У Шпанији потписан уговор за Летњи фудбалски камп Селта у Великом Градишту

Сарадња општине Велико Градиште и ФК ВГСК са Фондацијом “Селта“ из Вига, која је започела почетком ове године, наставила се средином маја посетом председника општине, Драгана Милића, седишту ове Фондације у Шпанији где је, са преседником Карлосом Моурињом, свечано потписан  уговор за Летњи фудбалски камп.

На конференцији за медије, одржаној поводом потписивања уговора, Драган Милић је истакао значај ове сарадње за општину Велико Градиште и сву децу која се баве фудбалом изразивши наду да је то тек почетак успешне реализације програма. Најављено је да ће се Први летњи фудбалски камп Селте из Вига у Великом Градишту одржати у периоду од 8. до 16. јула 2017. године за учеснике од 9 до 15 година.

Директор Селта фондације, Херман Артета, додао је да ће Селта наставити са развијањем ових активности, са својим тренерима,  у циљу даље међународне промоције рада Фондације.

Камп има за циљ да промовише бављење спортом међу младима, а реализоваће га особље Селте задужено за програме и правилан развој спортских и образовних активности, уз учешће општине Велико Градиште и Фудбалског клуба ВГСК.

Селта ће учесницима Кампа ставити на располагање своје тренере и обезбедити спортску опрему. Пуна цена учешћа на летњем кампу износи 200 евра без смештаја и исхране (који ће бити понуђени од стране координатора кампа) док ће за учешће два брата и чланова вишечлане породице цена летњег кампа бити 150€ по учеснику, а за учеснике Првог фудбалског зимског кампа Селте у Великом Градишту цена ће износити 100€ по учеснику. Организатори су омогућили и плаћање у две месечне рате, како би Камп био што доступнији младим фудбалерима.

Током четвородневног боравка, председник општине и члан УО ФК ВГСК, Владимир Штрбац, посетили су Балаидос стадион и Селтине школе фудбала А Мадроа У Вигу, а трећег дана посете са домаћинима су присуствовали утакмици Селта – Реал Мадрид која се играла у главном граду Шпаније.

ВИДЕО ПРИЛОГ

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Вежбајмо заједно – за здрав живот!

Драги суграђани, уколико имате вољу и жељу за здравим животом, позивамо вас да нам се, у среду 31. маја, придружите на Међународном дану изазова 2017 који се ове године одржава под слоганом “Вратите своје улице! Вратите своју будућност!“.

Својим учешћем подржите Велико Градиште које оправдано носи епитет “спортске општине“ тако што ћете нам се придружити на помоћном терену ФК ВГСК (поред спортске хале), у 10 часова, како бисмо сви заједно, уз помоћ тренера, вежбали само 15 минута.

Уколико нисте у могућности да дођете на терен, 15-минутне вежбе на отвореном тог дана забележите камером, а снимак и пар фотографија пошаљите до 20 сати на мејл Спортског савеза општине Велико Градиште sportskisavezvg@gmail.com .

Асоцијација спортских савеза Србије већ 22 године организује ову манифестацију у којој сваке године учествује више од  милион људи који вежбају, а Спортски савез општине Велико Градиште се ове године први пут пријавио за такмичење.

Наша општина ће добити противника – другу општину са територије Србије и зато је важно да нас буде што више!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Пријем пионира ВГСК – шампиона Србије у одбојци

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, организовао је данас свечани пријем пионира ВГСК – шампиона првенства Србије у одбојци 2017, одржаног у Зрењанину.

Тренери, Радомир Величковић и Дејан Милановић, известили су председника о постигнутом успеху и, у име клуба, уручили му на поклон освојену медаљу.

‘’Заиста сте постигли велики успех, већ смо се навикли да се враћате као прваци. Хвала вам на овој медаљи. Заједно са првацима на школском републичком такмичењу у одбојци, џудоу и каратеу наградили смо вас путем у Венецију, сада смо вам припремили тренерке и лопте, а за лето ваучере за базене Силвер Лејка.’’, најавио је Милић.

