Јавне расправе

Jавнa расправa о доношењу Одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште 21.03.2019.

Јавна расправа о нацрту Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Велико Градиште за 2019. годину 06.12.2018.

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Статута општине Велико Градиште 05.11.2018.

Позив на Јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету за 2019. годину 31.10.2018.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету за 2018. годину 16.10.2017.