Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016 и 28/2016), члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2012), Одлуке о изменама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 28/2016) и  члана 2. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 30/2016), а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018 годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 34 седници одржаној дана 02.11.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Стипендија општине Велико Градиште за школску 2017-2018. годину, додељује се следећим студентима:

 1. Цвејић (Миодраг) Миљани из Великог Градишта, Бошка Вребалова 98/1 – студенту прве године Филозофског факултета у Београду, група археологија
 2. Маринковић (Горан) Елиани из Мајиловца, Ж.Ј. Шпанца 110 – студенту прве године Високе туристичке школе струковних студија у Београду, студијски програм економија и туризам
 3. Милосављевић (Младен) Лазару из Рама – студенту треће године Факултета медицинских наука у Крагујевцу, интегрисане академске студије медицине
 4. Николаоу Парадис (Емманоуил) Теодосии из Великог Градишта, Шумадијска 11 – студенту прве године Филолошког факултета у Београду, модул Грчки језик, књижевност, култура
 5. Нешић (Славиша) Марији из Великог Градишта, Милене Павловић Барили 2/1, студенту треће године Факултета медицинских наука у Крагујевцу, интегрисане академске студије фармације
 6. Николић (Славољуб) Јелени из Триброда, Кајмакчаланска бб, студенту четврте године Економског факултета у Београду, основне академске студије-међународна економија и спољна трговина, међународне финансије, са 88,07 бодова
 7. Арсић (Мирослав) Катарини из Великог Градишта, Мирослава Тирше 10, студенту друге године Београдске пословне школе Висока школа струковних студија у Београду, смер менаџмент, са 80,00 бодова.

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину, дана 11.10.2017. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2017/2018 годину.

Поштујући критеријуме  из члана 7. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште, одлучено је да се стипендија за Медицински факултет, додели студенту који се налазе на вишој години студија у односу на преостале три пријаве, које су поднете од стране:

-Марковић Николе из Курјача, студент друге године;

-Петровић Бобана из Великог Градиште, Албанске споменице 10, студент друге године

-Алексић Уроша из Великог Градишта, Београдска 4, студент прве године

Учесници конкурса Димитријевић Михаела из Острова и Милановић Драган из Великог Градишта, Обала Краља Петра 21, нису испунили услов да учествују на конкурсу, односно нису доставили документ који потврђује услов из члана 4. став 2. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија  студентима са подручја општине Велико Градиште.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2017. годину, и нацртом буџета за 2018. годину.

Поука о правном средству: На Одлуку о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 67-19/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

У општини Велико Градиште обележен Дан ватрогасаца и просветних радника

Заједничким пријемом, у општини Велико Градиште данас је обележен Дан ватрогасаца и просветних радника. Најуспешније у протеклој години тим поводом примио је председник општине, Драган Милић, са сарадницима.

Честитавши награђенима, Милић је додао: “Иако често помињемо, није наодмет подвући и поновити да је заиста задовољство кад направимо овај пријем због посла који ви радите и који је изузетно тежак. Наш вртић, три основне и средња школа имају изузетне резултате и ја то често и с поносом истичем. Наши ученици освајају прва емста на арепубличким текмичењима где добијају адекватна признања и за сва прва места су пригодно награђени. Спортисти из ових школа имају веома запажене резултате, деца која заврше средњу школу су међу првима на листама неких од факултета који спадају у теже, а и разне контроле од стране Министарства су споказале да школе добро раде. “.

Председник је навео и да ће општина и даље настојати да подигне ниво квалитета наставе набавком нових учила као што су интерактивне школске табле којих је до сад набављено преко тридесет. Такође, пред зиму се, како је рекао, завршавају и инвестициони радови на фасади Средње школе и Основне школе у Средњеву као и на проширењу вртића у Царевцу, а у свим насељима где за то има услова радиће истурена одељења вртића.

Ватрогасцима је председник пожелео што мање посла уз најаву да ће општина радити на побољшању услова рада Ватрогасно-спасилачке службе, пре свега набавком нове опреме како би и даље успешно обављали свој посао.

Ове године награђени просветни радници су Катарина Јатић, професорка физичког и Горан Мишић, професор биологије из Средње школе, Светлана Пауновић и Анђелка Стојшић, учитељице из ОШ “Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту, Сузана Перић, професорка разредне наставе, из ОШ “Миша Живановић“ Средњево, Милица УрошевићИћитовић, школски педагог из ОШ “Вук Караџић“ Мајиловац и васпитачица, Катарина Милићев, из Предшколске установе “Мајски цвет“ док се као најбољи ватрогасац-спасилац истакао Владимир Цвејић.