Председник је истакао да општина својим програмом подржава омладину у спорту како би обезбедила најбоље услове за тренинг и такмичења. Oвом приликом, он је похвалио и присутне сараднике, заслужне за успех спортиста – сарадника за спорт, Сашу Пантића, представника Спортског савеза општине Велико Градиште, Душана Бановића, и директора Јавне установе СЦВГ, Сашу Бранковића.

Да подсетимо, пионири су освојили првенство без иједног изгубљеног сета. Доневши свом граду злато, ова млада екипа потврдила је успехе старијих играча овог клуба.

ВИДЕО ПРИЛОГ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Треће јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у јавној својини у Великом Градишту

На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини, број 91/2017 од 9.3.2017. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Комисија за закуп ЈУСЦВГ, о б ј а в љ у ј е треће 

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште издаје у закуп пословни простор у јавној својини, у корисништву ЈУСЦВГ, и то објекат – теретана површине 178,1 m², у Великом Градишту у улици Бошка Вребалова бр. 3, постојећи на катастарским парцелама број 1895/1 и 1971/1 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1,2 еура/m² на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Лицитациони корак на укупну цену износи 20 еура на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Закупац је обавезан да предметни пословни простор користи искључиво за обављање делатности у области рекреације и спорта.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ уплаћује се на жиро рачун број 840-913668-53, приликом подношења пријава.

 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп теретане” лично у просторијама ЈУСЦВГ у ул. Бошка Вребалова бр. 3, Велико Градиште, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама ЈУСЦВГ сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта ЈУСЦВГ и сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи:име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Писане пријаве подносе се у периоду од 15.02017. године до 25.05.2017. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у просторије ЈУСЦВГ Велико Градиште закључно са 25.05.2017. године до 12.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 26.02017. године, са почетком у 11 часова у управној згради Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште, улица Бошка Вребалова бр. 3, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 20 еура на месечном нивоу.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли ЈУСЦВГ.
 1. Управни одбор ће након спроведеног поступка, донети образложену одлуку о давању у закуп предметне непокретности и доставити је свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Директор ЈУСЦВГ.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за предметну локацију.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062 807 48 42.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште и сајту ЈУСЦВГ, огласној табли општине и огласној табли ЈУСЦВГ и у средствима јавног информисања.

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ

Број: 129/2017                                                                                        Комисија за закуп ЈУСЦВГ

Датум: 15.5.2017.год.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Пионири ВГСК освојили злато на првенству Србије у одбојци 2017.

Још једном су одбојкаши ВГСК из Великог Градишта оправдали епитет најбољих, освојивши титулу првака Србије у конкуренцији пионира, на првенству Србије у одбојци, одржаном у Зрењанину.

Предвођени изванредним тренерима, Дејаном Милановићем и Радомиром Величковићем, ова млада екипа донела је свом граду златну медаљу у одбојци чиме је потврдила успехе старијих играча овог клуба.

Победа је уследила након што су у финалу турнира Првенства Србије 2017, савладали Кикинду резултатом 3:0. Градиштанска екипа пионира победила је првог дана Спартак из Суботице и Лаки Стар из Београда идентичним резултатом 3:0, а успех су потврдили и наредног дана у полуфиналу када су елиминисали играче Пролетера из Зрењанина, и овог пута са 3:0.

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Пријем најбољих спортиста на републичком школском такмичењу

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, уприличио је данас пријем за  ученике – спортисте, њихове тренере и професоре који су током претходног месеца постигли изузетне успехе на републичком школском такмичењу доневши свом граду три златне, четири сребрне и једну бронзану медаљу.

