1. Контрола мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама
3. Заштита чистоће на јавним површинама
4. Заштита чистоће јавних површина на сребрном језеру
5. Уређење и одржавање јавних зелених и рекреационих површина -Обавеза вршиоца комуналне делатности-
6. Заштита чистоће на јавној површини – грађевински радови
7. Зимско чишћење снега и леда
8. Изношење комуналног отпада – обавезе даваоца услуга
9. Изношење комуналног отпада – обавеза корисника услуга
10. Управљање пијацама – обавезе даваоца услуга
11. Управљање пијацама – обавезе корисника услуга
12. Одржавање јавних паркиралишта – обавезе јавног комуналног предузећа
13. Коришћење јавних паркиралишта – обавезе корисника
14. Заштита јавних паркиралишта – обавезе корисника
15. Држање паса и мачака – обавезе власника- држаоца животиња
16. Држање копитара, папкара, пернате живине, нојева и кунића – обавезе власника- држаоца животиња
17. Држање голубова – обавезе власника- држаоца животиња
18. Држање пчела – обавезе власника- држаоца животиња
19. Септичке јаме
20. Уређење и одржавање гробља – обавеза вршиоца комуналне делатности
21. Сахрањивање на гробљу – обавеза вршиоца комуналне делатности
22. Контрола снабдевања водом – обавезе јавног комуналног предузећа
23. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода – обавезе јавног комуналног предузећа
24. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода – обавезе корисника
25. Одржавање парцела – обавезе власника
26. Контрола плутајућих објеката на делу обале и водног простора
27. Контрола кућног реда у згради – Обавезе корисника зграде
28. Контрола кућног реда у згради -Обавезa стамбене заједнице-
29. Одржавање одлагалишта – Обавеза управљача
30. Контрола кућног реда у згради -Обавезa органа управљања-
31. Контрола обезбеђивања јавног осветљења -Обавезa пружаоца комуналне делатности-
32. Контрола обезбеђивања јавног осветљења -Обавезa корисника комуналне делатности-
33. Контрола димничарских услуга -Обавезa вршиоца комуналне делатности-
34. Контрола димничарских услуга -Обавезa корисника комуналне делатности-
35. Уређење и одржавање јавних зелених и рекреационих површина -Обавезe корисника-
36. Контрола снабдевања водом – Обавезе корисника –

image_pdfimage_print