Oбавештење о новом распореду рада Дома здравља Велико Градиште и здравствених амбуланти

Обавештавају се становници општине Велико Градиште о новом распореду рада Дома здравља Велико Градиште и здравствених амбуланти, према следећем распореду:

1- Дом здравља Велико Градиште

Становници следећих насеља су у обавези да здравствену заштиту остварују у Дому здравља Велико Градиште:

1– Велико Градиште

2- Кумане

3- Острово

4- Кусиће

5- Пожежено

     Рад Дома здравља Велико Градиште  је 24 часа.

2- Здравствена амбуланта Мајиловац

Обезбедиће здравствену заштиту одраслог становништва

Радно време амбуланте Мајиловац

– Од 07- 20 часова- рад доктора медицине у две смене

Од 20 сати и викендом хитна стања се збрињавају у Дому здравља Велико Градиште.

Становници следећих насеља су у обавези да своју здравствену заштиту из области опште медицине остварују у амбуланти Мајиловац:

1- Сираково

2- Курјаче

3- Мајиловац

4- Ђураково

5- Поповац

6- Бискупље

7- Затоње

8- Рам

9- Кисиљево

10- Тополовник

3- Здравствена амбуланта Средњево 

Обезбедиће здравствену заштиту одраслог становништва и жена (гинекологија)

Радно време радним данима амбуланте је следеће:

– Од 07- 20 часова- рад доктора медицине у две смене

– Од 07- 14 часова – рад специјалисте гинекологије

Од 20 сати и викендом хитна стања се збрињавају у Дому здравља Велико Градиште.

Становници следећих насеља су у обавези да своју здравствену заштиту из области опште медицине и гинекологије остварују у амбуланти Средњево:

1- Макце

2- Чешљева Бара

3- Дољашница

4- Гарево

5- Средњево

6- Триброде

7- Царевац

8- Десине

9- Камијево

10- Печаница

11- Љубиње    

О б р а з л о ж е њ е

      Због реконструкције комплетне зграде Дома здравља Велико Градиште нисмо у могућности да пружимо адекватну здравствену заштиту великом броју пацијената, с тога и пацијенти набројаних насеља иако имају здравствени картон у Дому здравља Велико Градиште у обавези су да своја права остварују према датом распореду.

Директор

Дома здравља Велико Градиште

др Љиљана Стевановић

Допуна Oбавештења о извођењу гађања из пешадијског наоружања за јануар

Поред термина за гађање у следећим данима  21, 22, 23, 28. и 30.01.2020. године, Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања и дана 15.01.2020. године, на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Обавештење: Измена организације рада Дома здравља Велико Градиште

Дом здравља Велико Градиште oбавештава становнике општине Велико Градиште да ће дана 10.01.2020. године примати само хитне случајеве, а због пресељења инвентара у подрумске просторије где ће радити за време реконструкције Дома здравља.

Нова организација рада почиње од 14.01.2020. године и до тада ће бити исељен већи део просторија Дома здравља, како је и предвиђено усвојеном динамиком рада.

Корисници услуга Дома здравља моле се за разумевање, а о даљој организацији рада биће накнадно обавештени.

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за јануар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 14, 21, 22, 23, 28. и 30.01.2020. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

РРА „Браничево-Подунавље“: Програм менторинга за предузетнике и МСП који се баве прерадом млека и производњом сирева у региону Браничево-Подунавље

У оквиру Пројекта „Најбоље из БП – Подршка предузећима за производњу млечних производа у региону Браничево-Подунавље“ који имплементира Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“, а финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО, расписан је Позив за учешће у Програму менторинга.

Програм је намењен искључиво активним предузетницима и МСП који се баве прерадом млека и производњом сирева у региону Браничево-Подунавље, а корисницима обезбеђује подршку стручњака у одређеној области. Ова услуга има за циљ конкретно унапређење квалитета постојећих или развој нових производа, унапређење технолошких процеса, ефикасности пословања и пословног планирања, маркетинга и приступа тржишту, или неке друге области пословања корисника. Програм предвиђа услуге менторинга за најмање 5 корисника, у трајању од 1-4 дана.

Рок за пријаву је 20. јануар 2020. године, а више информација о условима учешћа доступно је на http://www.rra-bp.rs/rra-bp-javni-poziv-za-ucesce-u-programu-mentoringa-za-msp-i-preduzetnike-u-sektoru-prerade-mleka-iz-regiona-branicevo-podunavlje, а за све додатне информације заинтересовани учесници се могу обратити Ивани Антонијевић, на телефон 060/5 100 500 или путем мејла ivana.antonijevic@rra-bp.rs.

Иначе, пројекат „Најбоље из БП – Подршка предузећима за производњу млечних производа у региону Браничево-Подунавље“ имплементира Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“, а финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО. Циљ Пројекта је да предузетницима и малим и средњим предузећима у сектору прераде млека који су регистровани и послују на територији региона Браничево-Подунавље, пружи различите врсте услуга подршке на основу којих ће бити у могућности да унапреде своје пословање и квалитет производа, односно да се боље позиционирају на домаћим и страним тржиштима.

Активности предвиђене Пројектом тако предвиђају услуге стручног менторинга, обуке, студијску посету примерима добрих пракси и увођење стандарда, односно развој бренда њихових производа. Учесници у Пројекту ће такође бити подржани у ефикаснијем приступу тржишту кроз активности усмерене на пословно повезивање и развој секторског ланца вредности, унапређење дигиталног маркетинга и заједничку презентацију на одабраном домаћем сајму. Више информација о Пројекту доступно је на: http://www.rra-bp.rs/najbolje-iz-bp-.

Најбоље из БП

Обавештење о пружању услуге мртвозорства ван здравствених установа

Обавештавамо јавност да је општина Велико Градиште послове мртвозорства ван здравствених установа поверила доктору медицине Марку Стојановићу, контакт телефон: 062/14 61 753.

Уговор је закључен на годину дана и важи од 09.12.2019. године.

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за децембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 11, 13, 16, 17, 20, 21. и 22.12.2019. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Радно време на дан државног празника „Дан примирја у Првом светском рату“

Поводом обележавања државног празника „Дан примирја у Првом светском рату“, органи општине Велико Градиште неће радити у понедељак, 11. новембра.

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за новембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу ‘‘Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 27. и 28.11.2019. године.
Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print