Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета месне заједнице Кисиљево одржаних 30.10.2022. године

Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Кисиљево одржаних 30.10.2022. године

Одлука о одређивању садржине, изгледа и броја гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије

Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје Месне заједнице Кисиљево на изборима за чланове Савета Месне заједнице

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета Месне заједнице Кисиљево

Одлука о обустави поступка избора за чланове Савета Месне заједнице Сираково

Одлука о нумеричком приказу састава бирачких комисија на изборима за чланове савета месних заједница, расписаним за 30. октобар 2022. године

Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница, расписаним за 30.октобар 2022. године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште, расписаних за 30.10.2022. године

Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште расписаних за 30.10.2022. године

Образац МЗ – 2 Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана савета месне заједнице

Образац МЗ – 1 Кандидатура за члана Савета Месне заједнице

Обавештење о одржавању избора за чланове савета месних заједница Кисиљево и Сираково

Одлукa о расписивању избора за чланове савета месне заједнице Кисиљево и Сираково

Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета месне заједнице Дољашница одржаних 19.04.2021. године

Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета месне заједнице Сираково одржаних 19.04.2021. године

Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета месне заједнице Средњево одржаних 19.04.2021. године

Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове савета месне заједнице Дољашница одржаних 18. априла 2021. године

Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове савета месне заједнице Сираково одржаних 18. априла 2021. године

Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове савета месне заједнице Средњево одржаних 18. априла 2021. године.

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Средњево

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Сираково

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Дољашница

Одлука о утврђивању и објављивању укупног броја бирача за подручје општине Велико Градиште на изборима за чланове савета месних заједница расписаним за 18. април 2021. године

Одлука о одређивању садржине, изгледа и броја гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије

Одлукa о штампању гласачких листића

Одлука о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница расписаним за 18. aприл 2021. године.

Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиштерасписаних за 18.04.2021. године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште, расписаних за 18.04.2021. године

Образац МЗ-1 Кандидатура за члана савета месне заједнице на изборима чланова савета месне заједнице расписаним за 18.04.2021. године

Образац МЗ-2 Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата

Решењa о утврђивању изборних листа кандидата за избор чланoва савета месних заједница

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Рам

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Пожежено

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Печаница

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Велико Градиште

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Бискупље

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Љубиње

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Мајиловац

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Поповац

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Макце

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Десине

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Тополовник

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Триброде

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Острово

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Камијево

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Затоње

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Кумане

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Курјаче

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Кусиће

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Царевац

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Чешљева Бара

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Гарево

Одлука о обустави поступка избора за чланове савета месних заједница

Одлука о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница, расписаним за 7. март 2021. године

Образац МЗ – 2 – Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана савета месне заједнице на изборима расписаним за 07.03.2021. године

Образац МЗ – 1 – Кандидатура за члана Савета Месне заједнице на изборима чланова Савета месне заједнице расписаним за 07.03.2021. године

Пословник о раду Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница општине Велико Градиште

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште, расписаних за 07.03.2021. године

Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште расписаних за 07.03.2021. године

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште – 25.01.2021.

image_pdfimage_print