Опште информације

Адреса: Житни трг 1, 12220 Велико Градиште
e-mail: office@velikogradiste.rs
web: www.velikogradiste.rs
Факс: 012/661-128
Услужни центар: 012/662-489

ПИБ: 101364588
Матични број: 07163029
ЈББК:
Скупштина општине Велико Градиште- 93491
Председник општине Велико Градиште – 93492
Општински правобранилац – 80063
Општинска управа општине Велико Градиште – 07837

ФункцијаИме и презимеКонтакт
Председник општинеДраган Милић012/662-120
Заменик председника општинеСлађан Марковић012/660-128
Председник Скупштине општинеБраниславка Шуловић012/662-249
Заменик председника Скупштине општинеБожидар Грујић012/660-128
Секретар Скупштине општинеМилан Митић012/660-124
Начелник Општинске управеСузана Ђорђевић012/662-124
062/807 4823
Општински правобранилацАнела Јовановић012/660-124
069/801 76 87
Руководилац Одељења за општу управу и јавне службеВесна Милановић012/660-122
069/801 77 12
Руководилац Одељењa за друштвене делатностии заједничке пословеСања Стојадиновић012/662-179
069/801 77 00
Руководилац Одељења за финансијеЈелена Пантић069/801 77 02
Руководилац Одељења за инспекцијске пословеСузана Васиљевић012/662-588
069/801 76 77
Руководилац Одељења за привредни и економски развој и дијаспоруЈасмина Штрбац012/660-444
069/804 76 84
Руководилац Одељења локалне пореске администрацијеГоран Костић012/660-126
069/804 76 66
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове*012/662-588
012/676-106 (канцеларија Одељења)
Лице за заштиту података о личности
Ажурирање веб сајта
Снежана Милорадовић012/661-128 069/801 77 07
mail: smiloradovic

Контактирајте нас путем мејла

image_pdfimage_print