Трећа титула првака државе одбојкашима ОШ “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта

Титулу шампиона државе понели су јуче и пионири ОШ “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта на Државном школском првенству у одбојци, одржаном у Караташу, у Кладову.

Ова екипа исписала је историју школске одбојке освојивши трећу титулу првака за редом. Уз професора и тренера, Дејана Милановића, који је школу одбојке покренуо од самог почетка, најбољу мушку екипу основних школа чине  Лазар Јеремић, Јован Мандић, Бојан Пантић, Душан Живојиновић, Алекса Јефтић, Михајло Милошевић, Ђорђе Карановић, Марко Кршић, Петар Стојановић и Матеја Живанчевић.

Као и клупске играче ВГСК-а, и ову екипу чини нова генерација што, без сумње, потврђује квалитет и тренера и улагања у овај спорт па се Велико Градиште с правом назива и град одбојке.

 

 

 
Позив за избор најбољег студента са подручја општине Велико Градиште

Општина Велико Градиште позива студенте са подручја општине да доставе своје пријаве за избор најбољег студента.

Заједно са носиоцима дипломе „Вук Караџић“ и ученицима који су постигли успех на републичким такмичењима, општина по завршетку сваке школске године награђује и два успешна редовна студента са оствареном просечном оценом током студија изнад 9, уз услов да исти нису губили годину током студирања.

Уз пријаву потребно је доставити: потврду о уписаној години студија, потврду о оствареној просечној оцени у току студирања и доказ о  пребивалишту.

Своје пријаве са документацијом којом се потврђују наведени критеријуми студенти треба да доставе Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе општине Велико Градиште најкасније до 10. јуна 2019. године (понедељак).

Контакт телефони: 012/662-179, 069/8017700 – Сања Стојадиновић

 
Потписани уговори са удружењима грађана, црквама и верским заједницама

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, потписао је данас уговоре са представницима удружења грађана, цркава и верских заједница којима су одобрена средства као подршка у раду, по конкурсу  расписаном у марту ове године.

Стигло је 29 пријава пројеката удружења и пет од странe цркава и верских заједница. Износ додељених средстава за удружења износи 2.550.000 динара док је за цркве опредељено 1.500.000 динара.

Комисија је вредновала достављене пројекте и донела одлуку да се четири удружења одбију због некомплетне документације, неиспуњавања услова или неоправданости пријекта, а 25 пројеката је одобрено.

Што се тиче цркава и верских заједница, Црква из Царевца је у међувремену одустала од пројекта, а преостале четири добиле су средства.

По закључењу уговора, председник је честитао свим представницима пожелевши им успех у раду.
ПУ „Мајски цвет“: Конкурс за пријем деце за радну 2019/2020 годину

У складу са Правилником о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште и Oдлуком Управног одбора бр 339 од 27.02.2019. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

Конкурс за пријем деце за радну 2019/2020 годину

 

Конкурс ће трајати од 01.04.2019. године до 30.04.2019. године.

Пријаве се подносе на обрасцу који се добија у Вртићу, или се може преузети са интернет странице http://vrticvg.edu.rs/.

Уз попуњену пријаву, родитељ, односно старaтељ, обавезан је да достави потврду о здравственом стању детета која не сме бити старија од шест месеци од дана пријема документације. Извод из матичне књиге рођених прибавља установа по службеној дужности.

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.

Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:

  1. деца запослених родитеља и редовних студената – 50 бодова;

2.деца која су већ боравила у установи, а испуњавају услове предвиђене Правилником за упис – 20 бодова;

  1. дете чији је један родитељ запослен а други незапослен – 20 бодова;
  2. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици – 10 бодова;

Максималан број бодова је 80 бодова.

У случају да двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

  1. према дужини чекања за пријем у Установу;
  2. према већем броју деце у породици;
  3. деца чији родитељи редовно измирују трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу;
  4. деца чија су браћа/сестре уписани у Установу;
  5. према тренутку подношења документације.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи.

Комисија неће разматрати примљену документацију уколико родитељ, односно старатељ није измирио трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу.

Деца на обавезном предшколском програму уз захтев прилажу извод из матичне књиге рођених (који прибавља установа) и лекарско уверење.

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 
“Играј за енергију“ у част Светског дана енергетске ефикасности

Уз подршку  Министарства рударства и енергетике и представницима три основне школе са подручја општине Велико Градиште, ОШ “Вук Караџић“ из Мајиловца, ОШ “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта и ОШ “Миша Живановић“ из Средњева, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору организовало је  промоција 5. марта, као Светског дана енергетске еикасности, кроз предавање о енергији и посебно о енергетској ефикасности, односно значају уштеде енергије.

У току реализације ових активности ученици су играли игрицу под називом “Играј за енергију“, направљену по узору на игру “Монопол“. Свака школа је од стране Министарства рударства и енргетике добила по три комплета за игру, а најбољи ученици мајице са илустрованим детаљима везаним за уштеду енергије.

