Јавна набавка 23/2024
Општинска управа

Јавна набавка 22/2024
Општинска управа

Јавна набавка 21/2024
Општинска управа

Јавна набавка 20/2024
Општинска управа

Јавна набавка 19/2024
Општинска управа

Јавна набавка 17/2024
Општинска управа

Јавна набавка 16/2024
Општинска управа

Јавна набавка 15/2024
Општинска управа

Јавна набавка 14/2024
Општинска управа

Јавна набавка 13/2024
Општинска управа

Јавна набавка 12/2024
Општинска управа

Јавна набавка 11/2024
Општинска управа

Јавна набавка 10/2024
Општинска управа

Јавна набавка 9/2024
Општинска управа

Јавна набавка 8/2024
Општинска управа

Јавна набавка 7/2024
Општинска управа

Јавна набавка 6/2024
Општинска управа

Јавна набавка 5/2024
Општинска управа

Јавна набавка 4/2024
Општинска управа

Јавна набавка 3/2024
Општинска управа

Јавна набавка 2/2024
Општинска управа

Јавна набавка 1/2024
Општинска управа

2023. година

Извештај о набавкама у 2023. години за Општинску управу

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује
Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама

 

Измена Плана јавних набавки за Општинску управу – 22.12.2023.
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу – 17.11.2023.
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу – 16.10.2023.
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу – 18.09.2023.
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу – 25.08.2023.
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу – 13.07.2023.
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу – 11.07.2023.
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу – 16.06.2023.
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу – 24.05.2023.
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу – 06.04.2023.
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу – 13.03.2023.
План јавних набавки за Општинску управу у 2023. години

Јавна набавка 55/2023
Општинска управа

Јавна набавка 54/2023
Општинска управа

Јавна набавка 53/2023
Општинска управа

Јавна набавка 52/2023
Општинска управа

Јавна набавка 51/2023
Општинска управа

Јавна набавка 50/2023
Општинска управа

Јавна набавка 49/2023
Општинска управа

Јавна набавка 48/2023
Општинска управа

Јавна набавка 47/2023
Општинска управа

Јавна набавка 46/2023
Општинска управа

Јавна набавка 45/2023
Општинска управа

Јавна набавка 44/2023
Општинска управа

Јавна набавка 43/2023
Општинска управа

Јавна набавка 42/2023
Општинска управа

Јавна набавка 41/2023
Општинска управа

Јавна набавка 40/2023
Општинска управа

Јавна набавка 39/2023
Општинска управа

Јавна набавка 38/2023
Општинска управа

Јавна набавка 37/2023
Општинска управа

Јавна набавка 36/2023
Општинска управа

Јавна набавка 35/2023
Општинска управа

Јавна набавка 34/2023
Општинска управа

Јавна набавка 33/2023
Општинска управа

Јавна набавка 32/2023
Општинска управа

Јавна набавка 31/2023
Општинска управа

Јавна набавка 30/2023
Општинска управа

Јавна набавка 29/2023
Општинска управа

Јавна набавка 28/2023
Општинска управа

Јавна набавка 27/2023
Општинска управа

Јавна набавка 26/2023
Општинска управа

Јавна набавка 25/2023
Општинска управа

Јавна набавка 24/2023
Општинска управа

Јавна набавка 23/2023
Општинска управа

Јавна набавка 22/2023
Општинска управа

Јавна набавка 21/2023
Општинска управа

Јавна набавка 20/2023
Општинска управа

Јавна набавка 19/2023
Општинска управа

Јавна набавка 18/2023
Општинска управа

Јавна набавка 17/2023
Општинска управа

Јавна набавка 16/2023
Општинска управа

Јавна набавка 15/2023
Општинска управа

Јавна набавка 14/2023
Општинска управа

Јавна набавка 13/2023
Општинска управа

Јавна набавка 12/2023
Општинска управа

Јавна набавка 11/2023
Општинска управа

Јавна набавка 10/2023
Општинска управа

Јавна набавка 9/2023
Општинска управа

Јавна набавка 8/2023
Општинска управа

Јавна набавка 7/2023
Општинска управа

Јавна набавка 6/2023
Општинска управа

Јавна набавка 5/2023
Општинска управа

Јавна набавка 4/2023
Општинска управа

Јавна набавка 3/2023
Општинска управа

Јавна набавка 2/2023
Општинска управа

Јавна набавка 1/2023
Општинска управа

Јавна набавка 60/2022
Општинска управа

Јавна набавка 59/2022
Општинска управа

Јавна набавка 58/2022
Општинска управа

Јавна набавка 57/2022
Општинска управа

Јавна набавка 56/2022
Општинска управа

Јавна набавка 55/2022
Општинска управа

Јавна набавка 54/2022
Општинска управа

Јавна набавка 53/2022
Општинска управа

Јавна набавка 52/2022
Општинска управа

Јавна набавка 51/2022
Општинска управа

Јавна набавка 50/2022
Општинска управа

Јавна набавка 49/2022
Општинска управа

Јавна набавка 48/2022
Општинска управа

Јавна набавка 47/2022
Општинска управа

Јавна набавка 46/2022
Општинска управа

Јавна набавка 45/2022
Општинска управа

Јавна набавка 44/2022
Општинска управа

Јавна набавка 43/2022
Општинска управа

Јавна набавка 42/2022
Општинска управа

Јавна набавка 41/2022
Општинска управа

Јавна набавка 40/2022
Општинска управа

Јавна набавка 39/2022
Општинска управа

Јавна набавка 38/2022
Општинска управа

Јавна набавка 37/2022
Општинска управа

Јавна набавка 36/2022
Општинска управа

Јавна набавка 35/2022
Општинска управа

Јавна набавка 34/2022
Општинска управа

Јавна набавка 33/2022
Општинска управа

Јавна набавка 32/2022
Општинска управа

Јавна набавка 31/2022
Општинска управа

Јавна набавка 30/2022
Општинска управа

Јавна набавка 29/2022
Општинска управа

Јавна набавка 28/2022
Општинска управа

Јавна набавка 27/2022
Општинска управа

Јавна набавка 26/2022
Општинска управа

Јавна набавка 25/2022
Општинска управа

Јавна набавка 24/2022
Општинска управа

Јавна набавка 23/2022
Општинска управа

Јавна набавка 22/2022
Општинска управа

Јавна набавка 21/2022
Општинска управа

Јавна набавка 20/2022
Општинска управа

Јавна набавка 19/2022
Општинска управа

Јавна набавка 18/2022
Општинска управа

Јавна набавка 17/2022
Општинска управа

Јавна набавка 16/2022
Општинска управа

Јавна набавка 15/2022
Општинска управа

Јавна набавка 14/2022
Општинска управа

Јавна набавка 13/2022
Општинска управа

Јавна набавка 12/2022
Општинска управа

Јавна набавка 11/2022
Општинска управа

Јавна набавка 10/2022
Општинска управа

Јавна набавка 9/2022
Општинска управа

Јавна набавка 8/2022
Општинска управа

Јавна набавка 7/2022
Општинска управа

Јавна набавка 6/2022
Општинска управа

Јавна набавка 5/2022
Општинска управа

Јавна набавка 4/2022
Општинска управа

Јавна набавка 3/2022
Општинска управа

Јавна набавка 2/2022
Општинска управа

Јавна набавка 1/2022
Општинска управа

image_pdfimage_print