп фискултурне сале

14. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о техничким условима за изградњу водоводних објеката и услова за прикључивање на систем јавног снабдевања водом на територији општине Велико Градиште

15. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама (Полугодишњи Извештај за 2022. годину)

16. Предлог Решења о одбијању приговора Лазић Милована из Великог Градиште на Закључак Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, као неоснован

17. Предлог Решења о усвајању Захтева Ивић Горице из Браничева, за надокнаду штете

18. Предлог Решења о усвајању Захтева Стојковић Љубице из Бикиња, за надокнаду штете

19. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање Спортског удружења ФК „Млади борац“ из Мајиловца

20. Разно

Предлог за допуну Сазива 57. седницe Општинског већа општине Велико Градиште за 11.07.2022.

1. Предлог Одлуке о исплати солидарне помоћи

2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтеваНачелника Општинске управе општине Велико Градиште

3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева заменика Председника општине Велико Градиштe

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Председника Скупштине општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Општинског правобранилаштва оштине Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације општине Велико Градиште

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева СД „ВГСК“ Велико Градиште

13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Општинског фудбалског савеза Велико Градиште

14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ФК „ВГСК“ Велико Градиштe

15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ОК „ВГСК“ Велико Градиште

16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Црвеног крста из Великог Градиште

18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

19. Предлог Решења о усвајању Плана активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2022-2025. године

20. Информација – Записник о редовном инспекцијском надзору извршеном у Општинској управи општине Велико Градиште, број 130-038-27/2022-02 Управног инспектора Министарства државне управе и локалне самоуправе

21. Информација – Записник о редовном инспекцијском надзору извршеном у Општинској управи општине Велико Градиште, број 130-038-28/2022-02 Управног инспектора Министарства државне управе и локалне самоуправе

22. Разно

56. седница Општинског већа - 01.07.2022.

1. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

2. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта

5. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Месне заједнице Чешљева Бара

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Месне заједнице Чешљева Бара

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ФК „Кумане“ из Кумана

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој, (МЗ Затоње, Острово, Кисиљево и Макце)

8.1 Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој, (МЗ Затоње, Острово, Кисиљево и Макце)

8.2 Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој, (МЗ Затоње, Острово, Кисиљево и Макце)

8.3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој, (МЗ Затоње, Острово, Кисиљево и Макце)

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтеваЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације оппштине Велико Градиште

12. Решење о давању сагласности „Arriva Litas“ d.o.o. Пожаревац, на редове вожње за приградску линију Велико Градиште – Сребрно језеро

56. Седница Општинског већа - предлози

Сазив 56. седнице Општинског већа за 01.07.2022

1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта, (набавка тач скрин екрана)

3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта, (солидарна помоћ)

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта, (за огрев)

5. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Месне заједнице Чешљева Бара

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Месне заједнице Чешљева Бара

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ФК „Кумане“ из Кумана

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој, (МЗ Затоње, Острово, Кисиљево и Макце)

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације оппштине Велико Градиште

12. Предлог Решења о давању сагласности „Arriva Litas“ д.о.о. Пожаревац, на регистрацију реда вожње за приградску линију „Велико Градиште – Сребрно језеро“

53. седница Општинског већа - 06.06.2022.

1. Решење о одбијању Жалбе Невене Николић из Великог Градишта на Решење Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште број 355-216/2022-01 од 18.05.2022. године, као неоснована

2. Решење о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација за 2021. годину

3. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 23/22, тужиље мал. Саре Милетић из Камијева, коју заступа законски заступник мајка Наташа Милетић, против тужене Општине Велико Градиште

4. Решење о усвајању Захтева ЈУ Спортски центар Велико Градиште, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп јавним надметањем, пословни простор

5. Решење о усвајању Захтева МЗ Кусиће, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп јавним надметањем, пословни простор

6. Правилник о измени Правилника о ближим условима и начину остваривању права на мере мaтеријалне подршке из Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиште

7. Решење о усвајању Захтева ЛУ „Голуб“ Велико Градиште и одобравање исплате новчаних средстава

8. Решење о усвајању Захтева ЛУ „Фазан“ Средњево и одобравање исплате новчаних средстава

53. седница Општинског већа - предлози

Сазив 53. седнице Општинског већа

1. Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2021. годину

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину

3. Нацрт Одлуке о изради плана Детаљне регулације за изградњу соларне електране „Печаница–Љубиње“ на територији општине Велико Градиште

4. Нацрт Одлуке о именовању Локалног антикорупцијског тела за праћење примене ЛАП-а

5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јован Миленковић)

6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Бојан Динић)

7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Милошевић Радисав)

8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Бекић 001)

9. Нацрт Решења о поништају Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стокић Љубисав)

10. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Футура Плус д.о.о.)

11. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Ђоловић Миланка и Стојадиновић Драгица)

12. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Јовић Љубиша)

13. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Стевић Миланче)

14. Нацрт Решења о продужењу важења решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Ћирковић Милан)

15. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ – у ликвидацији

16. Нацрт Решења о давању сагласностина Годишњи извештај о пословању ЈКП “Дунав Велико Градиште“ (са финансијским извештајем и извештајем овлашћеног ревизора) за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године

17. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину

19. Нацрт Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2021. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“

20. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене програма рада за 2022. годину ЈУ Народнe библиотекe “Вук Караџић“ Велико Градиште

21. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ Велико Градиште

22. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену у Плану и програму рада са финансијским показатељима за 2022. годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

23. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022. годину

24. Нацрт Решења о давању сагласности наПрву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2022. годину

25. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину

26. Нацрт Решења о давању сагласности на Другу измену финансијског плана за 2022. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

27. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену финансијског плана за 2022. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

28. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

29. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Миша Живановић“ Средњево

30. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

31. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште

32. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

33. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

34. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

35. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

36. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

37. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

38. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

39. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

40. Предлог Решења о одбијању Жалбе Невене Николић из Великог Градишта на Решење Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште број 355-216/2022-01 од 18.05.2022. године, као неоснована

41. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација за 2021. годину

42. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 23/22, тужиље мал. Саре Милетић из Камијева, коју заступа законски заступник мајка Наташа Милетић, против тужене Општине Велико Градиште

43. Предлог Решења о усвајању Захтева ЈУ Спортски центар Велико Градиште, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп јавним надметањем, пословни простор

44. Предлог Решења о усвајању Захтева МЗ Кусиће, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп јавним надметањем, пословни простор

51. седница Oпштинско већа - 26.25.2022.

1. Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Велико Градиште

2. Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, за реализацију представе о Милени Павловић Барили

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Карате клуба „ВГСК“ Велико Градиште

5. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 332/20, тужиље Татјане Ивановић из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

6. Сагласност Милосављевић Драгославу из Параћина за продају рукотворина у хуманитарне сврхе за децу ометену у развоју

7. Решење о давању сагласности на Споразум о исплати дуга, на основу Захтева предузетника СТР „Ниле“, Радице Стојановић, из Триброда

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Џудо клуба „ВГСК“ Велико Градиште

48. седница Oпштинског већа - 28.04.2022.

1. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

2. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтеваОпште болнице Пожаревац

3. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтеваОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

4. Решења о додели средстава, по захтеву Спортског савеза општине Велико Градиште

5. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Културни центар)

6. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Средња школа)

7. Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (“СТЕПЕТ“ ДОО Велико Градиште)

8. Решења о давању сагласности на Елаборат о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта (VIV PRODUK D.O.O. Велико Градиште)

9. Решења о давању сагласност на Правилник о систематизацији радних места ЈКП Дунав Велико Градиште

10. Решењe о давању сагласности Општинском правобраниоцу у вези са споразумним закључењем спорног односа

11. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22

12. Правилник о сугинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22

48. седница Oпштинског већа - предлози

Сазив 48. седние општинског већа

1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтеваОпште болнице Пожаревац

3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтеваОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

4. Предлог Решења о додели средстава, по захтеву Спортског савеза општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Културни центар)

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Средња школа)

7. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (“СТЕПЕТ“ ДОО Велико Градиште)

8. Предлог Решења о давању сагласности на Елаборат о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта (VIV PRODUK D.O.O. Велико Градиште)

– ПРИЛОЗИ

9. Предлог Решења о давању сагласност на Правилник о систематизацији радних места ЈКП Дунав Велико Градиште

10. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу у вези са споразумним закључењем спорног односа

11. Предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22

12. Предлог Правилника о сугинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22

47. седница Општинског већа - 13.04.2022.

1. Одлука о усвајању Годишњег Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Велико Градиште за 2022.годину

2. Одлука о оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтеваМЗ Десине, МЗ Затоње, МЗ Чешљева Бара и МЗ Мајиловац

5. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевиског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште

6. Решење о давању сагласности Општинском правобрниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у предмету П.бр. 749/21, тужиоца Динић Саше из Пожаревца

7. Решење о додели средстава, по захтеву Карате клуба „NIPPON“ из Београда

8. Решење о додели средстава, по захтеву Одбојкашког клуба „ВГСК“

46. седница Општинског већа - 31.03.2022.

