Радно време на дан државног празника „Дан примирја у Првом светском рату“

Поводом обележавања државног празника „Дан примирја у Првом светском рату“, органи општине Велико Градиште неће радити у понедељак, 11. новембра.

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за новембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу ‘‘Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 27. и 28.11.2019. године.
Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за октобар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30. и 31.10.2019. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Програм EU PRO је расписао други јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

ПРОГРАМ EU PRO  је расписао ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ УСЛУГА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ, МИКРО И МАЛА ПРЕДУЗЕЋА

Поштовани,

Задовољство нам  је да Вас обавестимо да је програм EU PRO који финансира Европска унија објавио Други јавни позив за предлоге пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа.

Више информација о позиву можете пронаћи на интернет страници програма www.eupro.org.rs.

Позив обухвата две партије (LOT 1 i LOT 2) Обе партије (LOT-a) су усмерене на предузетнике, микро и малапредузећа (МСП), регистрована за производњу у периоду између 1. јануара 2014. и 31. децембра 2018. године. Додатни критеријум за МСП која се пријављују за другу партију (односно други LOT) је да буду у групи брзорастућих предузећа и предузетника и/или усмерена на извоз.

Прихватљиве активности у оквиру овог Позива обухватају:

  • Набавку опреме у циљу побољшања квалитета постојећих или развоја нових производа, повећане продуктивности, подршке развоја производа са вишом додатом вредношћу, подршке увођењу иновација и олакшаног ширења тржишта – што обавезно чини минимум 80% вредности пројекта;
  • Увођење услуга које доприносе побољшању квалитета постојећих или развоју нових производа, повећању продуктивности, подршци развоју производа са вишом додатом вредношћу, подршци увођењу иновација и олакшаном ширењу тржишта – што опционо чини максимално 20% вредности
  • пројекта

Минимални и максимални износи бесповратних средстава по појединачном пројекту:

Партија 1 (LOT1): минимум – 10.000 евра (11.400 USD), максимум – 30.000 евра (34.200 USD)

 Партија 2 (LOT2): минимум – 30.000 евра (34.200 USD), максимум – 70.000 евра (79.800 USD)

Учешће корисника у трошковима Корисници су обавезни да дају готовински удео у трошковима пројекта у следећим износима:

Партија 1 (LOT1): 20% укупних прихватљивих трошкова пројекта,

Партија 2 (LOT2): 30% укупних прихватљивих трошкова пројекта.

 Трајање пројекта: Планиране активности пројекта не могу да трају дуже од 9 (девет) месеци. Овај период укључује набавку и инсталацију опреме и, ако је планирано, увођење услуга, као и остваривање предвиђених резултата пројекта и усвајање коначног извештаја.

Општи критеријуми за учешће Регистрација

Предузетници и привредна друштва (у даљем тексту „Предузећа“) регистрована у Агенцији за привредне регистре (АПР) Републике Србије и разврстани у микро и мала предузећа на основу финансијских извештаја за 2018.

Предузећа регистрована на територији 99 локалних јединица самоуправе у оквиру Програма у два статистичка региона: Шумадији и Западној Србији, односно Јужној и Источној Србији.

Предузећа основана између 1. јануара 2014 и 31. децембра 2018. на неодређени период и са активним статусом у АПР-у.

Предузећа регистрована за производњу, искључујући следеће категорије:

а. Примарна пољопривредна производња (примарна пољопривредна производња обухвата узгајање усева и узгајање животиња, као и остале сврхе у директној вези са узгајањем биљака животиња, као и складиштење. Уз напомену да куповина опреме за паковање, сортирање, прераду и замрзавање пољопривредних производа није искључена из позива (на пример хладњаче и сл.).

б. Производња контролисаних супстанци, укључујући:

  1. дуванску индустрију,
  2. произвођаче алкохолних пића,
  3. произвођаче оружја и војне опреме,
  4. производњу и трговину нафтом и нафтним производима,
  5. организацију игара на срећу, лутрије и сличних активности,
  6. произвођаче/дистрибутере свих осталих супстанци/материјала/производа контролисаних законом.

ц. Обављање грађевинских радова (међутим, производња грађевинског материјала није искључена из позива).

д. Производња челика и синтетичких влакана и експлоатација угља.

