Приступање пројекту „Локални развој источне Србије кроз повећање прихода од туризма”

У Великом Градишту, одржан је јуче састанак поводом пројекта „Локални развој источне Србије кроз повећање прихода од туризма” који је, у сарадњи са програмом Уједињених нација за развој (UNDP), покренула Агенција за управљање лукама Републике Србије.

Пројекат ће се реализовати у 2017. години са циљем да се Дунавом повежу Београд и шест градова Источне Србије на Дунаву чије се постојање протеже на доба Римљана како би се креирала јединствена туристичка понуда којом ће се ово подручје представити домаћим и страним туристима.

Састанку су присуствовали директор Агенције за управљање лукама, Вук Перовић, директор Агенције за консалтинг и менаџмент у туризму, Бранко Красојевић, председник општине, Драган Милић, заменик председника, начелница Опшптинске управе, главни урбаниста, представници Одељења за привредни и економски развој и дијаспору као и руководиоци Туристичке организације, Спортског центра, Народне библиотеке и Културног центра општине.

Поред кључних услова за учешће у пројекту, на састанку су представљени туристички капацитети општине Велико Градиште са освртом на предности и недостатке садашње понуде.

За координатора, испред општине Велико Градиште, одређена је Јасмина Петровић, руководилац Одељења за привредни и економски развој, а као заменик, Дајана Стојановић, директор Туристичке организације. Задатак чланова радне групе је да прикупе одговарајућу документацију те дају мишљења и сугестије како би се сачинио што квалитетнији документ који би садржао смернице и препоруке за ефикаснију промоцију наутичког и других пратећих облика туризма.

Оцена овог састанка је да општина Велико Градиште обилује природним лепотама и спортским, културним и туристичким садржајима те да испуњава услове за пристајање туристичких бродова, који је неопходан за креирање понуде и реализацију овог пројекта.

ВИДЕО ПРИЛОГ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

У Тополовнику постављен нов асфалт

И у насељу Тополовник изводе се радови на асфалтирању улица па је тако ових дана новим асфалтом покривено 1.400, од укупно планираних 1.600 метара пута.

Руководство општине обишло је локацију у Тополовнику где су радови, због лошег времена, још у току.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Представљени нови кабинети и учила у ОШ “Вук Караџић“

Поводом завршетка пројекта прекограничне сарадње “Мостови културе и традиције“ ОШ “Вук Караџић“ из Мајиловца представила је модерну фоно-лабораторију за учење страних језика, али и кабинете и опрему добијене из претходно реализованих пројеката и донација. Школу је, овом приликом, посетио и председник општне, Драган Милић, са сарадницима.

Колико се у ОШ “Вук Караџић“ улаже у образовање, али и услове у којима ђаци похађају школу, истакао је директор школе, професор Божидар Грујић: “Пројекат “Мостови културе и тредиције” реализован је у оквиру IPA програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, у партнерству са Индустријском школом из Нове Молдаве. У оквиру пројекта одржана су два семинара те презентовани обичаји оба народа у оквиру културних манифестација, а ученици су се огледали и у спорту, фудбалу и одбојци.“.

Укупни трошкови реализације пројекта износили су 1.917.401 динара док је учешће општине Велико Градиште износило 487.152 динара. Овим средствима школа је опремила кабинет за стране језике у вредности од 3.850 евра, а за потребе школе купљена је рачунарска и фото опрема у вредности од 2.909 евра.

Школа је опремљена и са пет интерактивних табли са пратећом опремом, лап-топом и бим-пројектором, па тако две табле користе ученици централне школе у Мајиловцу, а по једну ђаци подручних одељења у Сиракову, Курјачу и Ђуракову. Једна од две табле, обезбеђене из донација, у вредности од 163.483,20 динара, донација је општине Велико Градиште, а преостале три набављене су од средстава одобрених школи буџетом општине Велико Градиште.

Поред наведеног, школа је добила и два кабинета информатике и рачунарства. Кабинет ТИО,  у потпуности опремљен рачунарском опремом, столовима и столицама, формиран је из средстава Грант пројекта „Компјутер – мој прозор у свет“, а школа је заменила под и електро-инсталације. Сви наставници су прошли обуку за рад на рачунарима. Други Информатички кабинет опремљен је донацијом Министарства за телекомуникације и информационо друштво, у оквиру Програма „Дигитална школа“. Вредност опреме је износила 525.000 динара, а сви рачунари су међусобно повезани, тако да наставник може да прати рад ученика.