Најистакнутијим радницима у протеклој години подељене су пригодне новчане награде као признање за рад и изузетну улогу у друштву.

Пријему су присуствовали и директори истакнутих просветних радника те командир Ватрогасно-спасилачке јединице, представници Општинског штаба за ванредне ситуације, док су испред општине присутни били и председница Скупштине општине, заменик председника општине, начелница Општинске управе и руководилац Одељења за општу управу.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2017/2018. годину

На основу Одлуке о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2017/2018 годину, број 67-5/2017-01-4 од 10.10.2017. године, Општинско веће општине Велико Градиште, објављује  

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

 ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018  ГОДИНУ

 

 

БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА 

У школској 2017/2018 години, стипендираће се 14 (четрнаест) студената и то:

 

Филозофски факултет, одсек археологија 1. стипендија

 

Факултет примењених уметности, конзервација и рестаурација 1. стипендија

 

Висока туристичка школа струковних студија 1. стипендија

 

Медицински факултет, доктор медицине 1. стипендија

 

Филолошки факултет-одсек грчки језик 1. стипендија

 

Редовни студент са инвалидитетом, без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе 2. стипендије
Физички факултет или Природно математички факултет, одсек физика 1. стипендија

 

Фармацеутски факултет, студијски програм  фармација 1. стипендија

 

и 5 редовних студената из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе,  који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, са подручја општине Велико Градиште.

Студент из осетљиве друштвене групе, остварује право да учествује на конкурсу, уколико  испуни један од следећих услова:

 • да су он и чланови његове породице корисници новчане социјалне помоћи код Центра за социјални рад, или да их је Центар препознао као материјално угрожену породицу
 • да је дете без родитељског старања,
 • да је из једнородитељске породице (живе с једним родитељем, а други родитељ није жив, или нема податак о другом родитељу у изводу из МКР)
 • да припада ромској националној мањини,
 • да је лице са инвалидитетом,
 • или лице са хроничним болестима (бронхијална и срчана астма, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, епилепсија, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, и сл.)

Право на стипендију могу остварити редовни студенти који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, са подручја општине Велико Градиште.

Стипендија се не може користити за поновљену годину студије на истом или другом факултету.

Студенти који користе студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа и по основу Закона о ученичком и студентском стандарду, не могу бити корисници стипендије.

Додељена стипендија, припада студенту од дана закључења Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног уговором.

Студент који прекине школовање дужан је да врати примљен износ стипендије  са одговарајућом важећом каматом.

По завршетку студија стипендиста је дужан да прихвати запошљавање на подручју општине Велико Градиште, уколико постоји слободно радно место, најмање онолико година колико је користио стипендију.

II  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                Студенти учесници конкурса дужни су да поднесу следећа документа:

– пријаву за доделу стипендије

– уверење о уписаној одговарајућој години студија и по који пут

– потврду о висини просечне оцене остварене у предходној години студија, за студенте прве године сведочанства сва четри разреда средње школе,

– потврду о висини просечне оцене остварене у предходним годинама студија, за студенте прве године сведочанства сва четри разреда средње школе (за студенте из осетљивих друштвених група)

– уверење о члановима заједничког домаћинства (овера надлежног органа)

– уверење о приходима по члану домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године, издато од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште

– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду

– доказ о пребивалишту (очитану личну карту или потврду о пребивалишту издату од стране ПС Велико Градиште).

Осим наведених обавезних докумената у зависности од потреба ( студенти из осетљивих друштвених група) достављају и:

-оверена копија документа који потврђује инвалидност студента,

-копија решења о признавању права на новчану социјалну помоћ, или потврда Центра

-копија извода из матичне књиге умрлих,

-доказ о постојању хроничног обољења,

-један од доказа да студент припада ромској националној мањини (решење о упису у посебан бирачки списак студента или једног од његових родитеља, лична изјава оверена од надлежног органа, потврда издата од регистрованог ромског удружења).

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Рок за пријављивање на Конкурс отворен је  закључно са даном 26.10.2017. године.

Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу, непосредно предајом на писарцу- канцеларија број 1, или путем поште на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу стипендије“.

Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном конкурсном документацијом неће се разматрати.

IV  ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА 

Редослед  студената за доделу стипендије утврђује се на основу критеријума утврђених  Правилником о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја  општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.30/2016).

