ПУ „Мајски цвет“: Конкурс за пријем деце за радну 2019/2020 годину

У складу са Правилником о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште и Oдлуком Управног одбора бр 339 од 27.02.2019. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

Конкурс за пријем деце за радну 2019/2020 годину

 

Конкурс ће трајати од 01.04.2019. године до 30.04.2019. године.

Пријаве се подносе на обрасцу који се добија у Вртићу, или се може преузети са интернет странице http://vrticvg.edu.rs/.

Уз попуњену пријаву, родитељ, односно старaтељ, обавезан је да достави потврду о здравственом стању детета која не сме бити старија од шест месеци од дана пријема документације. Извод из матичне књиге рођених прибавља установа по службеној дужности.

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.

Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:

  1. деца запослених родитеља и редовних студената – 50 бодова;

2.деца која су већ боравила у установи, а испуњавају услове предвиђене Правилником за упис – 20 бодова;

  1. дете чији је један родитељ запослен а други незапослен – 20 бодова;
  2. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици – 10 бодова;

Максималан број бодова је 80 бодова.

У случају да двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

  1. према дужини чекања за пријем у Установу;
  2. према већем броју деце у породици;
  3. деца чији родитељи редовно измирују трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу;
  4. деца чија су браћа/сестре уписани у Установу;
  5. према тренутку подношења документације.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи.

Комисија неће разматрати примљену документацију уколико родитељ, односно старатељ није измирио трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу.

Деца на обавезном предшколском програму уз захтев прилажу извод из матичне књиге рођених (који прибавља установа) и лекарско уверење.

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

“Играј за енергију“ у част Светског дана енергетске ефикасности

Уз подршку  Министарства рударства и енергетике и представницима три основне школе са подручја општине Велико Градиште, ОШ “Вук Караџић“ из Мајиловца, ОШ “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта и ОШ “Миша Живановић“ из Средњева, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору организовало је  промоција 5. марта, као Светског дана енергетске еикасности, кроз предавање о енергији и посебно о енергетској ефикасности, односно значају уштеде енергије.

У току реализације ових активности ученици су играли игрицу под називом “Играј за енергију“, направљену по узору на игру “Монопол“. Свака школа је од стране Министарства рударства и енргетике добила по три комплета за игру, а најбољи ученици мајице са илустрованим детаљима везаним за уштеду енергије.

Општи закључак свих субјеката укључених у промоцију је тај да је веома позитивно утицала на децу која су и неколико дана касније препричавала догађаје и била задовољна наученим и утисцима.

ОШ “Вук Караџић“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ “Иво Лола Рибар“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ “Миша Живановић“

 

Креће с реализацијом Програм бесплатних стручних обука за пољопривредна газдинства из Региона Браничево-Подунавље

У оквиру регионалног пројекта “Укуси Региона – Промовисање пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу за унапређење економских капацитета породичних газдинстава” који реализује Регионална развојна агенција “Браничево-Подунавље” у сарадњи са партнерима и сарадницима из Региона, током марта и априла месеца биће организован Програм обука за произвођаче пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу у Региону Браничево-Подунавље.

Циљ овог Програма обука је да пружи стручна, практична знања и информације из различитих области везаних за унапређење постојећих или иновирање пољопривредно-прехрамбених производа из Региона, за постизање веће конкурентности и боље тржишне позиционираности. Обуке ће бити фокусиране на Секторе прераде воћа, поврћа и млека, као и пчеларство, који су кроз претходно спроведену Анализу идентификовани као најперспективнији, наслањајући се на постојеће ресурсе и традицију производње у нашем Региону. Теме појединачних обука учесницима ће такође пружити основна знања и информације везане за перспективну диверсификацију економских активности газдинстава из области предузетништва и руралног туризма, док ће једна обука бити посвећена основама маркетинга пољопривредно-прехрамбених производа уз презентацију концепта регионалног брендирања оваквих производа. Након реализације Програма обука, заинтересовани учесници ће имати могућност стручне менторске подршке у даљим конкретним корацима на унапређењу или покретању своје производње, уз подршку и у области пословног повезивања и унапређења промоције њихових производа.

