Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 16.10.2020.
Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 18.09.2020.
План јавних набавки – Општинска управа општине Велико Градиште
Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 15.06.2020.
Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 08.06.2020.
Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 28.05.2020.
Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 15.05.2020.
Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 12.05.2020.
Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 05.05.2020.
Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 26.02.2020.
Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 11.02.2020.
План јавних набавки за 2020. годину – председник општине Велико Градиште
План јавних набавки за 2020. годину за Скупштину општине Велико Градиште
План јавних набавки за 2020. годину Општинска управа општине Велико Градиште

Јавна набавка 52/2020
Општинска управа

Јавна набавка 51/2020
Општинска управа

Јавна набавка 50/2020
Општинска управа

Јавна набавка 49/2020
Општинска управа

Јавна набавка 48/2020
Општинска управа

Јавна набавка 47/2020
Општинска управа

Јавна набавка 46/2020
Општинска управа

Јавна набавка 45/2020
Општинска управа

Јавна набавка 44/2020
Општинска управа

Јавна набавка 43/2020
Општинска управа

Јавна набавка 42/2020
Општинска управа

Јавна набавка 41/2020
Општинска управа

Јавна набавка 40/2020
Општинска управа

Јавна набавка 39/2020
Општинска управа

Јавна набавка 38/2020
Општинска управа

Јавна набавка 37/2020
Општинска управа

Јавна набавка 36/2020
Општинска управа

Јавна набавка 35/2020
Општинска управа

Јавна набавка 34/2020
Општинска управа

Јавна набавка 33/2020
Општинска управа

Јавна набавка 32/2020
Општинска управа

Јавна набавка 31/2020
Општинска управа

Јавна набавка 30/2020
Општинска управа

Јавна набавка 29/2020
Општинска управа

Јавна набавка 28/2020
Општинска управа

Јавна набавка 1/2020
Председник општине

Јавна набавка 27/2020
Општинска управа

Јавна набавка 26/2020
Општинска управа

Јавна набавка 25/2020
Општинска управа

Јавна набавка 24/2020
Општинска управа

Јавна набавка 23/2020
Општинска управа

Јавна набавка 22/2020
Општинска управа

Јавна набавка 21/2020
Општинска управа

Јавна набавка 20/2020
Општинска управа

Јавна набавка 19/2020
Општинска управа

Јавна набавка 18/2020
Општинска управа

Јавна набавка 17/2020
Општинска управа

Јавна набавка 16/2020
Општинска управа

Јавна набавка 15/2020
Општинска управа

Јавна набавка 14/2020
Општинска управа

Јавна набавка 13/2020
Општинска управа

Јавна набавка 12/2020
Општинска управа

Јавна набавка 11/2020
Општинска управа

Јавна набавка 10/2020
Општинска управа

Јавна набавка 9/2020
Општинска управа

Јавна набавка 8/2020
Општинска управа

Јавна набавка 7/2020
Општинска управа

Јавна набавка 6/2020
Општинска управа

Јавна набавка 5/2020
Општинска управа

Јавна набавка 4/2020
Општинска управа

Јавна набавка 3/2020
Општинска управа

Јавна набавка 2/2020
Општинска управа

Јавна набавка 1/2020
Општинска управа

image_pdfimage_print