Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање

Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2024. години

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Велико Градиште кроз доходовне активности

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава помоћи породицама избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Велико Градиште за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом

Јавни позиви за давање у закупна одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица на територији јединица локалне самоуправе: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар, Велика Плана, Бела Црква, Вршац, Уб, Крагујевац, Рача, Мајданпек, Дољевац, Ниш и Кладово

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2024. години

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма/пројеката Цркава и верских заједница у 2024.години

II Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2023/2023. годину

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава помоћи породицама избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Велико Градиште за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом

Одлука о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (домаћинствима) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Велико Градиште за 2023. годину – ажурирано

Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Велико Градиште

Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Велико Градиште

Јавни конкурси: Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац и општина Велико Градиште

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велико Градиште

Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Буџет по мери грађана – и ти се питаш“

Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2023. години

Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у 2023. години

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2023. години

Исправка техничке грешке у Jавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места бр. 111-15/2022-01-3 од 04.11.2022. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велико Градиште

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велико Градиште

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023. годину

Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велико Градиште

Jaвни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

Одлука о расписивању Јавног позива и Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребеи унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Велико Градиште

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велико Градиште

Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде у општини Велико Градиште у 2022. години

Jавни позив за доставу предлога кандидата за доделу Општинске награде општине Велико Градиште у 2022. години

Јавни позив за награду најбољег студента са територије општине Велико Градиште за 2022. годину

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Велико Градиште

EU PRO+: Јавни позив за предлоге пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац и општина Велико Градиштe: Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години

Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац и општина Велико Градиштe: Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2022. години

Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац и општина Велико Градиште: Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022. години

Јавни позив 5. за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

Јавни позив 4 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за Oдрживо коришћење пољопривредног земљишта – Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро–мелиоративне мере)

Јавни позив 3 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљаљње земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта “ОСТРОВО 7000*3“

Јавни позив 2 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављаљње и јачање удружења из области пољопривреде

Јавни позив 1 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава и јуница)

II Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у 2022. години

II Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2022. години – 28.02.2022

Jавни позив за прикупљање писаних понуда – тополе

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2022. години

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у 2022. години

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2021/2022. годину

Јавни конкурс за именовање директора Јавне установе “Спортски центар Велико Градиште“

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта

Јавни позив 5 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за подстицаје за спровођење  одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

Јавни позив 4 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за Oдрживо коришћење пољопривредног земљишта – Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро – мелиоративне мере)

Јавни позив 3 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљаљње земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта “ОСТРОВО 7000*3“

Јавни позив 2 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављаљње и јачање удружења из области пољопривреде

Jавни поозив 1 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава и јуница

Kонкурс за пријем деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за радну 2021/2022 годину

II Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана за 2021. годину

II Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма цркава и верских заједница за 2021. годину

Jaвни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2021. години

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма цркава и верских заједница за 2021. годину

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана за 2021. годину

Jaвни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2021. години

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2020/2021 годину

Јавни конкурс за попуњавање радног места начелника Општинске управе општине Велико Градиште

Јавни позив за послодаваце из приватног сектора за учешће у стручној пракси у оквиру пројекта „Побољшање запошљавања Ромкиња у општини Велико Градиште“ –, који финансира Европска унија

Jавни позив за незапослене Ромкиње из општине Велико Градиште, старости од 15 до 45 година, које имају завршену основну школу, потпуну или непотпуну средњу школу и заинтересоване су за учествовање у програму подршке запошљавању обучавањем кроз сертификване обуке 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Велико Градиште

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2021. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2021. годину

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години

Јавни конкурс послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години

Jaвни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   подстицаји за спровођење  одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за Oдрживо коришћење пољопривредног земљишта – Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро–мелиоративне мере)

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта “ОСТРОВО 7000*3“

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављаљње и јачање удружења из области пољопривреде

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава и јуница)

Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2020. години

Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма цркава и верских заједница

Одлука о расписивању Јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на на доделу средстава помоћи породицама избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Велико Градиште за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом

Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2019/2020. годину

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 5 стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, на територији општине Жабари

Oдлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2019. годину

Oдлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2019. годину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је расписало Четврти јавни позив за ипард подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – набавку новог трактора

Програм EU PRO је расписао други јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Велико Градиште кроз доходовне активности

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште за 2019. годину

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на на доделу средстава помоћи породицама избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Велико Градиште

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

Јaвни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

Јавни позив за подношење пријаве за доделу субвенција за осигурање усева, плодова и вишегодишњих засада

Јавни позив за прикупљање писмених понуда бр. RHP-W7-PA/PC4-2019 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији града Пожаревац и граничних јединица локалне самоуправе

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – Израда студије плодности пољпопривредног земљишта у општини Велико Градиште

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворуишта “ОСТРОВО 7000*3“

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

Јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава) и за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства – подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2018. години

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења за 2018. годину

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интeреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину 

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта за 2018. годину

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2017. години

Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања за неквалификована лица

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намене за грађевински и други материјал и/или опрему

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину

Јавни позив 5. за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

Јавни позив 4 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворуишта “ОСТРОВО 3*7000“

Јавни позив 3 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

Јавни позив 1 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава) и 2 за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства – подизање нових или обнављање постојећих производних засада воћака – засада малине

Ванредни јавни позив за доделу средстава за избор програма од јавног интереса које реализују удружења и финансирају се из буџета општине Велико Градиште

Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2017. години

image_pdfimage_print