Обуке су намењене превасходно власницима и члановима пољопривредних газдинстава, предузетницима и члановима задруга и удружења произвођача, као и агро-бизнисима из Региона, који се већ баве неком производњом и хтели би да је унапреде или тек поседују одређене ресурсе, вољу и жељу да започну властиту производњу или пружање услуга у сеоском туризму.

Прва обука у низу на тему „Маркетинг и брендирање пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу“, одржаће се 22.03. (петак) у просторијама компаније Супериор у Великој Плани, са почетком у 10.00 часова.

За 28.03. (четвртак) планирана је обука на тему „Унапређење пољопривредно-прехрамбених производа из сектора прераде млека – производња аутохтоних врста сирева“ којаће се одржати у Петровцу на Млави, а 29.03. (петак) планирано је одржавање обуке у Кучеву на тему „Сеоски туризам – прилика за веће приходе сеоских газдинстава“.

Првих недеља априла месеца биће одржана„Обука за почетнике у пословању“ и обука на тему „Унапређење пољопривредно-прехрамбених производа из сектора прераде воћа и поврћа – производња ракије“.

Овим путем позивамо све заинтересоване учеснике да се пријаве најкасније1 дан пре одржавања појединачне обуке, путем мејла или телефона Ивани Антонијевић на следеће контакте: ivana.antonijevic@rra-bp.rs, 012/510 824, 060/5 100 500. 

Иначе, Пројекат „Укуси Региона“је дизајниран на основу Регионалне стратегије руралног развоја за регион Браничево-Подунавље 2016-2020 и настоји да допринесе унапређењу конкурентности сектора пољопривреде и бољој позиционираности пољопривредно-прехрамбених производа из Региона на тржишту, као и унапређењу диверсификације руралне привреде, кроз развој предузетништва и промоцију руралног туризма.

Пројекат се спроводи у периоду од 24. октобра 2018 до 24. јула 2019. године, а вредност пројекта износи 22.000$. Пројекат се реализује у оквиру ширег пројекта „Помоћ трговини – Подршка производним капацитетима сектора агро-индустрије у Србији“ који реализују Програм развоја Уједињених нација (UNDP) и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз финансијску подршку Руске федерације. Више информација о Пројекту и активностима, можете добити на Интернет странама Регионалне развојне агенције „Браничево-Подунавље“ www.rra-bp.rs.

Регионална развојна агенција “Браничево-Подунавље”

У Великом Градишту презентација Националне службе за запошљавање и Регионалне привредне коморе

Национална служба за запошљавање – филијала Пожаревац, у сарадњи са општином Велико Градипте и Регионалном привредном комором Браничевског и Подунавског управног округа, у среду 20. марта,  организује презентацију:

  1. Јавних позива активне политике запошљавања за 2019. годину, у реализацији Националне службе за запошљавање (субвенције послодавцима и незапосленим лицима – услови и начин конкурисања) и
  1. Услуга Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа.

Презентација је намењена предузетницима и представницима јавних предузећа, а одржаће се у свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 11,00 сати.

Успеси такмичара КК ВГСК на школском првенству Србије

На Школском првенству Србије у каратеу за основне и средње школе, одржаном 09. марта у Панчеву, такмичари Карате клуба ВГСК освојили су, у катеоријама борби, бројне медаље.

Учешће на Првенству узело је око 420 такмичара. Представник Основне школе “Иво Лола Рибар“ – VIII разред борбе – 45 kg, Петар Животић, освојио је четврто место, као и Немања Милосављевић, који се такмичио за  Основну школу “Миша Живновић“ Средњево – VIII разред борбе +50 kg.

За Средњу школу “Милоје Васић“ – IV одељења Гимназије, Тијана Стоиљковић и Марија Ђорђевић су у категорији борби – 53 kgг освојиле друго и треће место, доневши у Велико Градиште сребрну и бронзану медаљу.

Такмичаре је, поред тренера клуба Небојше Стојиљковића и Бранка Ђорђевића, водила и професорка физичког васпитања Средње школе “Милоје Васић“, Драгана Пајкић.

Фото: КК ВГСК

 

Предшколска установа „Мајски цвет“ реализује акцију “Растимо заједно – време је за вртић“

Предшколска установа „Мајски цвет“ из Великог Градишта  реализује акцију под називом “Растимо заједно – време је за вртић“ која има за циљ успостављање сарадње са родитељима ради њиховог оснаживања за квалитетно родитељство кроз упознавање психолошких карактеристике раног развоја детета и овладавње васпитним поступцима који подстичу развој.

