Општина Велико Градиште међу награђенима за примену принципа добре управе

Међу награђенима за примену принципа добре управе, које у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ додељују Министарство државне управе и локалне самоуправе и СКГО, ове године нашла се и општина Велико Градиште, у области „Транспарентности и учешћа јавности у раду локалне самоуправе“.

Општини је додељено посебно признање, заједно са градом Пиротом и општином Нова Варош док је прву награду у овој области освојила општина Рума. У оквиру наведеног пројекта, троје радника Општинске управе општине Велико Градиште, успешно је прошло е-обуку “Добро управљање на локалном нивоу“.

Овогодишње такмичење одвијало се још и у областима „Ефикасности и делотворности“, „Одговорности и владавине права“ и „Равноправности и одсуства дискриминације“.

Овај пројекат део је ширег програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

Извор: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2093/nagrade-za-gradove-i-opstine-za-primenu-principa-dobre-uprave

Одржано саветовање за пољопривредне произвођаче из општине Велико Градиште

У организацији општине Велико Градиште, у среду 06. фебруара, у сали Скупштине општине одржано је саветовање за пољопривредне произвођаче са ове територије.

У име домаћина, присутне је поздравила помоћница председника општине, Гордана Јецић, која се пољопривредницима захвалила на изузетном одазиву и нагласила да општина Велико Градиште, сада већ традиционално, организује оваква саветовања са актуелним и корисним темама за пољопривреднике.

Она је најавила и предстојећу регистрацију пољопривредних газдинстава која ће почети 1. марта и трајати до 30. априла ове године, о чему су обавештења упућена свим месним заједницама како би заинтересовани на време добили информације и прикупили потребну документацију.

Представници Пољопривредне саветодавне стручне службе из Пожаревца присутним пољопривредницима су дали упутства о предстојећој регистрацији пољопривредног газдинства, о томе ко може да изврши регистрацију, потребној документацији и које су предности активног статуса пољопривредног газдинства.

На одржаном саветовању било је речи и о болестима стрних жита, како их препознати и како третирати промене да не би захватиле веће површине. Дато је обавештење пољопривредницима да могу сваког радног дана доносити узорке земљишта на физичко-хемијску анализу као и да је ова услуга бесплатна.

Представници промотерских кућа КWС, БАСФ, АГРО АПМ су излагали о палети њихових производа, за шта се користе и где могу да се набаве.

Кредитне линије за пољопривреднике представиле су Комерцијална банка и банка Поштанска штедионица, а Александар Игњатијевић је, испред Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе Велико Градиште, представио Програм пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину.

Обавештење о Јавној презентацији стамбено-пословног објекта са пансионима на к.п.бр. 2366/384 и 2366/444 к.о. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-20/2019-06
Датум: 04.02.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА ПАНСИОНИМА

 НА К.П.БР. 2366/384 и 2366/444 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта са пансионима на к.п.бр. 2366/384 и 2366/444 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање „Урбана градња“ из Мајиловца.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 05.02.2019. године до 12.02.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 12.02.2019.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

урбанистистички пројекат

Примедбе – правна лица
Примедбе – физичка лица

 

 

Јавни увид у Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речних наноса из корита реке Дунав

Дана 29.01.2019. године Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору достављен је позив на јавни увид у Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речних наноса из корита реке Дунав, на стационажи од км 1052+500 до км 1053-500, на делу к.п.бр. 5356, КО Пожежено, на територији СО Велико Градиште, заведен под бројем 353-02-120/2019-03 oд 22.01.2019. године носиоца пројекта предузећа ,,ДСТ хидросистем“ д.о.о. из Београда, Булевар Михајла Пупина 10а-16, од стране Министарства заштите животне средине.
На основу члана 10. Закона o процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник  РС“, бр. 135-04, 36/09), обавештавамо Вас да можете извршити јавни увид у Захтев сваког радног дана од 11-14h у просторијама Министарства заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, у трајању од 10 дана од дана објављивања огласа којим се јавност обавештава о Захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину.
Увид у захтев може се  обавити на службеном сајту министарства, web адреса http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ .
Мишљења и примедбе на Захтев се могу доставити Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 428, Нови Београд у року од 10 дана од дана објављивања огласа.

Посета Пољопривредном сајму “AGROmashEXPO“ у Будимпешти

Пољопривредни произвођачи из oпштине Велико Градиште, посетили су у периоду од 24. до 27. jануара, Пољопривредни сајам “AGROmashEXPO“ у Будимпешти, у организацији Општинске управе општине Велико Градиште.

Ове године на Сајам је отишло 42 пољопривредних произвођача који су имали прилику да се упознају са најзначајнијим достигнућима везаним за пољопривредну технику. Иако су за ове посетиоце сва дешавања била интересантна, највише времена проводили су у халама са пољопривредном механизацијом.

Поред саjма пољопривредних машина, упоредо су се одржавали и сајмови “Agrargep Show“, “Hungarian Garden“ и “Viticulture and Viniculture“.

По програму, пољопривредници су, осим сајма, обишли и градић Сент Aндреју који важи за значајан српски истoријски и културни споменик. Град је познат по црквама, музејима, галеријама и уметницима, а уједно је и седиште Будимске епархије Српске православне цркве.

Анкетa о квалитету комуналних услуга у општини

Поштовани суграђани, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове спроводи анкетирање о квалитету комуналних услуга у нашој општини.

Молимо вас да, у циљу побољшања наведених услуга, одвојите мало времена и учествујете у АНКЕТИ.

 

Обавештење о Јавној презентацији стамбеног објекта пансионског типа (2 фазе) на делу к.п.бр. 2366/181, 2366/445, 2366/143 и делу к.п.бр. 2366/197 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-428/2018-06
Датум: 10.01.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПАНСИОНСКОГ ТИПА (2 фазе)

 НА ДЕЛУ К.П.БР. 2366/181, 2366/445, 2366/143

И ДЕЛУ К.П.БР. 2366/197 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта пансионског типа на делу к.п.бр. 2366/181, 2366/445, 2366/143 и делу к.п.бр. 2366/197 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање „СТИЛ ГРАДЊА 012“ д.о.о. из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 10.01.2019. године до 17.01.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 17.01.2019.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

урбанистички пројекат

Примедбе – правна лица

Примедбе  – физичка лица

image_pdfimage_print