Предност код студената  са инвалидитетом, има студент са уписаним  факултетом  у односу на  високу школу, уз поштовање критеријума утврђених Правилником.

Одлука о додели стипендија објавиће се  на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs               

ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ 

Стипендија се додељује студенту за време трајања редовне наставе , која је прописана за стицање одговарајућег  степена образовања.

Са изабраним стипендистом , председник општине Велико Градиште закључује  Уговор о стипендирању.

Студент прималац стипендије дужан је да редовно полаже испите и по упису наредне године студија, у роковима одређеним статутом факултета, доставља потврду Општинском већу општине Велико Градиште, у супротном сматраће се да је Уговор о стипендирању раскинут. 

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

Образац Изјаве да студент не прима студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду, као  и све информације везане за Конкурс, могу се  добити у Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу– канцеларија број 1. и 4, или на телефон 660-122; 662-489, контакт особа Весна Милановић.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

Број: 67-5/1/2017-01-4

Датум: 11.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Милић

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обележен 11. октобар, Дан ослобођења Великог Градишта

Поводом 11. октобра, Дана ослобођења Великог Градишта у Другом светском рату, у градском парку положени су венци на споменике борцима ослободилачких ратова и жртвама Другог светског рата.

Венце су положиле делегације Министарства одбране и Војске Србије, општине Велико Градиште и Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова 1914-1918. године Велико Градиште.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Положени венци на споменик јунацима 9. Пешадијског пука Дунавске дивизије у Раму

Данас је Раму, полагањем венаца на споменик јунацима 9. Пешадијског пука првог позива Дунавске дивизије, који су на овом месту, бранећи отаџбину храбро погинули 07. октобра 1915. године, обележена 102. годишњица одбране Стига и Србије у Првом светском рату.

Венце су положиле делегације Министарства одбране и Војске Србије, Браничевског округа, општине Велико Градиште, Друштвa за неговање традиција ослободилачких ратова 1914-1918. године Велико Градиште и Удружењa грађана “Рамска тврђава“.

Споменик палим српским јунацима подигли су општина Велико Градиште и град Пожаревац 2015. године поводом свечаног обележавања стогодишњице одбране Стига у Великом рату.

О војницима 9. Пешадијског пука првог позива Дунавске дивизије и њиховој храбрости најјасније сведоче речи саборца, Властимира Петковића, записане у књизи „Од Рама до Крфа 1915, до последњег човека“:

“Исписујући ове редове, одужујем се сенима другова деветака који су, испуњујући предано дужност према земљи, пали 1915. године на крвавом путу од Рама до Крфа…

Имала се онда пуна вера у се, а земља силно љубила. И дала се исполинска борба на свакој стопи те земље. Борбе у којима је, у јесен 1915. године, учествовао Девети пешадијски пук првог позива, у саставу Дунавске дивизије првог позива, као и све што је у вези са одбраном Стига и Млаве и повлачењем од Рама на Дунаву до Крфа, заслужује да не буде заборављено.

Били смо остављени сами себи, а непријатељ је био силнији него икада. Надмоћност Макензенових Немаца, и бројна и техничка, била је толика да је њихова победа била сигурна, наш пораз неминован. То се јасно осећало још док су били на левој обали Дунава. Па ипак се није задрхтало, ипак се борило за сваку стопу, до последњег човека…“.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Првацима подељена књига „Пажљивкова правила у саобраћају“

Књигу „Пажљивкова правила у саобраћају“, посвећену безбедности деце у саобраћају, добили су ових дана прваци Основне школе “Миша Живановић“, одељење у Царевцу , Основне школе “Вук Караџић“ у Мајиловцу и “Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту.

Књигу је штампала Агенција за безбедност саобраћаја, а деци је, у оквиру Дечје недеље, уручио заменик председника општине, Слађан Марковић.

Главни јунак ове илустроване публикације је “Пажљивко“ који поштује саобраћајне прописе и даје деци поучан пример како да се понашају у саобраћају.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Ђаци ОШ “Миша Живановић“ из Средњева у посети локалној самоуправи

Општина Велико Градиште била је данас домаћин ученицима трећих и четвртих разреда Основне школе “Миша Живановић“ из Средњева и подручних одељења. Њих су примили заменици председника општине и Скупштине општине, Слађан Марковић и Саша Живковић.