Ову акцију Установа реализује уз подршку НВО “Креативна педагогија“ из Пожаревца, у склопу пројекта ’’Заједно за децу’’ који су покренули Педагошко друштво Србије, “Центар за интерактивну педагогију“  и Фондација за отворено друштво Србије.

Пројектне активности усмерене су на оснаживање родитеља, стручњака из образовања и грађана локалне средине за успешно остваривање квалитетног развоја деце раног узраста – од рођења до пете године.

Општи циљ пројекта је боље разумевање јавности о значају квалитетног предшколског васпитања и образовања за сву децу, а нарочито за децу из осетљивих група, као и промовисање вредности друштвене и образовне инклузије на локалном и националном нивоу у Србији.

Акција ће обухватити израду брошуре која ће презентовати карактеристике раног развоја деце у биолошком, неуролошком и психолошком погледу и понудити васпитне методе и педагошке поступке који доприносе да се дете развија као здрава, снажна, самопоуздана, емоционално стабилна и социјално активна личност.

Брошура је намењена родитељима предшколаца и грађанима локалне средине. За родитеље предшколаца биће одржана трибина на којој ће се разговарати о значају раног развоја деце, са посебним усмерењем на важност социјалног окружења у коме дете одраста.

Предшколска установа “Мајски цвет“ из Великог Градишта  је општинска установа. Обухвата  централну  установа која се налази у градском језгру и  подручне јединице у сеоским срединама. У установи годишње, у просеку, борави око четири стотине малишана, узраста од годину дана до поласка у школу. Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем узраста до обавезног предшколског периода на територији општине Велико Градиште  је око 70%.

ПУ  “Мајски цвет“ има изузетно добре услове за рад у погледу простора, опреме и кадрова који раде како у централној установи тако и у подручним објактима. У току је доградња простора у централном објекту чиме се стварају услови за пријем већег броја деце, такође деца ће добити И фискултурну салу са циљем стављна акцента на правилан физички раст и развој код детета.

Велика пажња посвећује се сталном стручном усавршавању кадрова како би рад са децом био стручан, квалитетан и савремен. Посебно се негује добра сарадња са родитељима и суграђанима. Вртић има организовану акцију “Отворена врата“ којом подстиче родитеље да упознају установу и са поверењем укључе своју децу.

“Мајски цвет“ има и своју химну, којом позива сву децу на игру и дружење у вртићу:

“Позивамо сву децу света
да сврате до нашег Мајског цвета
где сваког дана царује другарство,
ово је наше мало царство…“

ПУ  “Мајски цвет“

 

 

 

 

Посета Пољопривредном сајму “AGROmashEXPO“ у Будимпешти

Пољопривредни произвођачи из oпштине Велико Градиште, посетили су у периоду од 24. до 27. jануара, Пољопривредни сајам “AGROmashEXPO“ у Будимпешти, у организацији Општинске управе општине Велико Градиште.

Ове године на Сајам је отишло 42 пољопривредних произвођача који су имали прилику да се упознају са најзначајнијим достигнућима везаним за пољопривредну технику. Иако су за ове посетиоце сва дешавања била интересантна, највише времена проводили су у халама са пољопривредном механизацијом.

Поред саjма пољопривредних машина, упоредо су се одржавали и сајмови “Agrargep Show“, “Hungarian Garden“ и “Viticulture and Viniculture“.

По програму, пољопривредници су, осим сајма, обишли и градић Сент Aндреју који важи за значајан српски истoријски и културни споменик. Град је познат по црквама, музејима, галеријама и уметницима, а уједно је и седиште Будимске епархије Српске православне цркве.

Ученички парламент ОШ “Вук Караџић“ из Мајиловца на хуманом делу

Председник општине Велико Градишпе, Драган Милић, приредио је данас пријем за чланове Ученичког парламента Основне школе “Вук Караџић“ из Мајиловца који су хуманитарном акцијом помогли породици Савић из Курјача чија се кућа прошлог месеца запалила.

