Јавне набавке

Јавна набавка 30/2020
Општинска управа

Јавна набавка 29/2020
Општинска управа

Јавна набавка 28/2020
Општинска управа

Јавна набавка 1/2020
Председник општине

Јавна набавка 27/2020
Општинска управа

Јавна набавка 26/2020
Општинска управа

Јавна набавка 25/2020
Општинска управа

Јавна набавка 24/2020
Општинска управа

Јавна набавка 23/2020
Општинска управа

Јавна набавка 22/2020
Општинска управа

Јавна набавка 21/2020
Општинска управа

Јавна набавка 20/2020
Општинска управа

Јавна набавка 19/2020
Општинска управа

Јавна набавка 18/2020
Општинска управа

Јавна набавка 17/2020
Општинска управа

Јавна набавка 16/2020
Општинска управа

Јавна набавка 15/2020
Општинска управа

Јавна набавка 14/2020
Општинска управа

Јавна набавка 13/2020
Општинска управа

Јавна набавка 12/2020
Општинска управа

Јавна набавка 11/2020
Општинска управа

Јавна набавка 10/2020
Општинска управа

Јавна набавка 9/2020
Општинска управа

Јавна набавка 8/2020
Општинска управа

Јавна набавка 7/2020
Општинска управа

Јавна набавка 6/2020
Општинска управа

Јавна набавка 5/2020
Општинска управа

Јавна набавка 4/2020
Општинска управа

Јавна набавка 3/2020
Општинска управа

Јавна набавка 2/2020
Општинска управа

Јавна набавка 1/2020
Општинска управа