Закон о општем управном поступку, „Сл.гласник“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење

Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка за период од 06.03.2023. до 21.03.2023. године.Преузмите документДана 28.03.2023. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка за период од 13.02.2023. до 24.02.2023. године.
Преузмите документ
Дана 24.02.2023. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка за период од 02.02.2023. до 10.02.2023. године.
Преузмите документ
Дана 10.02.2023. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка за период од 18.01.2023. до 31.01.2023. године.
Преузмите документ
Дана 31.01.2023. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти за период од 04.01.2023. до 17.01.2023. године.
Преузмите документ
Дана 18.01.2023. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка за период од 21.12.2022. до 30.12.2022. године.
Преузмите документ
Дана 30.12.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка за период од 01.12.2022. до 13.12.2022. године.
Преузмите документ
Дана 14.12.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка за период од 18.10.2022. до 30.11.2022. године.
Преузмите документ
Дана 30.11.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 06.10.2022. до 08.11.2022. године.
Преузмите документ
Дана 08.11.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за дан  07.09.2022. године.
Преузмите документ
Дана 14.09.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 29.08.2022. до 13.09.2022. године.
Преузмите документ
Дана 14.09.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе
општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 26.07.2022. до 04.08.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.08.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 11.07.2022. до 21.07.2022. године.
Преузмите документ
Дана 21.07.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 17.06.2022. до 28.06.2022. године.
Преузмите документ
Дана 28.06.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 03.06.2022. до 15.06.2022. године.
Преузмите документ
Дана 16.06.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 30.05.2022. до 31.05.2022. године.
Преузмите документ
Дана 31.05.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 17.05.2022. до 25.05.2022. године.
Преузмите документ
Дана 27.05.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 17.05.2022. до 18.05.2022. године.
Преузмите документ
Дана 19.05.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 13.04.2022. до 13.05.2022. године.
Преузмите документ
Дана 13.05.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 05.04.2022. до 08.04.2022. године.
Преузмите документ
Дана 11.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-355/2022-06 од 04.04.2022. године.
Преузмите документ
Дана 08.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-248/2022-06 од 24.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-270/2022-06 од 21.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-268/2022-06 од 20.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-264/2022-06 од 21.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-252/2022-06 од 22.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-241/2022-06 од 20.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-215/2022-06 од 19.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-300/2022-06 од 18.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 24.03.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 11.03.2022. до 18.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 23.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-179/2022-06 од 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-171/2022-06 од 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-165/2022-06 од 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-161/2022-06 од 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-160/2022-06 од 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-153/2022-06 од 09.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Скупштина општине Велико Градиште објављује Одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу, бр. 013-21/2022-01-1 од 10.02.2022. године, јер достављање Мијомиру Вуковићу на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 013-21/2022-01-1
Дана 15.03.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 03.03.2022. до 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 11.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-56/2022-06 од 03.03.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-56/2022-06
Дана 07.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-56/2022-06 од 03.03.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-56/2022-06
Дана 07.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-56/2022-06 од 03.03.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-56/2022-06
Дана 07.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-93/2022-06 од 11.02.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-93/2022-06
Дана 07.03.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 17.02.2022. до 03.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 03.03.2022. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-126/2022-06 од 17.02.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-126/2022-06
Дана 23.02.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-46/2022-06 од 27.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-46/2022-06
Дана 02.02.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-38/2022-06 од 27.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-38/2022-06
Дана 02.02.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-28/2022-06 од 27.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-28/2022-06
Дана 02.02.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-14/2022-06 од 27.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-14/2022-06
Дана 02.02.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-23/2022-06 од 25.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-23/2022-06
Дана 02.02.2022. год

Председник општине Велико Градиште објављује Одговор на представку бр. 352-63/2021-01-2 од 11.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 352-63/2021-01-2
Дана 17.01.2022. год