Записник са 45. седнице Општиског већа

1. Одлукa о додели средстава Удружењима

2. Одлукa о избору програма за финансирање цркава и верских заједница у 2022. години

3. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Мајиловац

4. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Мајиловац

5. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

6. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Одељења за локални и економски развој Општинске управе општине Велико Градиште (КО Десине, КО Бискупље, КО Макце, КО Мајиловац, и КО Ђураково-Поповац)

7. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Перић Властимир из Тополовника)

8. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара)

9. Решењe о давању сагласности на Предлог Одлуке о избору приватног партнера за обављање комуналне делатности одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште

10. Решењe о додели средстава Шах клубу „ВГСК“

11. Решењe о давању сагласности Месној заједници Царевац на спроведен поступак непосредне погодбе ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Царевац

12. Решењe о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште

13. Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацјама општине Велико Градиште

14. Одлука о отварању подрачуна за Месну заједницу Велико Градиште

15. Одлукa о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

16. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ФК „Пек“ из Кусића

17. Решењe о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 332/20, тужиље Татјане Ивановић из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

18. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Општинске управе општине Велико Градиште

19. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуОпштинске управе општине Велико Градиште

20. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Велико Градиште

21. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Епархије Рашко–Призренске за помоћ народним кухињама

46. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 46. седнице Општинског већа

1. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“, на територији општине Велико Градиште и града Пожаревца
2. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације еко–солар и ветропарк Бели Багрем на територији општине Велико Градиште
3. Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште
4. Нацрт Одлуке о прихватању на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије (2 локала преко пута комерцијалне банке)
5. Нацрт Одлуке o усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину
6. Oa6. Нацрт одлуке о измени Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиштеdluka o izmeni Odluke – socijalna zaštita
7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (к.п.бр. 233/6 – Миленковић Јован из Крагујевца)
8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (к.п.бр. 1/1 – Митровић Владан из Пожаревца)
9. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту (Удружење ПУЖ)
10. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту (Димитриевски Драгана)
11. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште, (мења се само датум)
12. Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште, (мења се само датум)
13. Предлог Одлуке о додели средстава Удружењима
14. Предлог Одлуке о избору програма за финансирање цркава и верских заједница у 2022. години
15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Мајиловац (уређење депоније)
16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Мајиловац (текуће одржавање)
17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште (набавке намирница за припремање хране)
18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Одељења за локални и економски развој Општинске управе општине Велико Градиште (за КО Десине, КО Бискупље, КО Макце – Божевац, КО Мајиловац, КО Дољашница и КО Ђураково-Поповац, а све ради чишћења пропуста и канала за сакупљање атмосферских вода)
19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Перић Властимир из Тополовника)
20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара)
21. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Одлуке о избору приватног партнера за обављање комуналне делатности одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште
22. Предлог Решења о додели средстава Шах клубу „ВГСК“ (куповина 16 столова)
23. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Царевац на спроведен поступак непосредне погодбе ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Царевац
24. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште
25. Предлог Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи, Oпштинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацјама општине Велико Градиште

45. седница Општинског већа - 16.03.2022.

Записник са 44. седнице Општинског већа

1. Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

2. Одлука о усвајању Плана смањења ризика за територију општине Велико Градиште

3. Одлука о накнади путних трошкова запослених у основним и средњим школама са седиштем на територији општине Велико Градиште

4. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Општинске управе општине Велико Градиште

5. Одлука о промени апропријације у оквиру буџета за 2022. годину

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Месне заједнице Рам

9. Извештај о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2021. годину

10. Решење о усвајању Допуне обједињеног Извештаја о утрошеним средствима удружења грађана, цркава и верских заједница у 2021. години

11. Решење о давању сагласности Месној заједници Мајиловац на спроведен поступак непосредне погодбе ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Мајиловац

12. Решење о давању сагласности Месној заједници Мајиловац на спроведен поступак јавног надметања ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Мајиловац („У срцу Стига“)

13. Решење о давању сагласности Месној заједници Тополовник на спроведен поступак јавног надметања ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Тополовник

14. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште

15. Решење о одбијању Жалбе Снежане Фелдвари из Кисиљева, на Решење Општинске управе општине Велико Градиште, Одељења за инспекцијске послове, бр. 355-20/2022-04 од 08.02.2022. године,као неосноване

16. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 52/21, тужиље Николић Маје из Великог Градишта против тужене Општине Велико Градиште

17. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 136/21, тужиоца Јанковић Добрице из Тополовника против тужене Општине Велико Градиште

18. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 754/21, тужиље Пешић Јелене из Пожаревца против тужене Општине Велико Градиште

45. Седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 45. седнице Општинског већа

1. Нацрт Одлукео категоризацији општинских путева и улица на територији општине Велико Градиште

2. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Љубиша из Великог Градишта)

3. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Поповић Душан из Великог Градишта)

4. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Младеновић Жељко из Великог Градишта)

5. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Марковић Душан из Великог Градишта)

6. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Снежана из Београда)

7. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту, (Пауновић Радиша из Тополовника)

8. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера(Мишић Дејан из Острова)

9. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера(Влаховић Емилија из Мраморка)

10. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера (Бошковић Марија из Великог Градишта)

11. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту (Дамњановић Властимир из Великог Градишта)

12. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Адамовић Драгиша из Великог Градишта)

13. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Урошевић Предраг из Мраморка)

14. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту (Славковић Верица из Великог Градишта)

15. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Продановић Милану из Београда)

16. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Унгурјановић Драган из Великог Градишта)

17. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту (Здравковић Саша из Великог Градишта)

18. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту (Бурмазевић Јованка из Великог Градишта)

19. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру (Шћекић Зоран из Великог Градишта)

20. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење уз накнаду неизграђеног градског грађевинског земљишта (Зоран Здравковић из Великог Градишта)

21. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Стокић Љубисав из Затоња)

22. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Драган Ступар из Вршца)

23. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Миленковић Јован из Крагујевца)

24. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Александар Стаматовић из Рама)

25. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Предраг Дробњак из Београда)

26. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Драган Ступар из Вршца)

27. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Драган Ступар из Вршца)

28. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Љубиша Стевановић из Великог Градишта)

29. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Ђорђевић Бојан из Пожаревца)

30. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Душан Ракић из Пожаревца)

31. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Ивица Јаношевић из Пожаревца)

32. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Брајковић Никола из Великог Градишта)

33. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Чуде Радован из Кличевца)

34. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Дробњак Бојана из Београда)

35. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Перић Никола из Пожаревца)

36. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Перић Никола из Пожаревца)

37. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Марковић Слађан из Великог Градишта)

38. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Дробњак Бојана из Београда)

39. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

40. Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

41. Нацрт Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште

42. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

43. Нацрт Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

44. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину

45. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању и годишњи обрачун за 2021. годину Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

46. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

47. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

48. Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште

49. Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2022. годину (због обимности материјала, План је нарезан на диску)

50. Предлог Одлуке о усвајању Плана смањења ризика за територију општине Велико Градиште (због обимности материјала, План је нарезан на диску)

51. Предлог Одлуке о накнади путних трошкова запослених у основним и средњим школама са седиштем на територији општине Велико Градиште

52. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Општинске управе општине Велико Градиште

53. Предлог Одлуке о промени апропријације у оквиру буџета за 2022. годину

54. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

55. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево

56. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Месне заједнице Рам

57. Предлог Извештаја о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2021. годину

58. Предлог Решења о усвајању Допуне обједињеног Извештаја о утрошеним средствима удружења грађана, цркава и верских заједница у 2021. години

59. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Мајиловац на спроведен поступак непосредне погодбе ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Мајиловац

60. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Мајиловац на спроведен поступак јавног надметања ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Мајиловац („У срцу Стига“)

61. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Тополовник на спроведен поступак јавног надметања ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Тополовник

62. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште

63. Предлог Решења о одбијању Жалбе Снежане Фелдвари из Кисиљева, на Решење Општинске управе општине Велико Градиште, Одељења за инспекцијске послове, бр. 355-20/2022-04 од 08.02.2022. године као неосноване

64. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 52/21, тужиље Николић Маје из Великог Градишта против тужене Општине Велико Градиште

65. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 136/21, тужиоца Јанковић Добрице из Тополовника против тужене Општине Велико Градиште

66. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 754/21, тужиље Пешић Јелене из Пожаревца против тужене Општине Велико Градиште

67. Информација – Записник о инспекцијском надзору спроведеном у Општинској управи општине Велико Градиште, од 02.03.2022. године

68. Информација – Записник о инспекцијском надзору спроведеном у Општинској управи општине Велико Градиште, од 10.03.2022. годинe

39. седница Општинског већа - 01.02.2022.