Пре посете општини, ђаци су, у пратњи наставника, обишли град и јавне установе. Домаћини из локалне самоуправе показали су им зграду, канцеларије и богату галерију слика изложену у ходницима установе, а обилазак су завршили у прелепој свечаној сали Скупштине општине. Овде су слушали о занимљивој историји и личностима Великог Градишта, старим грађевинама, спортским објектима и туристичким дешавањима.

Општина је, претходних година, све школе опремила интерактивним школским таблама како би осавременила наставу и ученицима обезбедила квалитетније образовање, а деца ОШ “Миша Живановић“ су данас скромно пожелела нове лопте.

У Средњеву је у току завршетак једног крила нове школске зграде у којем ће се налазити савремено опремљена спортска хала па ће се ученицима и наставницима ускоро остварити још једна жеља. Средства за халу обезбедили су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и општина Велико Градиште.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Дечја недеља: Посета предшколаца општини

Поводом Дечје недеље, општину су јуче посетили полазници Предшколске установе “Мајски цвет“ где су их примили председник општине, Драган Милић, и његов заменик, Слађан Марковић.

Посета општини постала је део програма “Дечје недеље“ како би се и малишани који се ове године припремају за полазак у први разред упознали са локалном самоуправом и добили одговоре на многа питања која их занимају. Ово је засигурно и највеселији догађај у старом општинском здању које је “као дворац из бајке“ одушевило мале посетиоце.

Поред питања како се постаје председник, шта он ради, када ће стићи нове играчке за вртић и игралиште у парку и многа друга, предшколци су председника општине позвали и да један дан проведе код њих у вртићу.

Председник им је пожелео да се лепо играју и да добро уче како би имали бољу будућност, а у име Предшколске установе руководству локалне самоуправе захвалила се директорка, Славица Јанковић.

Будући прваци овом су приликом председнику поклонили песму и два ликовна рада која ће бити постављена у његовој канцеларији као и претходни поклони, а он их је почастио незаобилазном чоколадом и слаткишима.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

У току радови на изградњи и рестаурацији у општини Велико Градиште

У општини Велико Градиште граде се нови и реновирају старији објекти па је председник, Драган Милић, данас са сарадницима обишао веће инвестиционе радове.

На Средњој школи у Великом Градишту у току су радови на реновирању фасаде старог дела, саграђеног још  1929. године. Средства за реновирање обезбедили су Министарство просвете, науке и технолошког развоја у висини од 2.500.000 и општина Велико Градиште 1.498.392 динара. Комплетан завршетак радова очекује се до краја октобра ове године.

И зграда Народне библиотеке “Вук Караџић“ добиће ускоро нови изглед. На згради са почетка 20. века, у току је замена дотрајалих прозора и врата. Нова фасадна столарија обезбедиће потпуну заштиту овог простора у складу са наменом објекта док радове надзире Завод за заштиту споменика културе из Смедерева па нова столарија задовољава и овај критеријум. Вредност радова је 1.666.666 динара без ПДВ-а, а средства су обезбеђена из буџета општине Велико Градиште.

У Раму се настављају интензивно радови на тврђави које финасира Турска агенција TIKA. У току је рестаурација куле број два док се на кули број три завршавају зупци. Зупци на кули број четири су већ урађени па је овај део добио свој првобитни, оригинални изглед. Претходне недеље, представници фирми надзора, извођача, TIKA-е и општине Велико Градиште одржали су у Раму састанак на којем су разматрали три кључна питања за даљу рестаурацију – боју фуга, распоред зубаца на зивовима и питање дренаже атмосферских вода из тврђаве. Како су и ове појединости утаначене, радови ће бити настављени докле то временске прилике буду дозвољавање, а  очекује се да се до краја грађевинске сезоне зарши више од 60 посто планираних радова.

У току је и извођење радова на првој и другој фази гасификације у Курјачу, Мајиловцу, Ђуракову, Поповцу и Сиракову у дужини од 25 километара. У Курјачу су радови при крају док су у Сиракову, које су посетили челници општине, већ завршени. Остала насеља гасовод ће добити до краја грађевинске сезоне.  У Чешљевој Бари се тренутно полажу челичне цеви којима се гас спроводи до Великог Градишта, а ово место је, уједно, и чвориште за мрежу кроз општину Велико Градиште. 

У Средњеву су настављени радови на изградњи дела нове, централне школе ОШ „Миша Живановић“  док се у  Царевцу ради проширење подручне школе.  Изградња нове школе у Средњеву започета је још деведесетих година, али су, због недостатка средстава, радови прекидани неколико пута. Ове године обезбеђена су додатна средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 12.000.000 динара и општине Велико Градиште од 1.482.482 динара која су опредељена за завршетак фискултурне сале како би се деци обезбедили квалитетни часови физичког васпитања. Поред сале, биће урађени и пратећи делови – водовод и канализација као и керамичарски радови и санитарни чвор. У Школи очекују да ће све бити завршено на време, до почетка новембра.

