Сутра искључење воде и струје

Обавештавамо кориснике водоводне мреже којом управља ЈКП Дунав Велико Градиште из Великог Градишта, да услед нестанка струје због ремонта, неће бити водоснабдевања у петак 14.09.2018. године, у периоду од 08 do 15 часова (у зависности од часа искључења струје код ЕПС-а).

ЈКП Дунав Велико Градиште ће у време искључења струје извршити неопходне радове на поправци водоводне мреже које је уобичајено тешко извршити без искључивања целог града и суседних насеља.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

 

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељима Камијево, Тополовник, Кумане, Триброде и Средњево 

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5193 од 28.08.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска (смањена pH вредност) и микробиолошка (колиформне бактерије фекалног порекла).


Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Тополовник 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Тополовник за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5197 од 28.08.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробиолошка (колиформне бактерије фекалног порекла).


Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Кумане 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Кумане за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5196 од 28.08.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробиолошка (колиформне бактерије и колиформне бактерије фекалног порекла).


Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5195 од 28.08.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска (повишена вредност нитрата).


Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Средњево 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Средњево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5192 од 28.08.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробиолошка (колиформне бактерије).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељима Царевац и Печаница

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Царевац

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Царевац за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5194 од 28.08.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет у Основној школи у Царевцу.


Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Печаница

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Печаница за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5191 од 28.08.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Домаћинство – Висинска зона.

Јавно комунално предузеће

 „Дунав Велико Градиште“

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за септембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 03, 04, 06, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26. и 27.09.2018. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни САС “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Курјаче

Наш број:__сл./2018____

Датум: 28.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Курјаче

 

Поштовани,

Обавештавамо Вас да се продужује пробни рад система јавног водовода у насељу Курјаче, тзв. Стишки водовод до 30.09.2018. године.

У току пробног рада система вода се неће наплаћивати, а од 01.10.2018. године вода ће се наплаћивати по цени од 65 динара + ПДВ 10% за m3 (1000 литара).

Позивамо кориснике који су се прикључили на водоводну мрежу да у периоду пробног рада троше воду из јавног вода у што већој мери, изузев за пиће и исхрану која се не препоручује због радова на хлорисању система цевовода у току пробног рада.

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ: Прогресивно се шири афричка куга свиња у Румунији

У складу са актуелном епизоотиолошком ситуацијом у Републици Србији, обавештавамо становништво да се у суседној Републици Румунији заразна болест свиња АФРИЧКА КУГА СВИЊА шири прогресивно.

Афричка куга свиња је вирусна, веома опасна болест домаћих и дивљих свиња. Оболевају све категорије и сва оболела грла угињавају. Болест почиње изненадним угинућем, са симптомима: губитак апетита, потиштеност, повишена телесна температура до 42 степена, крварења по кожи (уши, њушка, реп, стомак), крвава дијареја, побачаји, несигурност при ходу, отежано дисање, кашаљ, повраћање.

Болест се шири контактом заражених са здравим животињама, исхраном свиња помијама у којима има контаминираних остатака хране, контаминираном храном и водом, инфицираним крпељима, одећом и обућом, контаминираним предметима и опремом, превозним средствима, стајњаком, лешевима угинулих животиња, конфискатима од закланих свиња, глодарима, инсектима.

Превентивне мере су: не хранити свиње помијама, избегавати пашно држање свиња, спречити сваки контакт са дивљим свињама, особе које су биле у контакту са дивљим свињама (ловци) морају добро опрати и дезинфиковати одећу и обућу, обавезна пријава сваке болесне или угинуле домаће или дивље свиње надлежном ветеринару, постављање дез баријера на улазу и излазу у објекат где се држе свиње, нешкодљиво уклањање лешева.

Вирус афричке куге свиња не представља опасност за људе и за друге врсте животиња.

Афричка куга свиња  се НЕ ЛЕЧИ И НЕ ПОСТОЈИ ВАКЦИНА.

