Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 5 стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, на територији општине Жабари

Oдлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2019. годину

Oдлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2019. годину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је расписало Четврти јавни позив за ипард подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – набавку новог трактора

Програм EU PRO је расписао други јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Велико Градиште кроз доходовне активности

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште за 2019. годину

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на на доделу средстава помоћи породицама избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Велико Градиште

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

Јaвни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

Јавни позив за подношење пријаве за доделу субвенција за осигурање усева, плодова и вишегодишњих засада

Јавни позив за прикупљање писмених понуда бр. RHP-W7-PA/PC4-2019 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији града Пожаревац и граничних јединица локалне самоуправе

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – Израда студије плодности пољпопривредног земљишта у општини Велико Градиште

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворуишта “ОСТРОВО 7000*3“

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

Јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава) и за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства – подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2018. години

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења за 2018. годину

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интeреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину 

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта за 2018. годину

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2017. години

Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања за неквалификована лица

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намене за грађевински и други материјал и/или опрему

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину

Јавни позив 5. за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

Јавни позив 4 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворуишта “ОСТРОВО 3*7000“

Јавни позив 3 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

Јавни позив 1 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава) и 2 за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства – подизање нових или обнављање постојећих производних засада воћака – засада малине

Ванредни јавни позив за доделу средстава за избор програма од јавног интереса које реализују удружења и финансирају се из буџета општине Велико Градиште

Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2017. години

image_pdfimage_print