директор Славица Јанковић

тел. 012 / 662 – 656

рачуноводство 012/662-633

web: http://vrticvg.edu.rs/

Oбразовно-васпитни рад са предшколским узрастом у Великом Градишту датира још са почетка 20. века. Тридесетих година прошлог века, постојале су организације које су водиле рачуна о најмлађима. Касније су постојале предшколске групе које су радиле при основној школи.
Дечји вртић «Мајски цвет» из Великог Градишта основан је осамдесетих година прошлог века. «На предлог Извршног одбора СИЗ-а дечије заштите од 21. октобра 1980. године Скупштина је усвојила Елаборат о друштвено-економској оправданости оснивања Организације удруженог рада за предшколско образовање и васпитање деце јер су Средњорочним планом развоја општине Велико Градиште за период 1976-1980. године планиране активности за почетак градње капацитета намењених предшколској деци. Из средстава самодоприноса грађана, уз безрезервну помоћ Републичке заједнице дечије заштите Београд, и несебично залагање целог Извршног одбора СИЗ-а дечије заштите, њене Скупштине и челних људи и органа општине Велико Градиште започета је градња комбиноване дечије установе за 150. малишана на просторима бившег «вашаришта» 1978. године».

На почетку, вртић је радио само у Великом Градишту, у наменски саграђеном објекту. Уз потребне дидактичке материјале и друга васпитно-образовна средства 24.11.1980. године отпочео је рад вртића. Временом се вртић просторно ширио, број васпитно-образовних група је растао, а самим тим и број деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем. Данас Дечји вртић у седишту установе ради у седам васпитних група од којих две реализују Припремни предшколски програм. Паралелно са повећањем броја деце у седишту установе ширила се мрежа предшколских васпитних група у подручним насељима. Данас се Припремни предшколски програм реализује у 12 подручних одељења.

Вреди напоменути да је Вртић од самог почетка био одликован бројним наградама, међу којима се истиче награда на учешћу у акцији «Најуређенија средина» 1983/84. где је вртић освојио другу награду на републичком  нивоу,  као и Плакета Скупштине Републичке заједнице дечје заштите Социјалистичке Републике Србије за вишегодишњи стваралачки рад и допринос напорима друштва за срећно детињство и сигурно сутра свих најмлађих, добијена 1986. године.

Услови и организација рада у Вртићу


На почетку свог рада вртић је у централном објекту оформио 6 васпитно-образовних група:Лептирићи – најмлађи (старији јаслени узраст од 2 до 3 године), Бамби, старија група (од 3 до 4 године), Пчелица Маја (од 4 до 5 година), Невен (од 5 до 6 година), Хајди и Петар Пан најстарији (од 6 до 7 година), предшколци.

У овим васпитним групама радило је седам васпитача и две медицинске сестре. Број деце по групама био је око 15, вртић је на почетку рада имао мање од стотину деце, капацитет објекта је 150-оро деце, врло брзо број деце по групама је растао, а са њим и број васпитача. Данас је у централном објекту смештено око 220 малишана, док подручна одељења укупно броје око 130 деце. Од 2001. године отворена је Бубамара, још једна васпитно-образовна група, прва група мешовитог узраста (окупља малишане од 3 до 5 година). У вртићу тренутно ради 26 васпитача, а од недавно вртић је добио и стручну службу. Данас вртић тежи ка томе да прошири своје капацитете и изађе у сусрет родитељима који су тренутно на листи чекања. У току је реализација плана за изградњу нових просторија, у којима ће бити смештене млађе јаслене групе (старости од 12 до 24 месеца).
Вртић данас, као и протеклих година, послује радним данима, од 06:00 до 15:45 h, од скоро је дневни боравак продужен за 15 минута, како би се изашло у сусрет новим потребама друштва и радном темпу Општинe Велико Градиште као и другим друштвеним установама у којима раде родитељи наше деце.

Програм рада Дечјег вртића „Мајски цвет“


Вртић послује по моделу Б, трудећи се да прати савремене педагошке теорије о васпитно-образовним потребама предшколске деце. Овај модел се ослања на позитива искуства васпитно-образовне праксе. Основни циљ је целовит развој укупних потенцијала детета и напредовање у сваком од његових аспеката уз проширивање и квалитативно усавршавање оних домена које је већ освојило. Циљеви се остварују кроз систем активности који доприноси остваривању појединих аспеката развоја и дечје личности у целини, будући да теже стицању искуства и сазнања а остварују се у складу са потребама и могућностима сваког детета.

Поред обавезног програма у вртићу се спроводе и посебни прорами рачунарства и енглеског језика, који су на добровољној бази. Њихов циљ је да деци пруже основ за стицање знања и вештина из ових области неопходних за функционисање у савременом друштву.