Истовремено, у Царевцу је у току друга фаза изградње котларнице и проширења дечјег вртића. Око 20 најмлађих полазника, због недостатка простора, вртић похађа послеподне, а већ почетком наредног месеца моћи ће да крену у јутарњу смену, у новој учионици.  Средства за наставак ових радова, у висини од 969.291 динара, обезбеђена су из буџета општине Велико Градиште.

И у Чешљевој Бари приводе се крају радови на цркви Свете Тројице па ће, како је уговором и предвиђено, прва фаза бити завршена до краја септембра. Пре почетка зиме, биће завршена спољашњост и груби грађевински радови те постављени бакарни кров и ограда, а наставак се очекује на пролеће када би требало да се ради и унутрашњост цркве. Радови су започети прошле године, а завршетак је планиран крајем септембра наредне године. Изградњу финансирају Месна заједница и грађани Чешљеве Баре који су, већином, на раду у иностранству, уз подршку општине Велико Градиште у износу од 1.900.000 динара.

Поред цркве, у Чешљевој Бари ускоро почиње и замена дела дотрајалог крова на згради Дома кулутре. Вредност радова, које финансира општина Велико Градиште, је 250.176 динара док је део материјала обезбедила Месна заједница.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

У Великом Градишту одржан Караван “Дух младости“ посвећен дуалном образовању

У спортској хали у Великом Градишту, у недељу 17. септембра, одржан је Караван “Дух младости“. Караван је одржан у оквиру пројекта који има за циљ промовисање националног модела дуалног и предузетничког образовања и едукацију о значају дуалног образовања за Србију, у организацији Омладинске организације “Spirit of youth“, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз подршку општине Велико Градиште.

Посетиоци су имали прилику да на лицу места чују детаљне информације о дуалном образовању, о будућој сарадњи школа и привреде у Великом Градишту, као и о значају ове везе како би млади људи завршавали школу са високим компетенцијама и били цењени на тржишту рада. Методологија националног модела треба да обезбеди смањење стопе незапослености код младих као и могућност покретања сопственог бизнса и наставка универзитетског школовања.

Владимир Џамић, држани секретар Министраства просвете, науке и технолошког развоја истакао је да је један од стратешких приоритета Владе Србије омогућавање ученицима који су средњу школу завршили по дуалном моделу образовања проходност на високе школе и универзитете. „Читава идеја коју имамо у оквиру ресорног министарства јесте да кроз овај Караван „Дух младости“ , који обухвата до сада већ 35 градова широм Србије, пошаљемо јасну поруку да су млади приоритет Владе Србије, да читава политика Владе јесте усмерена за младе и према младима. Такође, изузетна нам је част и задовољство да обиђемо читаву Србију и да на неки начин пошаљемо јасну поруку да је образовање шанса која омогућава равномерни регионални развој у нашој држави“, поручио је Џамић.

Помоћница министра за стратешко планирање, Габријела Грујић, објаснила је да ће Национални модел дуалног и предузетничког образовања пружити младима могућност да изаберу нови пут који ће им омогућити  јачи и снажнији квалитет знања. „За ваше место је најважније што имате тако близу дивно Сребрно језеро. Туризам је грана у којој би требало, у наредном периоду, уз нашу подршку, да одабрете свој пут у образовању. Туристички техничар, конобар и кувар управо су занимања која су врло актуелна у овом месту. Наш је задатак да у наредној школској години модернизујемо ове профиле и уведемо вас у нови модел дуалног и предузетничког образовања. Важно је да вам кажемо да ћете одмах након средње школе имати могућност да се у вашем дивном месту, вашим хотелима запослите, и да ако желите да наставите своје школовање“, истакла је Грујић.

Присутнима се обратила и директорка Сектора за едукацију Привредне коморе Србије, Мирјана Ковачевић, која је рекла да је циљ укључити што више привредника у пројекат дуалног образовања. „Нема развоја привреде и уопште друштвеног развоја без образовања кадрова, а најбоље образовање кадрови, тј. ђаци могу стећи уколико током свог формалног образовања добију могућност да теоретско знање проверавају у пракси. Наш циљ јесте да информишемо све оне привреднике, који се још увек нису прикључили развоју дуалног образовања, да што пре то учине и да омогуће младим људима да се школују за занимања за која ће наћи лако запослење и да развију предузетнички дух, предузетничке способности и можда релативно брзо по завршетку школовања оснују своју фирму“, рекла је Ковачевић.