Пријему су присуствовали и председница Скупштине општине, Браниславка Шуловић, заменици председника општине и Скупштине општине, начелница Општинске управе, директор Спортског центра, председник и секретар Спортског савеза, сарадник председника општине за спорт као и директори награђених школа – ОШ “Иво Лола Рибар“ и Средње школе.

“Општина опредељује значајна средства за спорт и резултати се виде. На Сребрном језеру смо почели с Веслачким центром, отворен је Кошаркашки камп ТЕО4, славног Милоша Теодосића, а имали смо и SELTA фудбалски камп. Ове године изградићемо на Језеру и спортску халу за индор спортове, професионално опремљену са тереном за више нивое такмичења.“, рекао је Милић.

Председник општине наградио је градиштанске шампионе петодневним путовањем у Венецију, а овом приликом им је уручио мајце и дресове у којима ће освајати нове медаље. Заједничка фотографија најусшешнијих спортиста и њихових тренера већ краси велики билборд у граду.

Да подсетимо, злато на републичком првенству основних школа у одбојци освојила је екипа ОШ “Иво Лола Рибар“. За високу техничку обученост, побринули су се тренер Дејан Милановић, наставнице физичког Биљана Перић и Верица Јовић као и директор Драган Мандић.

И мушка одбојкашка екипа Средње школе ОК ВГСК освојила је прво место на првенству Србије за средње школе у Кладову и сачувала водећу позицију из претходне године. Захваљујући професору и тренеру Дејану Милановићу, али и подршци са трибина коју су екипи пружили директор Средње школе, Зоран Ташић, наставници, школски другови и родитељи, и од ове екипе можемо очекивати нове трофеје.

Државни првак у џудоу, на такмичењу одржаном почетком марта у Панчеву, постала је ученица ОШ “Иво Лола Рибар“, Ана Милошевић, освојивши 1. место, док је Теодора Стојићевић освојила сребро, а Катарина Стојићевић бронзу. Ученица Средње школе, Зорана Благојевић, вратила се са сребром.

И у каратеу, на републичком такмичењу у Панчеву, Јован Петровић, ученик ОШ “Иво Лола Рибар“ и Тијана Стоиљковић из Средње школе освојили су друго место.

ВИДЕО ПРИЛОГ

   

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

У Великом Градишту свечана промоција “Дунавског алманаха“

У петак, 31. марта, у Великом Градишту биће одржана промоција “Дунавског алманаха“, насталог као резултат пројекта „Едукација запослених у туристичкој привреди и формирање међународног медија центра за туристичку сарадњу“ који је спровело Еколошко друштво „Пинкум ВГ“ Велико Градиште, уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и општине Велико Градиште.

Алманах ће представити мр Љубимка Блажевић, председница Еколошког друштва “Пинкум ВГ“, и мр Драган Дрндаревић.

Пројекат је за циљ имао едукацију запослених у различитим сферама туристичке понуде, боље, ефикасније и целисходније оглашавање и промоцију туристичких вредности овог и других простора у Србији и региону што би довело до боље и брже обавештености потенцијалних туриста и њихове масовније посећености ове и других дестинација као и иницирања формирања Медија центра за туристичку сарадњу и промоцију туристичке понуде на Дунаву.

Промоција ће се одржати у великој сали Скупштине општине, са почетком у 18 сати.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

СЦВГ: Друго јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у јавној својини у Великом Градишту

На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини, број 91/2017 од 9.3.2017. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Комисија за закуп ЈУСЦВГ, о б ј а в љ у ј е  д р у г о 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште издаје у закуп пословни простор у јавној својини, у корисништву ЈУСЦВГ, и то објекат – теретана површине 178,1 m², у Великом Градишту у улици Бошка Вребалова бр. 3, постојећи на катастарским парцелама број 1895/1 и 1971/1 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1,5 еура/m² на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Лицитациони корак на укупну цену износи 20 еура на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Закупац је обавезан да предметни пословни простор користи искључиво за обављање делатности у области рекреације и спорта.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ уплаћује се на жиро рачун број 840-913668-53, приликом подношења пријава.