“Општина много улаже у школство и наставиће да инвестира. Прошле године је комплетно реновирана спортска хала Средње школе у износу од 2,5 милиона динара, у Средњеву је у току наставак изградње зграде централне основне школе за коју је, уз подршку Владе Србије, обезбеђено 15 миоиона динара, а у Царевцу се завршава проширење подручног одељења Основне школе “Миша Живановић“ из Средњева, намењеног боравку предшколаца, и котларнице, у вредности 1,5 милиона динара. Просветним радницима смо доделили и два стана на коришћење.“, рекао је председник општине, Драган Милић.  Он је искористио прилику да похвали рад и изглед ове 30-годишње установе за шта су, како је навео, заслужни и ученици и запослени, на челу с директором.

ВИДЕО ПРИЛОГ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Сазив 9. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

 

САЗИВАМ

9. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 28. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ (ПЕТАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Пословника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. ПредлогОдлукео комуналнимделатностима,
 3. ПредлогОдлуке о сахрањивању и гробљима,
 4. ПредлогОдлуке о пијацама,
 5. ПредлогОдлуке о покретањупоступкарадииздавања у закуппростора у зградиопштинеВеликоГрадиште у делуходникакодулазаизправцаулицеМирославаТирше,
 6. ПредлогОдлуке о давањусагласности и усвајањуПројекта јавног приватног партнерства „ Замена постојеће столарије и рeконстукције котларнице – уградња новог котла за биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у Дому здравља Велико Градиште“,
 7. Предлог Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера, уређаја и опреме у функцији уређења јавне површине плаже на Сребрном језеру,
 8. ПредлогРешењаo усвајању почетног ликвидационаог извештаја ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште у ликвидацији,
 9. ПредлогРешењао давању у закуп на одређено време јавних и дугих површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру ( Ћирковић Милан- локација 1)
 10. ПредлогРешења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у  функцији уређења плаже на Сребрном језеру (Ћирковић Милан – локације 2),
 11. ПредлогРешења о давању у закуп на одређено време јавних и дургих површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру (Шћекић Зоран – локација 3),
 12. ПредлогРешења о престанкукоришћењапоосновузакупајавних и другихповршина у ВеликомГрадишту (ОгњановићЦвета),
 13. ПредлогРешењао именовању директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште,
 14. ПредлогРешењао престанкумандатав.д. директора ЈКП “Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште,
 15. ПредлогДопунепрограмапостављањамањихмонтажнихобјекатапривременогкарактеранаподручјуопштинеВелокоГрадиштезапериодод 2017. до године,
 16. ПредлогИзменаПрограмапостављањамањихмонтажнихобјеката и уређаја у функцијиуређењајавнеповршинеплаженаСребрномјезеру,
 17. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 18. Предлог Решења о продужењу рока трајања закупа на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката-педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту ( „Миланка Станковић PR, VI & VE PLUS“ из Ниша ),
 19. Предлог Решења о продужењу рока трајања закупа на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката-педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту ( СР за изнајмљивање педалина, кануа и чамаца Делфин, ПР Бурмезовић Јованка ),
 20. Предлог Решења о продужењу рока трајања закупа на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката-педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту ( Здравковић Саша ПР, Услуге издавања педалина Саша и Тања ),
 21. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за прибављање и располагање грађевинским земљиштем у јавној својини,
 22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за сарадњу са другим општинама и градовима.

Број: 06-23/2017-01-1                                                                                                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић, с.р.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Захтев за достављање понуде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404- 97 /2017-02
Датум: 19.04.2017.године
Велико Градиште

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за достављање понуде

Поштовани,

Општинска управа општине Велико Градиште, поновила је поступак прикупљања понуда за услугу – контрола бројности паса луталица на територији насељеног места Велико Градиште у 2017. години.