  • Предузећа регистрована за пружање услуга не могу да учествују, укључујући и:

е. саобраћај и превоз,

ф. све облике трговине,

г. туристичке и угоститељске објекте,

х. сервисе, и. средства информисања и медије,

ј. здравствене услуге,

к. штампа и умножавање аудио и видео материјала, укључујући и услуге штампе,

л. консалтинг, рачуноводство, маркетинг и услуге истраживања тржишта, итд.

Општина Велико Градиште позива све предузетнике и предузећа која испуњавају наведене услове јавног позива да се пријаве за инфосесију на  Сребрном језеру,  у среду, 16. октобар у 10:30 сати (Хотел Danubia Park, Бели багрем бб) или за неку од других 12 инфосесија (списак са локацијама и датумима можете наћи на сајту програма)

За учешће на инфо-сесијама можете се пријавити ОВДЕ.

Преузмите агенду за инфо сесије.

Више о самом позиву можете наћи на сајту донатора, а за  помоћ око припреме апликационог формурала и пратеће докуметације , као и све дурге информације и консултације можете се обратити у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору , канцеларија бр.13 Општинске управе Велико Градиште, на број телефона 012/662-134, као и путем маила jasmina.petrovic@velikogradiste.rs

Обавештење о планираном искључењу воде у Великом Градишту

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже на потесу око улице Солунских ратника, у Избегличком насељу, насељу око водоторња и делу града око обилазнице за Голубац да ће дана 25.09.2019. године због значајнијег квара на водоводној мрежи у улици Солунских ратника бити на неколико сати обустављено водоснабдевање.

Планирани прекид испоруке је у 08,00 часова и одмах по отклањању квара наставиће се водоснабдевање.

ЈКП Дунав ће настојати да прекид снабдевања траје што је могуће краће, оквирно 3 до 4 часа.

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“

Обавештење за јавност о сузбијању ларви комараца на територији локалне самоуправе Велико Градиште

Обавештава се јавност да ће у среду, 11.09.2019.године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће EKO SAN PLUS d.o.o. из Београда, почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе, у складу са Уговором бр.404-02-51/2019-02/11.

Радови ће се изводити у периоду од 09.00 до 18.00 часова.

Планирано је да радови трају 2 дана.

Третман ће се извршити препаратом за сузбијање ларви комараца LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

 

 

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за септембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23. и 24.09.2019. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Обавештење о затварању локалног пута Затоње–Сребрно језеро

Обавештавамо учеснике у саобраћају да дана  23.08.2019. године почињу радови на реконсктуркцији и проширењу локалног пута Затоње-Сребрно језеро. Планирани рок за извођење радова је 90 дана. Током извођења радова је предвиђено потпуно затварање пута – 24 сата, по деоницама које се изводе:

1. деоница од скретања за Калиновац  до насеља Острово – 30 дана

Током обуставе саобраћаја на овој деоници,  локални пут ће бити из правца Сребрног језера проходан за одвијање саобраћаја до насеља Острово док ће се за насеље Затоње користити алтернативни правац – регионални пут Тополовник-Рам. Из правца насеља Затоње пут ће бити проходан до скретања за насеље Калиновац.

2. деоница од насеља Калиновац до насеља Затоње – 15 дана

Током обуставе саобраћаја на овој деоници локални пут ће бити из правца Сребрног језера проходан за одвијање саобраћаја до насеља Острово, док ће се за насеље Затоње користити алтернативни правац – регионални пут Тополовник-Рам. Из правца насеља Затоње, од сскретања са регионалног пута, пут није у функцији за одвијање саобраћаја.

3. деоница од насеља Острово до насеља Сребрно језеро- 45 дана

Током обуставе саобраћаја на овој деоници,  локални пут из правца Сребрног језера неће бити проходан за одвијање саобраћаја до насеља Острово док ће се за насеља Острово, викенд насеља Калиниовац и Калиновчић и насеље  Затоње користити алтернативни правац – регионални пут Тополовник-Рам.

Захваљујемо свим учесницима у саобраћају који користе наведени путни правац на стрпљењу и разумевању током измењеног режима саобраћаја у периоду извођења радова. Реализацијом планираних радова обезбедићемо бољи пут којим вам омогућавамо безбедност током учешћа у саобраћају.

Измена Обавештењa о извођењу гађања из пешадијског наоружања za август

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље, према следећем, ИЗМЕЊЕНОМ распореду:

дана 07, 09, 13, 14. и 15.08.2019. године.

У свему осталом придржавати се Обавештењa о извођењу гађања из пешадијског наоружања зa август 2019. године.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print