Општи закључак свих субјеката укључених у промоцију је тај да је веома позитивно утицала на децу која су и неколико дана касније препричавала догађаје и била задовољна наученим и утисцима.

ОШ “Вук Караџић“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ “Иво Лола Рибар“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ “Миша Живановић“

 
Креће с реализацијом Програм бесплатних стручних обука за пољопривредна газдинства из Региона Браничево-Подунавље

У оквиру регионалног пројекта “Укуси Региона – Промовисање пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу за унапређење економских капацитета породичних газдинстава” који реализује Регионална развојна агенција “Браничево-Подунавље” у сарадњи са партнерима и сарадницима из Региона, током марта и априла месеца биће организован Програм обука за произвођаче пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу у Региону Браничево-Подунавље.

Циљ овог Програма обука је да пружи стручна, практична знања и информације из различитих области везаних за унапређење постојећих или иновирање пољопривредно-прехрамбених производа из Региона, за постизање веће конкурентности и боље тржишне позиционираности. Обуке ће бити фокусиране на Секторе прераде воћа, поврћа и млека, као и пчеларство, који су кроз претходно спроведену Анализу идентификовани као најперспективнији, наслањајући се на постојеће ресурсе и традицију производње у нашем Региону. Теме појединачних обука учесницима ће такође пружити основна знања и информације везане за перспективну диверсификацију економских активности газдинстава из области предузетништва и руралног туризма, док ће једна обука бити посвећена основама маркетинга пољопривредно-прехрамбених производа уз презентацију концепта регионалног брендирања оваквих производа. Након реализације Програма обука, заинтересовани учесници ће имати могућност стручне менторске подршке у даљим конкретним корацима на унапређењу или покретању своје производње, уз подршку и у области пословног повезивања и унапређења промоције њихових производа.

Обуке су намењене превасходно власницима и члановима пољопривредних газдинстава, предузетницима и члановима задруга и удружења произвођача, као и агро-бизнисима из Региона, који се већ баве неком производњом и хтели би да је унапреде или тек поседују одређене ресурсе, вољу и жељу да започну властиту производњу или пружање услуга у сеоском туризму.

Прва обука у низу на тему „Маркетинг и брендирање пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу“, одржаће се 22.03. (петак) у просторијама компаније Супериор у Великој Плани, са почетком у 10.00 часова.

За 28.03. (четвртак) планирана је обука на тему „Унапређење пољопривредно-прехрамбених производа из сектора прераде млека – производња аутохтоних врста сирева“ којаће се одржати у Петровцу на Млави, а 29.03. (петак) планирано је одржавање обуке у Кучеву на тему „Сеоски туризам – прилика за веће приходе сеоских газдинстава“.

Првих недеља априла месеца биће одржана„Обука за почетнике у пословању“ и обука на тему „Унапређење пољопривредно-прехрамбених производа из сектора прераде воћа и поврћа – производња ракије“.

Овим путем позивамо све заинтересоване учеснике да се пријаве најкасније1 дан пре одржавања појединачне обуке, путем мејла или телефона Ивани Антонијевић на следеће контакте: ivana.antonijevic@rra-bp.rs, 012/510 824, 060/5 100 500. 

Иначе, Пројекат „Укуси Региона“је дизајниран на основу Регионалне стратегије руралног развоја за регион Браничево-Подунавље 2016-2020 и настоји да допринесе унапређењу конкурентности сектора пољопривреде и бољој позиционираности пољопривредно-прехрамбених производа из Региона на тржишту, као и унапређењу диверсификације руралне привреде, кроз развој предузетништва и промоцију руралног туризма.

Пројекат се спроводи у периоду од 24. октобра 2018 до 24. јула 2019. године, а вредност пројекта износи 22.000$. Пројекат се реализује у оквиру ширег пројекта „Помоћ трговини – Подршка производним капацитетима сектора агро-индустрије у Србији“ који реализују Програм развоја Уједињених нација (UNDP) и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз финансијску подршку Руске федерације. Више информација о Пројекту и активностима, можете добити на Интернет странама Регионалне развојне агенције „Браничево-Подунавље“ www.rra-bp.rs.

Регионална развојна агенција “Браничево-Подунавље”
У Великом Градишту презентација Националне службе за запошљавање и Регионалне привредне коморе

Национална служба за запошљавање – филијала Пожаревац, у сарадњи са општином Велико Градипте и Регионалном привредном комором Браничевског и Подунавског управног округа, у среду 20. марта,  организује презентацију:

  1. Јавних позива активне политике запошљавања за 2019. годину, у реализацији Националне службе за запошљавање (субвенције послодавцима и незапосленим лицима – услови и начин конкурисања) и
  1. Услуга Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа.

Презентација је намењена предузетницима и представницима јавних предузећа, а одржаће се у свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 11,00 сати.
Успеси такмичара КК ВГСК на школском првенству Србије

На Школском првенству Србије у каратеу за основне и средње школе, одржаном 09. марта у Панчеву, такмичари Карате клуба ВГСК освојили су, у катеоријама борби, бројне медаље.