Караван је отворио председник општине Драган Милић које је изразио задовољство што је Караван дошао у Велико Градиште. „Ово је изванредна прилика да се споје привреда и знање и ми смо, када смо се определили за развој туризма, отворили у средњој школи одељења конобар, кувар и туристички техничар. То треба спојити, учење у школи и оно што је пракса, да та деца имају сутра своје занимање. “, рекао је Милић, напоменувши да општина обезбеђује квалитетна учила за школе те додељује признања и награде најуспешнијима, а студенти из Великог Градишта налазе се међу првих десет на неким еминентним државним факултетима.

У име организације “Spirit of youth” присутне је поздравио регионални директор Стефан Јовановић  који је изразио задовољство што су млади из Великог Градишта изабрали да буду део дуалног образовања.

„Организација “Spirit of youth”  је препознатљива по 22 пројекта са многобројним активностима, међу којима је и овај Караван. Веома ми је драго што су млади препознали значај дуалног образовања и онога што радимо. У будућности се надам даљој успешној сарадњи са Министарством просвете, као и Привредном комором Србије“, рекао је Јовановић.

У оквиру манифестације одржана је и панел дискусија на тему дуалног и предузетничког образовања.

Директорка Сектора за едукацију ПКС, Мирјана Ковачевић, истакла је да је улога Привредне коморе да помогне привредним друштвима која су већ препознала значај и потребу и дала иницијатву да се уведе дуално образовање, да ради са инструкторима из привредних друштава, да сарађује са школама у циљу обезбеђења квалитета. Она је рекла и да је већ организовано за 19 профила у Србији, где се примењује дуално образовање, као и за места, попут Великог Градишта, где постоји интерес, али није још дошло до сарадње привреде и школа.

Помоћница министра, Габријела Грујић, напоменула је да је потребно да млади људи преузму водећу улогу и да ће кроз овај модел оснажити привреду и остати у Великом Градишту. “Новина је развити истраживачки фактор још од основне школе.“, најавила је.

“Реформа у образовању мора трајати заувек. Систем и друштво се мењају.“, рекао је државни секретар, Владимир Џамић, нагласивши да без синергије привреде и образовних институција неће бити могуће остварити економске резултате на националном нивоу и омогућити деци да своју будућност граде у Србији.

Директор Средње школе, Зоран Ташић, истакао је да Средња школа већ ради по неком моделу дуалног образовања, кроз праксу, те да су постојећи профили уведени, пре свега, због потреба локалне самоуправе Велико Градиште и Голубац. Он је напоменуо да се, приликом анкетирања привредника, показало да нема разумевања за овај вид сарадње са претпоставком да је главни разлог неинформисаност. Такође, апеловао је на ПКС да покрене привредне субјекте.

Ове речи потврдила је директорка Сектора за едукацију, додавши да дуално образовање, за аразлику од праксе, намеће обавезу привредним субјектима тако што ће обезбедити инструкторе малој групи полазника, а предвиђа и накнаду у износу од 70 посто минималне цене рада по сату проведеном на раду. Најављено је и да ће ускоро бити организовани скупови као и индивидуалне псоете привредницима ради сагледавања потреба.

Директор Основне школе “Иво Лола Рибар“, Драган Мандић, укључио се у дискусију са констатацијом да Комисија за прифесионалну оријентацију упознаје полазнике завршних разреда и њихове родитеље са свим школама у региону као и образовним профилима у Србији.

“Ми смо проценили да је инвестиција у образовање најбоља инвестиција и тако се понашамо и у општинском буджету“, рекао је председник општине, Драган Милић, изневши предлог да преседници удружења и ПКС дају по члана Општинског већа или школског одбора како би утицали на политику школе и општине. Обавезавши се да разговара са привредницима како би их ближе информисао, он је предложио и да Национална служба за запошљавање финансира део накнаде ђацима како би се стимулисали мали привредници.

Најмлађи су имали прилику да се опробају у баскету 3х3, полигону, квизу знања, као и да учествују у акцији „Згиб зона“, у којој град који уради највише згибова осваја реновирање дечијег парка или спортског игралишта по жељи. За сада, Велико Градиште води са највећим бројем згибова – 13.454!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
image_pdfimage_print