Лице овлашћено за поступање по захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи у општини Велико Градиште објављује Решење бр. 401-300/2021-02 од 05.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 401-300/2021-02
Дана 06.01.2022. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-13/2021-06 од 10.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-13/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-40/2021-06 од 13.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-40/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-57/2021-06 од 13.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-57/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-61/2021-06 од 10.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-61/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-71/2021-06 од 13.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-71/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-128/2021-06 од 27.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-128/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи у општини Велико Градиште објављује Обавештење бр. 401-300/2021-02 од 02.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 401-300/2021-02
Дана 10.12.2021. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка за период од 18.01.2023. до 31.01.2023. године.
Преузмите документ
Дана 31.01.2023. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти за период од 04.01.2023. до 17.01.2023. године.
Преузмите документ
Дана 18.01.2023. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка за период од 21.12.2022. до 30.12.2022. године.
Преузмите документ
Дана 30.12.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка за период од 01.12.2022. до 13.12.2022. године.
Преузмите документ
Дана 14.12.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка за период од 18.10.2022. до 30.11.2022. године.
Преузмите документ
Дана 30.11.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 06.10.2022. до 08.11.2022. године.
Преузмите документ
Дана 08.11.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за дан  07.09.2022. године.
Преузмите документ
Дана 14.09.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 29.08.2022. до 13.09.2022. године.
Преузмите документ
Дана 14.09.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе
општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 26.07.2022. до 04.08.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.08.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 11.07.2022. до 21.07.2022. године.
Преузмите документ
Дана 21.07.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 17.06.2022. до 28.06.2022. године.
Преузмите документ
Дана 28.06.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 03.06.2022. до 15.06.2022. године.
Преузмите документ
Дана 16.06.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 30.05.2022. до 31.05.2022. године.
Преузмите документ
Дана 31.05.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 17.05.2022. до 25.05.2022. године.
Преузмите документ
Дана 27.05.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 17.05.2022. до 18.05.2022. године.
Преузмите документ
Дана 19.05.2022. год.

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 13.04.2022. до 13.05.2022. године.
Преузмите документ
Дана 13.05.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 05.04.2022. до 08.04.2022. године.
Преузмите документ
Дана 11.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-355/2022-06 од 04.04.2022. године.
Преузмите документ
Дана 08.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-248/2022-06 од 24.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-270/2022-06 од 21.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-268/2022-06 од 20.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-264/2022-06 од 21.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-252/2022-06 од 22.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-241/2022-06 од 20.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-215/2022-06 од 19.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 05.04.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-300/2022-06 од 18.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 24.03.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 11.03.2022. до 18.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 23.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-179/2022-06 од 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-171/2022-06 од 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-165/2022-06 од 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-161/2022-06 од 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-160/2022-06 од 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује објављује на Огласној табли Решење бр. 465-153/2022-06 од 09.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 17.03.2022. год

Скупштина општине Велико Градиште објављује Одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу, бр. 013-21/2022-01-1 од 10.02.2022. године, јер достављање Мијомиру Вуковићу на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 013-21/2022-01-1
Дана 15.03.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 03.03.2022. до 10.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 11.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-56/2022-06 од 03.03.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-56/2022-06
Дана 07.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-56/2022-06 од 03.03.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-56/2022-06
Дана 07.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-56/2022-06 од 03.03.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-56/2022-06
Дана 07.03.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-93/2022-06 од 11.02.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-93/2022-06
Дана 07.03.2022. год

Одељење за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште објављује на Огласној табли списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти, за период од 17.02.2022. до 03.03.2022. године.
Преузмите документ
Дана 03.03.2022. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-126/2022-06 од 17.02.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-126/2022-06
Дана 23.02.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-46/2022-06 од 27.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-46/2022-06
Дана 02.02.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-38/2022-06 од 27.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-38/2022-06
Дана 02.02.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-28/2022-06 од 27.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-28/2022-06
Дана 02.02.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-14/2022-06 од 27.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-14/2022-06
Дана 02.02.2022. год

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-23/2022-06 од 25.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-23/2022-06
Дана 02.02.2022. год

Председник општине Велико Градиште објављује Одговор на представку бр. 352-63/2021-01-2 од 11.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 352-63/2021-01-2
Дана 17.01.2022. год

Лице овлашћено за поступање по захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи у општини Велико Градиште објављује Решење бр. 401-300/2021-02 од 05.01.2022. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 401-300/2021-02
Дана 06.01.2022. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-13/2021-06 од 10.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-13/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-40/2021-06 од 13.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-40/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-57/2021-06 од 13.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-57/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-61/2021-06 од 10.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-61/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-71/2021-06 од 13.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-71/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 465-128/2021-06 од 27.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 465-128/2021-06
Дана 28.12.2021. год.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи у општини Велико Градиште објављује Обавештење бр. 401-300/2021-02 од 02.12.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: 401-300/2021-02
Дана 10.12.2021. год.

Огласна табла - архива

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја објављује Обавештење бр. 354-90/2021-01-2 од 23.08.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:354-90/2021-01-2

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја објављује Обавештење бр. 037-27/2021-02 од 26.04.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 037-27/2021-02

Одељењe за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Решење бр. 464-185/2020-06 oд 10.11.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 464-185/2020-06

Одељењe за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште објављује Обавештење бр. 464-198/2019-06 oд 04.11.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 464-198/2019-06

Општинско веће општине Велико Градиште објављује Решење бр. 355-263/2020-01-4 oд 11.09.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 355-263/2020-01-4

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја објављује Закључак о допуни бр. 037-25/2019-08 oд 17.06.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 037-25/2019-08

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја објављује Упутство о допуни бр. 037-25/2019-08 oд 17.06.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 037-25/2019-08

image_pdfimage_print