Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2018. години

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења за 2018. годину

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интeреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину 

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта за 2018. годину

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2017. години

Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања за неквалификована лица

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намене за грађевински и други материјал и/или опрему

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину

Јавни позив 5. за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

Јавни позив 4 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворуишта “ОСТРОВО 3*7000“

Јавни позив 3 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

Јавни позив 1 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава) и 2 за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства – подизање нових или обнављање постојећих производних засада воћака – засада малине

Ванредни јавни позив за доделу средстава за избор програма од јавног интереса које реализују удружења и финансирају се из буџета општине Велико Градиште

Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2017. години

image_pdfimage_print