Вашу понуду, попуњен, парафиран и печатиран модел уговора и решење надлежног министарства, доставите до 28.04.2017. године до 12.00 часова, на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, са назнаком „Понуда за контролу бројности паса луталица – не отварати“
На полеђини коверте понуђач назначава своје податке, адресу, телефон и контакт особу. Одабраће се најповољнија понуда, поштујући критеријум: „ најнижа понуђена цена“.
Уколико две и више понуда имају исту цену, као повољнија сматраће се она која је прва заведена код Наручиоца.
Плаћање без могућности авансне уплате, у року од 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре. Одложено плаћање је безусловно, односно Понуђач не може да захтева било какво средство финансијског обезбеђења.
Уговорена вредност је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Понуђач се обавезује да за потребе наручиоца обавља следеће услуге:

1. хватање, евидентирање, превоз, смештај и исхрана паса луталица
2.очитавање чипа псу на лицу места ( уколико је истом уграђен чип)
3.стручна тријажа ухваћених паса, стерилизација, лечење од ендо-екто паразита, вакцнација против беснила, микро-чиповање ( обележавање паса), фотоевидентирање
4.враћање паса који су прошли стручну тријажу на првобитно место хватања
5.нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина
6.транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина,до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпадака животињског порекла на начин који не преставља ризик по друге животиње, људе или животну средину

После сваке акције хватања паса ангажовани понуђач односно овлашћења Служба зоохигијене и надлежни инспектор Општинске управе општине Велико Градиште, сачиниће Записник који садржи следеће податке:
1. Датум хватања
2. Место хватања
3. Укупан број ухваћених паса
4. Број паса које су одмах преузели власници или држаоци
5. Број паса који су одмах удомљени
6. Кратак опис сваке ухваћене јединке (врста, пол, боја длаке, величина, опис шаре, посебни знаци, идентификационе ознаке ако постоје и сл.)

Понуђач односно овлашћена Служба зоохигијена дужна је да Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште након завршених неопходних третмана на животињама, уз обавезну фотодокументацију, накнадно достави Записник који садржи:
1. Третман или третмане на које је пас упућен
2. Време боравка у прихватилишту
3. Детаљне податке о одласку животиња из Прихватилишта ( обележена микро-чипом или тетовир ознаком, кастрирана или стерилисана, преузета од власника, удомљена индивидуално или у колективном центру, пуштена на слободу, еутанизирана и сл.).

Прихватилиште за псе мора бити уписано у Регистар објеката које води Министарство надлежно за послове ветеринарства.

Плаћање по извршеној акцији, на основу броја ухваћених паса, и исправно испостављеној фактури, у року од 45 дана, од пријема исте.

Извођење услуге: по испостављеном захтеву према потребама наручиоца, најкасније у року од 7 дана од испостављеног захтева, а у складу са расположивим средствима за ову намену, у износу од 400.000,00 динара са ПДВ-ом.

Општинска управа општине Велико Градиште не прихвата било какве трошкове везане за смештај или исхрану радника задужених за извођење предметне набавке.
Период важења уговора: до изградње Прихватилишта за псе, односно најдуже до 31.12.2017. године

Предметна набавка услуга, извршиће се по јединичним ценама до износа процењене вредности.

Количину појединачних услуга није могуће унапред предвидети.

Додатна обавештења и информације могу се добити писаним путем или електронски на: milavesna06@yahoo.com, контакт особа Весна Милановић, службеник за јавне набавке.

Образац понуде
Модел уговора

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Завршено асфалтирање у Кисиљеву

Уочи ускршњих празника завршено је и асфалтирање три приоритетне улице у селу Кисиљево,  укупне дужине  856 метара, па су мештани празнике провели у угоднијем и лепшем окружењу.

Асфалтирање улица у Кисиљеву започето је у оквиру радова на уређењу путева у насељима општине Велико Градиште како би се унапредо и побољшао живот на селу, а руководоство општине, на челу с председником, обишло је ову локацију у завршној фази асфалтирања.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Решење о именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања

Председник општине Велико Градиште, поводом расписаног Конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2017. годину број 401-57/2/2017-01-2, донeo je Решење о именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања .

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештење о пријему захтева од стране „Телеком Србија“ А.Д. Београд, ИЈ Пожаревац, о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привредни и економски развој
и дијаспору
Број: 501-15/2017-07
Датум:13.04.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о пријему захтева од стране „Телеком Србија“ А.Д. Београд, ИЈ Пожаревац, о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивању обима и садржаја студије на животну средину,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
Велико Градиште, Житни трг 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта „Телеком Србија“, А.Д. Београд, ИЈ Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 3, 12000 Пожаревац поднео је Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције радио базне станице „ПО-СРЕБРНО ЈЕЗЕРО“ – ПО27, ПОУ27, ПОЛ27, на катастарској парцели број 2366/157 КО Велико Градиште, на територији општине Велико Градиште.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину поднетог захтева у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба 12, приземље, радним данима од 07 до 15 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о поднетом захтеву је 04. мај 2017. године.