1.Решење о усвајању извештаја о утрошеним средствима Цркава и верских заједница у 2021.г.

2.Решење о усвајању извештаја о утрошеним средствима удружења грађана у 2021.г.

3.Одлука о избору програм за финансирање цркава и верских заједнива у 2022. г.

4.Одлука о додели средстава удружењима грађана у 2022. г

5.Решење о давању сагласности на извештај о раду Интерресорне комисије за 2021.г.

6.Решење о усвајању извештаја о извршењу програма фонда за коришћење средстава од минералних сировина за 2021.г.

7.Програм фонда за коришћење средстава од минералних сировина за 2022.г.

8.Одлукa о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште

9.Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 627/21, тужиоца Андрејић Милутина из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

10.Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 756/21, тужиоца Лазаревић Милана из Поповца, против тужене Општине Велико Градиште

11.Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 384/21, по захтеву ПУ „Мајски цвет

12.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – Павловић Биљана, из Сиракова

13.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – ПУ „Мајски Цвет“ из Великог Градишта

14.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – М.З. Чешљева Бара из Чешљеве Баре

15.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – ЈУСЦ из Великог Градишта

16.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – Туристичка организација из Велико Градишта

17.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – Председник савета за безбедност саобраћаја Општине Велико Градиште из Велико Градишта

18.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – Народна библиотека „Вук Караџић“ из Великог Градишта

19.Одлука о изради студије оправданости за заједничко међуопштинско управљање комуналном делатношћу зоохигијене општина Петровац на Млави, Мало Црниће, Кучево, Голубац и Велико Градиште

36. седница Општинског већа - 28.12.2021.

1. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, по обавештењу Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

2. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ Вук Караџић“ Мајиловац

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Дома здравља Велико Градиште

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

12.  Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЛУ „Голуб“ Велико Градиште

13. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Велико Градиште

14. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Макце

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Царевац

16. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Пожежено

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Мајиловац

18. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Начелника Општинске управе

35. седница Општинског већа - 22.12.2021.

1. Допуна Правилника о накнади путних трошкова запослених

2. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву,на основу обавештења Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

3. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Дома здравља Велико Градиште

4. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења ОШ „Миша Живановић“ Средњево

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевузаменика Председника општине Велико Градиште

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Председника Скупштине општине Велико Градиште

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Велико Градиште

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуОпштинског јавног правобраниоца

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Одељења за локални економски развој

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуДома здравља Велико Градиште

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста општине Велико Градиште

12. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“

13. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

14. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Туристичке организације општине Велико Градиште

16. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуНародне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуПредшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

18. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуЦентра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

19. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево

20. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинског фудбалског савеза

21. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Спортског савеза општине Велико Градиште

22. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОК „ВГСК“

23. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву СД „ВГСК“

24. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ФК „ВГСК“

25. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Николић Дејана из Курјача

26. Решење о именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације

27. Решење о дозвољавању смањења одобрених средстава планираних за 2021. годину, ФК „Кумане“ из Кумана

28. Решења којима се одобравају и финансирају програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

28-1

28-2

28-3

28-4

28-5

28-6

28-7

28-8

28-9

28-10

28-11

28-12

28-13

28-14

28-15

28-16

28-17

28-18

28-19

28-20

28-21

28-22

28-23

28-24

28-25

28-26

28-27

28-28

28-29

28-30

28-31

28-32

28-33

28-34

28-35

28-36

28-37

29. Решење о признавању права на једнократну новчану помоћ Живановић Малиши из Курјача

30. Правилник о раду монтажно-демонтажног клизалишта у Великом Градишту

31. Пословник о раду Изборне комисије општине Велико Градиште

35. седница Општинског већа општине - предлози

Сазив 35. седнице Општинског већа општине

1. Предлог Допуне Правилника о накнади путних трошкова запослених

2. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву,на основу обавештења Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

3. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Дома здравља Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештењаОШ „Миша Живановић“ Средњево

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевузаменика Председника општине Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Председника Скупштине општине Велико Градиште

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Велико Градиште

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуОпштинског јавног правобраниоца

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Одељења за локални економски развој

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуДома здравља Велико Градиште

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста општине Велико Градиште

12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“

13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште

15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Туристичке организације општине Велико Градиште

16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуНародне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуПредшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуЦентра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево

20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинског фудбалског савеза

21. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуСпортског савеза општине Велико Градиште

22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуОК „ВГСК“

23. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву СД „ВГСК“

24. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуФК „ВГСК“

25. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Николић Дејана из Курјача

26. Предлог Решења о именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације

27. Предлог Решења о дозвољавању смањења одобрених средстава планираних за 2021. годину, ФК „Кумане“ из Кумана

28. Предлози Решења којима се одобравају и финансирају програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

29. Предлог Решења о признавању права на једнократну новчану помоћ Живановић Малиши из Курјача

30. Предлог Правилника о раду монтажно-демонтажног клизалишта у Великом Градишту

34. седницa Општинског већа - 17.12.2021.

1. Одлука о утврђивању износа средстава за финансирање Годишњих програма у области спорта

2. Одлука о разврставању организација у области спорта

3. Одлука о утврђивању ранг листе категорисаних спортских организација у општини Велико Градиште

4. Одлука о додељивању додатних бодова спортским организацијама

5. Одлука о финансирању Годишњих програма у области спорта за 2022. годину

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, за исплату солидарне помоћи

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Општинске управе за куповину новогодишњих пакетића за децу у вртићу

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Општинске управе закуповину билборда, 4 гобо пројектора и исплату јубиларне награде Општинском правобраниоцу

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Камијево, ради крчења пута

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Рам, ради набавке ризле за сређивање пута

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Затоње, ради поправке објекта у ком је Месна канцеларија

12. Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2022. годину

13. Правилник о накнади путних трошкова запослених

14. Информација – Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац“ у току 2021. године

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Павловић Биљане из Сиракова, за исплату једнократне помоћи, услед избијања пожара у домаћинству

16. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, за замену прозора у школи у Макцу

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Основне школе„Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, за измирење платног промета

18. Решење о додели средстава, по Захтеву Шах клуба „ВГСК“, за куповину столова

34. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 34. седнице Општинског већа за 17.12.2021.

1. Предлог Одлуке о утврђивању износа средстава за финансирање Годишњих програма у области спорта

2. Предлог Одлуке о разврставању организација у области спорта

3. Предлог Одлуке о утврђивању ранг листе категорисаних спортских организација у општини Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о додељивању додатних бодова спортским организацијама

5. Предлог Одлуке о финансирању Годишњих програма у области спорта за 2022. годину

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, за исплату солидарне помоћи

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Општинске управе за куповину новогодишњих пакетића за децу у вртићу

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Општинске управе закуповину билборда, 4 гобо пројектора и исплату јубиларне награде Општинском правобраниоцу

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Камијево, ради крчења пута

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Рам, ради набавке ризле за сређивање пута

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Затоње, ради поправке објекта у ком је Месна канцеларија

12. Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2022. годину

13. Предлог Правилника о накнади путних трошкова запослених

Допуна 34 седнице

1. Одлука о коришћењу средстава – Павловић Биљана – пожар

2. Одлука о коришћењу средстава – ОШ МЖ

3. Одлука о коришћењу средстава – ОШ ИЛР

4. Решење о додели средстава – Шах клуб

33. седница општинског већа - 03.12.2021.

1. Одлука о додели новчане помоћи за лечење деце оболеле од тешких болести из буџета општине Велико Градиште

2. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Одељења локалног економског развоја Општинске управе Велико Градиште

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Камијево

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Средњево

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста Велико Градиште

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Националног савета Влаха у Републици Србији

8. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Дунав Велико Градиште“ бр. 2415/2021 од 29.11.2021. г. о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту бр. 2212/2017, 2453/2017 и бр. 1886/2021

9. Решење о усвајању Захтева МЗ Камијево за ослобађање обавезе плаћања закупнине закупцу пословног простора

10. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“

11. Решење о образовању Жалбене комисије општине Велико Градиште

12. Решење о стипендирању докторских студија

13. Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

33. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 33. седница Општинског већа – предлози и нацрти

1. Нацрт Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину, са Кадровским планом

2. Нацрт Одлуке о ангажовању екстерне ревизије

3. Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште

4. Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште

5. Нацрт Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021-2024

– Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021-2024

– Извештај о спроведеној јавној расправи – ЛАП

– Преглед мера које су изостављене из Нацрта локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период од 2021. године до 2024. године

6. Нацрт Одлуке о изради Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште

7. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште

8. Нацрт Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

9. Нацрт Решења о разрешењу чланства у Савету за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

10. Нацрт Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2022. годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште

11. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи план и програм рада са финансијским планом за 2022. годину као и Финансијски план расхода за 2022. годину ЈУ Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште

12. Нацрт Решења о давању сагласности на План и програм рада за 2022. годину ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

13. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину

14. Нацрт Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за 2022.годину

15. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022. годину са финансијским планом

16. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Плана рада Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште за 2022.годину

17. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ из Великог Градишта

18. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

19. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

20. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

21. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

22. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ Пожаревац

23. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2022.годину

24. Нацрт Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“

25. Информација – програм рада Црвеног Крста Велико Градиште за 2022. годину

26. Предлог Одлуке о додели новчане помоћи за лечење деце оболеле од тешких болести из буџета општине Велико Градиште

27. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

28. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву одељења локалног економског развоја општинске управе Велико Градиште

29. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву М.З. Камијево

30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву М.З. Средњево

31. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста Велико Градиште

32. Предлог о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дунав Велико Градиште бр. 2415/2021 од 29.11.2021. г. о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту бр. 2212/2017, 2453/2017 и бр. 1886/2021

33. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“

34. Решење о образовању Жалбене комисије општине Велико Градиште

35. Предлог Правилника о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

36. Извештај о пристиглој пријави за стипендирање докторских студија

37. Разно

ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА 33. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА (02.12.2021)

1. Нацрт Одлуке о укидању Комисије за прописе
2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Националног савета Влаха у Републици Србији
3. Предлог Решење о усвајању Захтева МЗ Камијево за ослобађање обавезе плаћања закупнине закупцу пословног простора
4. Информација – Извештај о ревизији правилности пословања Општине Велико Градиште, који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину, код директних корисника буџетских средстава

32. седница Општинског већа - 09.11.2021.

1. Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2021/2022. годину

2. Решење о одбацивању пријаве за студентску стипендију Алексић Јоване из Царевца, као неблаговремено поднете

3. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште

4. Решење о давању сагласности на Програм одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

5. Решење о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2022. годину

6. Годишњи програм одржавања хигијене на површинама јавне намене за 2022. годину

7. Решење о давању сагласности на План и Програм активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2022. годину Привредног друштва „Spider Serbia“ д.о.о. из Борче

8. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Спортски савез

9. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Одбојкашки клуб „ВГСК“

10. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање удружења – Српски православни манастир Нимник

11. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 23/21

12. Решење о утврђивању износа бесплатне ужине за школску-васпитну 2021/2022. годину

13. Решење о изузећу Начелника Општинске управе

14. Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

15. Решење о додели стипендије за уписане мастер академске студије

32. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 32. седнице Општинског већа општине Велико Градиште

1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар–септембар 2021. године

Анализа програма збирно
Програм 1
Програм 2
Програм 3
Програм 4
Програм 5
Програм 6
Програм 7
Програм 8
Програм 9
Програм 10
Програм 11
Програм 12
Програм 13
Програм 14
Програм 15
Програм 16

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. године

3. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

4. Нацрт Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

5. Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину

6. Нацрт Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера

7. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

8. Нацрт Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Велико Градиште

9. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Цветковић Горан)

10. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Перић Ана)

11. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Живорадовић Јовица)

12. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Стојићевић Слађан)

13. Нацрт Решења о престанку мандата директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

14. Нацрт Решења о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

15. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2021. годину

16. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2021. годину

17. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2021. годину

18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2021. годину

19. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2021. годину

20. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину

21. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

22. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2021. годину

23. Нацрт Решења о давању сагласности на Изменуи допуну Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину

24. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

25. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

26. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2021 – 30.09.2021. године ЈКП „Дунав Велико Градиште“

27. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину

28. Нацрт Решења о давању сагласности на ДопунуПосебног програма ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину

29. Предлог Одлуке о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2021/2022. годину

30. Извештај о пристиглој пријави за стипендирање мастер студија

31. Предлог Решења о одбацивању пријаве за студентску стипендију Алексић Јоване из Царевца, као неблаговремено поднете

32. Предлог Одлуке о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште

33. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште

34. Предлог Решеља о давању сагласности на Програм одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

35. Предлог Решења о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2022. годину

36. Предлог Годишњег програма одржавања хигијене на површинама јавне намене за 2022. годину

37. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2022. годину Привредног друштва „Spider Serbia“ д.о.о. из Борче

38. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Спортски савез

39. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Одбојкашки клуб „ВГСК“

40. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање удружења – Српски православни манастир Нимник

41. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 23/21, тужиоца малолетне Саре Микић из Старе Пазове, чији је законски заступник отац Жељко Микић, против тужене Општине Велико Градиште

42. Предлог Решења о утврђивању износа бесплатне ужине за школску-васпитну 2021/2022. годину

43. Предлог Решења о изузећу Начелника Општинске управе

44. Предлог Правилника о измени правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

45. Разно

30. седница Општинског већа - 23.09.2021.