У случају појаве ове заразе спроводи се мера УБИЈАЊА СВИХ СВИЊА НА ГАЗДИНСТВУ.

O овој болести и о начинима спречавања појаве можете се информисати на сајту Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину

РЕПУБЛИЧКИ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР
Марина Милићевић

Фото: Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Кумане

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Кумане за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 4773 од 08.08.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.
Неисправност је микробиолошка (колиформне бактерије и Протеус врсте).

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“

Извештај о квалитету воде Сребрног језера

Према Извештају о квалитету воде Сребрног језера Завода за јавно здравље Пожаревац, од 02.08.2018. године, на основу резултата анализе, вода са Сребрног језера са Градиштанске, Затоњске и Пожаревачке плаже, узоркована 17.07.2018. године, исправна je физичко-хемијски (осим промењеног мириса на све три плаже) и микробиолошки и препоручује се за купање и рекреацију, уз туширање након купања.

 

Удружењe ENECA: Конкурс за ММСПП из сектора агобизниса и прехрамбеног сектора

Удружење ENECA, у оквиру пројекта „Помоћ за трговину – подршка јачању произвођачких капацитета агро-индустријског сектора у Републици Србији“ који финансира Влада Руске Федерације, а имплементира Програм Уједињених нација за развој (UNDP), расписује:

Конкурс за ММСПП из сектора агобизниса и прехрамбеног сектора

Циљ пројекта је да оснажи подржане бизнисе кроз ширење и раст пословања, побољшање конкурентности и позиционирања на тржишту, диверзификацију постојећег асортимана базираног на потребама тржишта, стварање додате вредности, процеса сертификације, промоције извоза и приступа новим тржиштима.

Конкурсом ће бити одабрано 10 агро-индустријских бизниса, пре свега из сектора прераде воћа, поврћа, шумских плодова, млека и меса, који ће узети учешће у  активностима прилагођеним индивидуалним потребама сваког корисника. Одабраним корисницима биће пружена подршка у виду бизнис тренинга, менторске подршке, учешћа на одабраном регионалном сајму хране и пића, промотивно-продајним активностима, док ће за 5 бизниса који имају највећи потенцијал за приступ новим тржиштима, бити обезбеђена сертификација (HACCP, ISO 22000, ISO 14001, itd.). Такође, најмање 5 одабраних фирми ће имати прилике да учествује у активностима које имају за циљ промоцију извоза и приступ новим тржиштима, укључујући пословне састанке са руским фирмама који ће се организовати у Руској Федерацији.

Да бисте конкурисали обратите се на маил konkurs@eneca.org.rs или на бројеве телефона 018/528-228, 018/240-306, како бисмо вам послали конкурсну документацију.

Попуњене пријавне формуларе треба послати до 31. августа 2018.године на ел. адресу: konkurs@eneca.org.rs

(У subject-у мејла навести Пријавни формулар – Назив правног лица)

Или поштом на:

ENECA

Поштански фах 85

18106 Ниш

Послате пријаве се не враћају.  За све додатне информације можете контактирати удружење ENECA на бројеве телефона 018/528-228, 018/240-306 или маилом на konkurs@eneca.org.rs.

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Курјаче

Наш број:__сл./2018____
Датум: 06.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ
за кориснике водоводне мреже у насељу Курјаче

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће почев од 06.08.2018. године почети са радом систем јавног водовода у насељу Курјаче, тзв. Стишки водовод, са пробним радом у периоду од 06.08.2018. до 31.08.2018. године.
У току пробног рада система вода се неће наплаћивати, а од 01.09.2018. године вода ће се наплаћивати по цени од 65 динара + ПДВ 10% за m3 (1000 литара).
Позивамо кориснике који су се прикључили на водоводну мрежу да у периоду пробног рада троше воду из јавног вода у што већој мери, изузев за пиће и исхрану која се не препоручује због радова на хлорисању система цевовода у току пробног рада.

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

image_pdfimage_print