Припремни предшколски програм данас спада у обавезно деветогодишње васпитање и образовање и обавља се у две предшколске групе: Хајди и Петар Пан као и у 12 подручних одељења. Васпитачи су се увек трудили да уводећи нове васпитно-образовне методе и користећи савремена и разноврсна дидактичка средства унапреде свој рад и дечија постигнућа доведу до највиших граница.

[/av_dropcap1]ello

Вртић послује по моделу Б, трудећи се да прати савремене педагошке теорије о васпитно-образовним потребама предшколске деце. Овај модел се ослања на позитива искуства васпитно-образовне праксе. Основни циљ је целовит развој укупних потенцијала детета и напредовање у сваком од његових аспеката уз проширивање и квалитативно усавршавање оних домена које је већ освојило. Циљеви се остварују кроз систем активности који доприноси остваривању појединих аспеката развоја и дечје личности у целини, будући да теже стицању искуства и сазнања а остварују се у складу са потребама и могућностима сваког детета.

Поред обавезног програма у вртићу се спроводе и посебни прорами рачунарства и енглеског језика, који су на добровољној бази. Њихов циљ је да деци пруже основ за стицање знања и вештина из ових области неопходних за функционисање у савременом друштву.

Припремни предшколски програм данас спада у обавезно деветогодишње васпитање и образовање и обавља се у две предшколске групе: Хајди и Петар Пан као и у 12 подручних одељења. Васпитачи су се увек трудили да уводећи нове васпитно-образовне методе и користећи савремена и разноврсна дидактичка средства унапреде свој рад и дечија постигнућа доведу до највиших граница.

Дечје манифестације


Вртић се од самог почетка трудио да свој стручни кадар и васпитно-образовне програме одржава на завидном нивоу, не заостајући за временом у ком је радио и развијао се, као што и данас чини. Бројне су дечије манифестације на којима је Градиштански вртић узео учешћа као и награде и признања које су деца овог вртића протеклих година заслужено примила. Вртић учествује на традиционалним манифестацијама: «Дани пролећа», Еколошкој колонији у Жагубици, «Фестивал традиционалних игара и модерног плеса» у Пожаревцу. Сваке године вртић је иницијатор манифестације «Мајски дани» у оквиру које деца учествују у маскенбалу и излажу своје радове у градској галерији. На крају сваке радне године завршном приредбом «Дан предшколаца» испраћамо будуће ђаке првог разреда основне школе.

Поред дечијих манифестација у вртићу се периодично одржавају и позоришне представе. Понуда представа дечијих позоришних кућа, на основу препоруке стручне службе усваја Васпитно-образовно веће, тако да се позоришне представе одржавају у вртићу, у периоду од октобра до јуна, ритмом једном у 2-3 месеца.

Подручна одељења


Већ 1981. године почиње отварање подручних одењења. Седмог децембра 1981. године, на захтев мештана села Тополовник, средствима из матичног вртића опремљена је једна учионица у школи у овом месту, ту ће 25 малишана, рођених 1975. године, отпочети са похађањем предшколског програма. Била је то прва месна заједница у којој се кренуло путем предшколског васпитања и образовања. Октобра 1985. године почиње са радом васпитна група у Мајиловцу, у то време јадна од најопремљенијих васпитних група. Касније се (деведесетих година 20. и почетком 21. столећа) отварају и друга одељења по околним месним заједницама. Данас вртић ради у дванаест подручних места: Мајиловац, Сираково, Курјаче, Пожежено, Затоње, Кисиљево, Рам, Тополовник, Макце, Десина, Царевац и Ђураково.

Дечји путујући вртић „Полетарац“


Од 1982. године вртић поред рада у централном објекту смештеном у самом граду и подручног одељења Тополовнику, организује и Путујући дечји вртић «Полетарац» – дечији вртић на точковима. »Уз свесрдно разумевање републичке заједнице дечије заштите уз обострану жељу да се повећа обухват предшколске деце по месним заједницама, 02. децембра 1982. године кренуо је минимални програм 240 сати годишње. Први радни дан 8.12.1982. године у МЗ Кисиљево и Кумане».

Малишани из ових места били су први предшколци који су вртић похађали у наранџастом аутобусу, чија је унутрашњост опремљена малим столовима и столицама, дечијим цртежима, савременим дидактичким средствима и малим ТV пријемником одушевљавала како малишане тако и њихове родитеље. Поред стодеведесеторо малишана из Великог Градишта овим путујућим дечијим вртићем свакодневним радом, од по 6 часова недељно, било је обухваћено још око 200 малишана из петнаест месних заједница. На овај начин преко 90% деце до 6 година било је обухваћено бесплатним предшколским васпитањем. Године 1992, по препоруци Републике, због тешких услова у земљи и одласка возача у пензију, престаје рад у путујућем вртићу

image_pdfimage_print