 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп теретане” лично у просторијама ЈУСЦВГ у ул. Бошка Вребалова бр. 3, Велико Градиште, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама ЈУСЦВГ сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта ЈУСЦВГ и сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи:име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Писане пријаве подносе се у периоду од 27.02017. године до 04.04.2017. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у просторије ЈУСЦВГ Велико Градиште закључно са 04.04.2017. године до 12.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 05.02017. године, са почетком у 11 часова у управној згради Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште, улица Бошка Вребалова бр. 3, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 20 еура на месечном нивоу.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли ЈУСЦВГ.
 1. Управни одбор ће након спроведеног поступка, донети образложену одлуку о давању у закуп предметне непокретности и доставити је свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Директор ЈУСЦВГ.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за предметну локацију.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062 807 48 42.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште и сајту ЈУСЦВГ, огласној табли општине и огласној табли ЈУСЦВГ и у средствима јавног информисања.
  Обрасци за пријаву учешћа

Број: 96/2017                                                                                          Комисија за закуп ЈУСЦВГ

Датум: 27.3.2017.год.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Златна младост поново прославила Велико Градиште

Омладина општине Велико Градиште ових дана ниже изузетне успехе у спорту доневши свом граду три златне, четири сребрне и једну бронзану медаљу.

Државни првак на републичком школском такмичењу у џудоу, одржаном почетком марта у Панчеву, у конкуренцији 506 такмичара из 260 школа, постала је ученица ОШ “Иво Лола Рибар“, Ана Милошевић, освојивши 1. место, док је Теодора Стојићевић освојила сребро, а Катарина Стојићевић бронзу. Ученица Средње школе, Зорана Благојевић, вратила се са сребром.

И у каратеу, на републичком такмичењу у Панчеву, ученици из Великог Градишта постигли су запажене резултате. Јован Петровић, ученик ОШ “Иво Лола Рибар“ и Тијана Стоиљковић из Средње школе освојили су друго место.

Прво место на републичком првенству основних школа у одбојци, одржаном 21. и 22. марта у Кладову освојила је екипа ОШ “Иво Лола Рибар“. У борби са дечацима из Клека, ова најмлађа екипа на турниру, изборила се за златну медаљу. Осим фантастичне атмосфере међу играчима, победи је допринела и висока техничка обученост, за шта су се побринули тренер Дејан Милановић, наставнице физичког Биљана Перић и Верица Јовић као и директор Драган Мандић.

Наредног дана стигло је још једно злато. И мушка одбојкашка екипа Средње школе ОК ВГСК освојила је прво место на првенству Србије за средње школе у Кладову и сачувала водећу позицију из претходне године.  Учесници светског првенства 2016. у Београду, све утакмице су, у јакој конкуренцији, добили максималним резултатом 2:0. Захваљујући професору и тренеру Дејану Милановићу, али и подршци са трибина коју су екипи пружили директор Средње школе, Зоран Ташић, наставници, школски другови и родитељи, и од ове екипе можемо очекивати нове трофеје.

А за сада, ову изузетну децу, њихове тренере и професоре очекује пријем код председника општине.

Овим резултатима општина Велико Градиште освојила је највише медаља са републичких школских такмичења до сада.

С.М.
Фото: Саша Пантић

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

У Великом Градишту представљене инвестиције у 2017. години

Поводом предстојећих радова и инвестиција у општини Велико Градиште, председник општине, Драган Милић, у присуству сарадника и директора јавних предузећа и установа, одржао је данас конференцију за медије.

“И поред постојећих проблема, јавне службе су на доста високом нивоу, имају добре резултате у раду, што је и оцена грађана.“, истакао је Милић на почетку обраћања.

