Јавне набавке

2017. година

Јавна набавка 36/2017
Општинска управа

Јавна набавка 35/2017
Општинска управа

Јавна набавка 34/2017
Општинска управа

Јавна набавка 33/2017
Општинска управа

Јавна набавка 32/2017
Општинска управа

Јавна набавка 31/2017
Општинска управа

Јавна набавка 30/2017
Општинска управа

Јавна набавка 29/2017
Општинска управа

Јавна набавка 28/2017
Општинска управа

Јавна набавка 27/2017
Општинска управа

Јавна набавка 26/2017
Општинска управа

Јавна набавка 25/2017
Општинска управа

Јавна набавка 24/2017
Општинска управа

Јавна набавка 1/2017
Месна заједница Велико Градиште

Јавна набавка 23/2017
Општинска управа

Јавна набавка 22/2017
Општинска управа

Јавна набавка 21/2017
Општинска управа

Јавна набавка 20/2017
Општинска управа

Јавна набавка 19/2017
Општинска управа

Јавна набавка 18/2017
Општинска управа

Јавна набавка 17/2017
Општинска управа

Јавна набавка 16/2017
Општинска управа

Јавна набавка 15/2017
Општинска управа

Јавна набавка 14/2017
Општинска управа

Јавна набавка 1/2017
Председник општине и општинско веће

Јавна набавка 13/2017
Општинска управа

Јавна набавка 1/2017
Скупштина општине

Јавна набавка 12/2017
Општинска управа

Јавна набавка 11/2017
Општинска управа

Јавна набавка 10/2017
Општинска управа

Јавна набавка 9/2017
Општинска управа

Јавна набавка 8/2017
Општинска управа

Јавна набавка 7/2017
Општинска управа

Јавна набавка 6/2017
Општинска управа

Јавна набавка 5/2017
Општинска управа

Јавна набавка 4/2017
Општинска управа

Јавна набавка 3/2017
Општинска управа

Јавна набавка 2/2017
Општинска управа

Јавна набавка 1/2017
Општинска управа