“Задовољство ми је што имам прилику да вас примим и што сте и поред свакодневних обавеза у школи, успели да формирате и Парламент. Организовали сте доста ствари за четворочлани парламент.  Најважније је што сте, поред тога што сте одлични ђаци, показали и хуманитарну страну, што је најбитније да сутра постанете и добри људи. Ово је велики корак који сте направили, а лепо је што сте све сами осмислили. Чеситам вама, вашим породицама и наставницима од срца.“, рекао је председник Милић.

Ученици, Александра Јовановић, Алекса Младеновић, Анђела Којић и Николија Стокић, дошли су у општину пратњи своје директорке, Бранкице Макуљевић и педагога Љиљане Митић, а пријему је присуствовао и општински просветни инспектор, Сања Стојадиновић.

Ђачки парламент је, у циљу помоћи породици којој је изгорео дом, успешно организовао хуманитарну акцију “Рука која даје увек је изнад оне која узима“ са приредбом на тему хуманости. Том приликом се одазвао велики број ученика, њихових родитеља и наставника школе. Сакупили су довољну суму новца којом су купили замрзивач за Савиће и 28. децембра им уручили помоћ. Мислили су и на дечицу из те породице па су за њих, од преосталог сакупљеног новца, обезбедили два новогодишња пакетића.

“Ова наша акција нас мотивише да и убудуће организујемо акције истог контекста ако за тим буде постојала потреба. Ми мислимо да школа треба да пре свега истиче и развија хуманост, сарадњу и слогу међу ученицима и запосленима.“, кажу ђаци хуманитарци.

Парламентарци су причали о својим плановима и идејама у чему их је председник подржао и понудио помоћ, уколико им буде затребала. Како кажу, највећу подршку и помоћ у школи пружиле су им директорка и педагог. Директорка Макуљевић је истакла и да у Ученички парламент улазе добри ученици са добрим идејама.

Приликом посете, у знак пажње за хуманост и труд, председник је ученицима поделио по књигу на поклон.

Нови кров на Дому културе и грејање за ђаке у Царевцу

Председник општине, Драган Милић, обишао је данас, са сарадницима, реновиране објекте Дома културе и подручног одељења ОШ “Миша Живановић“ у Царевцу.

Радови на замени кровног покривача старог дела зграде Дома културе у Царевцу који су обухватили санацију 290 m2 кровне конструкције завршени су у децембру 2018. године. Укупна вредност извршених радова је 620.640 динара са ПДВ-ом који су опредељени из буџета општине.

У  подручном одељењу ОШ “Миша Живановић“ током новембра прошле године приведена је крају инсталација котларнице и уведено централно грејање за читав објекат у чијем је саставу и одељење Предшколске установе. Постављено је 15 грејних тела са термоглавама ради боље регулације температуре у обе учионице, Предшколском одељењу, зборници, холу и санитарним просторијама. Сви материјали су атестирани, а на инсталацијама извршена неопходна испитивања.

Средства, у висини од 660.000 динара, за ове радове обезбедила је општина Велико Градиште.

Представници локалне самоуправе објекте у Царевцу обишли су у пратњи директора Школе, Дејана Рајковића, директорке ПУ “Мајски цвет“, Славице Јанковић, и председника Месне заједнице, Ненада Аћимовића.

 

Новогодишњи пакетићи обрадовали децу из социјално угрожених породица

Новогодишња радост није заобишла ни децу чији родитељи нису у могућности да им обезбеде пригодне поклоне. За то су се пред Нову годину побринули општина Велико Градиште, Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац и Културни центар “Властимир Павловић Царевац“.

Општина је за децу до 10 година из породица корисника новчане социјалне помоћи и ромских удружења обезбедила 200 новогодишњих пакетића које је малишанима поделила уз помоћ Центра за социјални рад.

Присутним родитељима и деци обратили су се заменик председника општине, Слађан Марковић, директорка Центра за социјални рад, Неда Брајковић, и представник удружења Рома, пожелевши им срећну и бољу Нову годину.

Уз Деда Мраза и слатке пакетиће, празнике им је улепшала и новогодишња представа за децу “Да ли ће доћи Мразић Дека“ коју су извели млади глумци Дечјег позоришта „Жанка Стокић“  као поклон Културног центра Велико Градиште.

Породице које нису биле у могућности да присуствују свачаности у Културном центру, пакетиће су подигле у просторијама Центра за социјални рад или су им достављене на кућну адресу како малишани Нову годину не би дочекали без поклона.

image_pdfimage_print