Што се области образовања тиче, он је навео да се у општини већ низ година води рачуна да се деци, односно ученицима обезбеде што бољи услови те да буду адекватно награђени за сваки успех у учењу. Ђаке са најбољим успехом на републичким такмичењима, на крају сваке школске године, општина награђује вредним наградама које ће им помоћи при даљем школовању.

Општина је креирала и добар социјални програм који спроводи преко Центра за социјални рад, кроз социјалну помоћ која укључује бесплатну ужину и превоз за ученике, помоћ младенцима, незапосленим родитељима, за новорођену децу, студентима, превоз пензионерима за одлазак код специјалисте, женама за вантелесну оплодњу и остале социјалне потребе. За овај програм опредељено је 29 милиона динара из буџета.

У Дому здравља у Средњеву изграђена је амбуланта са апотеком која покрива потребе готово половине становништва општине и ускоро се очекује и званично отварање уз присуство министра здравља. Изградња је финансирана из буџета општине и средствима Министарства здравља. У Великом Градишту завршено је сређивање Дома здравља, замењени су столарија и плочице и уређено пријемно одељење, а у плану су набавка још једног санитетског возила и уређење дворишта.

И инвестиције у образовању су планиране па је тако за ОШ “Вук Караџић“ у Мајиловцу за ову годину издвојено 250 хиљада динара за опрему. Општина је већ набавила интерактивне школске табле за 70 посто свих одељења, што је увелико унапредило квалитет наставе, а ускоро ће обезбедити и за преостала одељења. Највише инвестиција у просвети имаће школа “Миша Живановић“ у Средњеву где је ових дана одобрено 12 милиона динара од Министарства просвете за изградњу нове школе чији се завршетак очекује наредне године. Такође, и средства у износу од 1,5 милион динара, намењана за замену столарије у старој школи, биће преусмерена за завршетак новог објекта. Истовремено, у Царевцу се дограђује одељење Дечјег вртића и котларнице за Основну школу, вредности 1,5 милион динара.

Оцењено је да је Основна школа “Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту у одличном стању, планирана се и постављање видео-надзора док ће се ребаланском обезбедити додатни милион за замену подова или школских клупа. Конкурском су додељена два стана за дефицитарне кадрове ове школе, а у плану је још један конкурс који ће у потпуности решити овај проблем.

У Средњој школи у току је пројекат за комплетну фасаду, вредности 250 хиљада динара, а још 400 хиљада биће издвојено за рачунаре и видео-надзор. Од Министарства просвете обезбеђена су средства за фасаду старог дела зграде те 2,3 милиона из буџета општине за хидрантску мрежу, као заштита од пожара.

Одељењу Музичке школе “Стеван Мокрањац“ у Великом Градишту планирано је 100 хиљада динара за инструменте које општина сваке године набавља док ће 1,5 милион бити преусмерен на инвестирање у објекат који важи за један од лепших.

У Туристичкој организацији буџетом је предвиђено 1,8 милиона динара за изградњу спортске хале на Сребрном језеру што са пренетим средствима из прошле године чини 87 милиона. Поред редовних издатака, планирано је и 150 хиљада за набавку бицикли те инвестиција за кишну канализацију на Сребрном језеру.

Преко Спортског центра планирана се изградња хидрантског система, вредности 700 хиљада динара, адаптација спортског комплекса за кошарку те 10 милиона за пресвлачење терена тартано подлогом. Ту су и 3 милиона намењени за фудбалске свлачионице. За функционисање Спортског центра, промоцију и развој спорта и бич волеј издвојено је 48 милиона за, што је укупно 7-8 посто издвајања из буџета за спорт што је више и од просека земаља Европске уније.

Народна библиотека “Вук Караџић“ набавиће ове године нове књиге у вредности 450 хиљада динара, за клима уређаје је издвојено 250 хиљада док је вредност радова на реновирању фасаде и столарије 2 милиона динара.

