Јавне расправе

Јавна расправа о Нацрту одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште

Јавна расправа за припрему Одлуке о буџету за 2020. годину

Јавна расправа o Нацртy одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији општине Велико Градиште

Јавна расправа o Нацрту одлуке о боравишној такси

Јавна расправа o Нацртy одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији општине Велико Градиште

Јавна расправа o Нацрту одлуке о боравишној такси

Јавна расправа – Нацрт одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште 

Jавнa расправa о доношењу Одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште 21.03.2019.

Јавна расправа о нацрту Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Велико Градиште за 2019. годину 06.12.2018.

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Статута општине Велико Градиште 05.11.2018.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету за 2019. годину 31.10.2018.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету за 2018. годину 16.10.2017.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКИХ ПРОЈЕКАТА