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста из Великог Градишта

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Кумане

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Мајиловац

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Дољашница

Решење о додели средстава, на основу Захтева клуба “Стишки орлови“ Мајиловац

Решење о образовању и именовању Савета за родну равноправност општине Велико Градиште

Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу водовода бр.1884/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу канализације бр.1885/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав бр.1886/2021 од 13.09.2021.г. о промени ценовника комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту

Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште

Решење о усвајању Извештаја о реализацији програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште у 2020.г. (Савет за безбедност саобраћаја на путевима на подручју општине Велико Градиште)

Решење о давању сагласности правобраниоцу за закључење споразума о мирном решењу судског спора

30. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 30. седнице Општинског већа

Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2021. године

– Програм 1

– Програм 2

– Програм 3

– Програм 4

– Програм 5

– Програм 6

– Програм 7

– Програм 8

– Програм 9

– Програм 10

– Програм 11

– Програм 12

– Програм 13

– Програм 14

– Програм 15

– Програм 16

Нацрт Одлуке о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом

Нацрт Решења о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године

Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић)

Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић)

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић)

Нацрт Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић, Стојићевић, Живорадовић)

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, ( Десимир Пауновић)

Нацрт Решења о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Нацрт Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста из Великог Градишта

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Кумане

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Мајиловац

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Дољашница

Предлог Решења о додели средстава, на основу Захтева клуба “Стишки орлови“ Мајиловац

Предлог Решења о образовању и именовању Савета за родну равноправност општине Велико Градиште

Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу водовода бр.1884/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу канализације бр.1885/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав бр.1886/2021 од 13.09.2021.г. о промени ценовника комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту

Предлог Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште

Информација-Записник Управног инспектора, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Сектора управне инспекције, Одсека управне инспекције Смедерево у вршењу редовног инспекцијског надзора над Општинском управом општине Велико Градиште као надзираног субјекта.

28. седница Општинског већа - 20.08.2021

Одлука о коришћењу средстава Сталне буџетске резерве, на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, једнократна помоћ Павловић Драгомиру из Макца

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Дољашнице

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Удружења за заштиту животиња „Зоја“ и Удружења помоћ за угрожене животиње „Пуж“ из Великог Градишта

Решење о давању сагласности на Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште број 1218 од 26.07.2021. године

Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“ Велико Градиште

28. седница Општинског већа - предлози

Сазив 28. седнице Општинског већа

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Сталне буџетске резерве, на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, једнократна помоћ Павловић Драгомиру из Макца

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Дољашнице

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Удружења за заштиту животиња „Зоја“ и Удружења помоћ за угрожене животиње „Пуж“ из Великог Градишта

Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште број 1218 од 26.07.2021. године

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“ Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта

27. седницa Општинског већа - нацрти и предлози

Сазив 27. седнице Општинског већа – 11.08.2021.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину

Нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште

Нацрт Одлуке о сахрањивању и гробљима

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Пауновић Десимир)

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Стевановић Предраг и Стевановић Јелисавета)

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

Нацрт Решења Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве – једнократна помоћ Васиљевић Владици из Курјача, за куповину грађевинског материјала

Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Кусиће за продужење закупа пословног простора

Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за трећу годину гарантног периода – јавно осветљење

26. Седница Скупштине општине - 08.07.2021. предлози

Сазив 26. седнице Скупштине општине

Предлог Oдлуке о измени Oдлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште (због обимности материјала, прилози се достављају на диску)

Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

26. седница Општинског већа - нацрти и предлози

Сазив 26. седнице Општинског већа

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територијји општине Велико Градиште

Нацрт Одлуке о давању сагласности и усвајању Предлога Пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

Предлог Решења о давању сагласности на број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, МЗ Макце

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ОК „ВГСК“

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења РК „ВГСК“

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК Сираково

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „Млади Борац“ Мајиловац

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „Стишки Курјак“ Курјаче

24. седница Општинског већа - 08.07.2021.

24. седница Општинског већа 08.07.2021 - нацрти и предлози

image_pdfimage_print