За Културни центар планирани су радови на замени столарије и постављању хидрантске мреже и громобрана у вредности од милион динара, а 500 хиљада опредељено је за израду споменика славној Градиштанки, глумици Жанки Стокић. Са румунским партнерима у току је реализација пројекта за уређење комплетне зграде.

У Народни музеј ће се инвестирати 200 хиљада динара за набавку збирке старог новца и рачунарске опреме. Објекат Предшколске установе који је реновиран прошле године, у одличном је стању, а ове ће бити набављени нови рачунари, намештај, опрема за образовање и домаћинство.

Наставља се и с улагањима у асфалтирање, у току су радови у Чешљевој Бари, а до краја маја биће завршено 20 километара сеоских улица. Средxствима добијеним од Министарства туризма и Министарства привреде завршено је асфалтиране три километра улица у граду, а у плану је и асфалтирање тротоара десет улица – Трг ослобођења, Пере Металца, Браће Буђони, Старине Новака, Мирослава Тирше, Жике Поповића, Властимира Павловића Царевца, Жичка, Стефана Дечанског и Албанске споменице. Ове године биће завршен и пут Затоње-Бискупље, у плану је изградња кружног тока код “Моде“ и замена постојеће економичнијом LED расветом.

Очекује се и почетак 2. фазе радова на водоснабдевању. Након водоизворишта у Острову, вредног 4,5 милиона евра, настављају се радови од резервоара изнад Кумана према насељима Кумане, Тополовник, Кисиљеву, Рудареву, Острову, Царевцу и Триброду, у вредности 40 милиона динара.  На водоизворишту “Стиг“ првих 150 прикључака очекује се већ током априла, а Велико Градиште је и једна од десет општина у Србији која има водну дозволу за водоизвориште “Јелак“.

Радови на гасификацији општине започети прошле године, тренутно се изводе у Великом Градишту, Белом Багрему и Пожежену. Председник општине овом приликом упутио је извињење грађанима због честих прекида водоснабдевања које се дешавало делом због непостојања општинске документације о положају појединих инсталација, а делом кривицом извођача. Најављени су и радови на канализацији, а најинтересантнија инвестиција биће рестаурација главне улице, тзв. чаршије. Уз ову инвестицију, изузетно је занимљив и завршетак аеродрома где се већ ове године очекују први летови. Због великог интересовања румунских гостију, у Темишвару је почетком априла организована презентација туристичке понуде општине Велико Градиште.

Пројекат уређења чаршије укратко је представио главни урбаниста општине, Марин Крешић, позвавши грађане да се укључе у јавну трибину и од три идејна решења изаберу најбоље те изнесу и своје примедбе и сугестије.

Април је већ годинама месец генералног уређења града и Сребрног језера па је и сада упућен апел грађанима да се придруже и уреде домаћинства и пазе на правилно одлагање отпада како бисмо Први мај и почетак туристичке сезоне дочекали спремни.

Поред улаганај у наведене области, председник општине је изнео и проблем продаје Фабрике уља “Дунавка“ чија се судбина решава свакодневно. Како се ових дана се завршава процена, за април је заказана и лицитација.

На питање новинара, Драган Милић одговорио је да ће у инвестиције ове године бити уложено преко 200 милиона динара. Питања је било и у вези подстицаја општине у органску производњу где је, поред одржаног саветовања за пољопривреднике, одлучено и да се за производњу у заштићено делу земљишта у близини водоизворишта у Острову финансијски стимулишу пољопривредни произвођачи са 30 хиљада динара по хектару како би се оживела органска производња, између осталог и чувеног пасуља “градиштанца“ за чији је узгој заинтересована и једна невладина организација.

Поред наведених, у општини Велико Градиште реализује се и низ мањих пројеката и инвестиција како би општина била спремна за нова улагања у привреду и туризам што ће житељима, уз боље услове живота, обезбедити и нова радна места.

ВИДЕО ПРИЛОГ

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
image_pdfimage_print