Учешће на Првенству узело је око 420 такмичара. Представник Основне школе “Иво Лола Рибар“ – VIII разред борбе – 45 kg, Петар Животић, освојио је четврто место, као и Немања Милосављевић, који се такмичио за  Основну школу “Миша Живновић“ Средњево – VIII разред борбе +50 kg.

За Средњу школу “Милоје Васић“ – IV одељења Гимназије, Тијана Стоиљковић и Марија Ђорђевић су у категорији борби – 53 kgг освојиле друго и треће место, доневши у Велико Градиште сребрну и бронзану медаљу.

Такмичаре је, поред тренера клуба Небојше Стојиљковића и Бранка Ђорђевића, водила и професорка физичког васпитања Средње школе “Милоје Васић“, Драгана Пајкић.

Фото: КК ВГСК

 
Предшколска установа „Мајски цвет“ реализује акцију “Растимо заједно – време је за вртић“

Предшколска установа „Мајски цвет“ из Великог Градишта  реализује акцију под називом “Растимо заједно – време је за вртић“ која има за циљ успостављање сарадње са родитељима ради њиховог оснаживања за квалитетно родитељство кроз упознавање психолошких карактеристике раног развоја детета и овладавње васпитним поступцима који подстичу развој.

Ову акцију Установа реализује уз подршку НВО “Креативна педагогија“ из Пожаревца, у склопу пројекта ’’Заједно за децу’’ који су покренули Педагошко друштво Србије, “Центар за интерактивну педагогију“  и Фондација за отворено друштво Србије.

Пројектне активности усмерене су на оснаживање родитеља, стручњака из образовања и грађана локалне средине за успешно остваривање квалитетног развоја деце раног узраста – од рођења до пете године.

Општи циљ пројекта је боље разумевање јавности о значају квалитетног предшколског васпитања и образовања за сву децу, а нарочито за децу из осетљивих група, као и промовисање вредности друштвене и образовне инклузије на локалном и националном нивоу у Србији.

Акција ће обухватити израду брошуре која ће презентовати карактеристике раног развоја деце у биолошком, неуролошком и психолошком погледу и понудити васпитне методе и педагошке поступке који доприносе да се дете развија као здрава, снажна, самопоуздана, емоционално стабилна и социјално активна личност.

Брошура је намењена родитељима предшколаца и грађанима локалне средине. За родитеље предшколаца биће одржана трибина на којој ће се разговарати о значају раног развоја деце, са посебним усмерењем на важност социјалног окружења у коме дете одраста.

Предшколска установа “Мајски цвет“ из Великог Градишта  је општинска установа. Обухвата  централну  установа која се налази у градском језгру и  подручне јединице у сеоским срединама. У установи годишње, у просеку, борави око четири стотине малишана, узраста од годину дана до поласка у школу. Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем узраста до обавезног предшколског периода на територији општине Велико Градиште  је око 70%.

ПУ  “Мајски цвет“ има изузетно добре услове за рад у погледу простора, опреме и кадрова који раде како у централној установи тако и у подручним објактима. У току је доградња простора у централном објекту чиме се стварају услови за пријем већег броја деце, такође деца ће добити И фискултурну салу са циљем стављна акцента на правилан физички раст и развој код детета.

Велика пажња посвећује се сталном стручном усавршавању кадрова како би рад са децом био стручан, квалитетан и савремен. Посебно се негује добра сарадња са родитељима и суграђанима. Вртић има организовану акцију “Отворена врата“ којом подстиче родитеље да упознају установу и са поверењем укључе своју децу.

“Мајски цвет“ има и своју химну, којом позива сву децу на игру и дружење у вртићу:

“Позивамо сву децу света
да сврате до нашег Мајског цвета
где сваког дана царује другарство,
ово је наше мало царство…“

ПУ  “Мајски цвет“

 

 

 

 
Посета Пољопривредном сајму “AGROmashEXPO“ у Будимпешти

Пољопривредни произвођачи из oпштине Велико Градиште, посетили су у периоду од 24. до 27. jануара, Пољопривредни сајам “AGROmashEXPO“ у Будимпешти, у организацији Општинске управе општине Велико Градиште.

Ове године на Сајам је отишло 42 пољопривредних произвођача који су имали прилику да се упознају са најзначајнијим достигнућима везаним за пољопривредну технику. Иако су за ове посетиоце сва дешавања била интересантна, највише времена проводили су у халама са пољопривредном механизацијом.

Поред саjма пољопривредних машина, упоредо су се одржавали и сајмови “Agrargep Show“, “Hungarian Garden“ и “Viticulture and Viniculture“.

По програму, пољопривредници су, осим сајма, обишли и градић Сент Aндреју који важи за значајан српски истoријски и културни споменик. Град је познат по црквама, музејима, галеријама и уметницима, а уједно је и седиште Будимске епархије Српске православне цркве.