Обавештење се објављује на основу чл. 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

Послови процене утицаја пројеката на животну средину,
праћење стања заштита и унапређење животне средине,
издавање интегрисаних дозвола и
других дозвола у области заштите животне средине

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештење о пријему захтева од стране „Vip mobile d.o.o.“ Београд, о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привредни и економски развој
и дијаспору
Број: 501-13/2017-07
Датум:13.04.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о пријему захтева од стране „Vip mobile d.o.o.“ Београд, о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивању обима и садржаја студије на животну средину,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
Велико Градиште, Житни трг 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта „Vip Mobile d.o.o.“ ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, 11070 поднео је, преко овлашћеника „Kodar inženjering d.o.o.“ ул. Аутопут за Загреб 41и 11077 Београд, Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, захтев за одлучивање о потреби проценe утицајa на животну средину и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње антенског стуба мобилне телефоније и постављања радио-базне станице на локацији „BA01330_02_PO_Požeženo“, „DCS1800/UMTS2100” мреже јавних мобилни телекомуникација „Vip mobile d.o.o.“, на к.п.бр. 2820/3 К.О. Пожежено на територији општине Велико Градиште.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину поднетог захтева у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба 12, приземље, радним данима од 07 до 15 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о поднетом захтеву је 04. мај 2017. године.

Обавештење се објављује на основу чл. 10., 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

Послови процене утицаја пројеката на животну средину,
праћење стања заштита и унапређење животне средине,
издавање интегрисаних дозвола и
других дозвола у области заштите животне средине

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Пријем најбољих спортиста на републичком школском такмичењу

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, уприличио је данас пријем за  ученике – спортисте, њихове тренере и професоре који су током претходног месеца постигли изузетне успехе на републичком школском такмичењу доневши свом граду три златне, четири сребрне и једну бронзану медаљу.

Пријему су присуствовали и председница Скупштине општине, Браниславка Шуловић, заменици председника општине и Скупштине општине, начелница Општинске управе, директор Спортског центра, председник и секретар Спортског савеза, сарадник председника општине за спорт као и директори награђених школа – ОШ “Иво Лола Рибар“ и Средње школе.

“Општина опредељује значајна средства за спорт и резултати се виде. На Сребрном језеру смо почели с Веслачким центром, отворен је Кошаркашки камп ТЕО4, славног Милоша Теодосића, а имали смо и SELTA фудбалски камп. Ове године изградићемо на Језеру и спортску халу за индор спортове, професионално опремљену са тереном за више нивое такмичења.“, рекао је Милић.

Председник општине наградио је градиштанске шампионе петодневним путовањем у Венецију, а овом приликом им је уручио мајце и дресове у којима ће освајати нове медаље. Заједничка фотографија најусшешнијих спортиста и њихових тренера већ краси велики билборд у граду.

Да подсетимо, злато на републичком првенству основних школа у одбојци освојила је екипа ОШ “Иво Лола Рибар“. За високу техничку обученост, побринули су се тренер Дејан Милановић, наставнице физичког Биљана Перић и Верица Јовић као и директор Драган Мандић.

И мушка одбојкашка екипа Средње школе ОК ВГСК освојила је прво место на првенству Србије за средње школе у Кладову и сачувала водећу позицију из претходне године. Захваљујући професору и тренеру Дејану Милановићу, али и подршци са трибина коју су екипи пружили директор Средње школе, Зоран Ташић, наставници, школски другови и родитељи, и од ове екипе можемо очекивати нове трофеје.

Државни првак у џудоу, на такмичењу одржаном почетком марта у Панчеву, постала је ученица ОШ “Иво Лола Рибар“, Ана Милошевић, освојивши 1. место, док је Теодора Стојићевић освојила сребро, а Катарина Стојићевић бронзу. Ученица Средње школе, Зорана Благојевић, вратила се са сребром.

И у каратеу, на републичком такмичењу у Панчеву, Јован Петровић, ученик ОШ “Иво Лола Рибар“ и Тијана Стоиљковић из Средње школе освојили су друго место.

ВИДЕО ПРИЛОГ

   

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
image_pdfimage_print