Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за октобар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27. и 28.10.2020. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Агенција за привредне регистре упозорава да понуда за упис у “Привредни-регистар.рс“ не потиче од ове установе

Упозорење привредним субјектима да понуда за упис у „Привредни-регистар.рс” не потиче од Агенције за привредне регистре

Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији општине Велико Градиште

Обавештавамо  становништво  да  ће  24. и  25. септембра,  уколико  се  стекну  неопходни  метео услови, почети третман  сузбијања  ларви  комараца  на територији  општине.

Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 сати, а планирано је да трају два дана.

Допуна Обавештењa о извођењу гађања из пешадијског наоружања и вежбе са бојним минско-експлозивним средствима (МЕС) зa септембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања и вежбе са бојним минско-експлозивним средствима (МЕС) на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште) који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље, према следећем, ДОПУЊЕНОМ распореду и дана 14.09.2020. године.

У свему осталом придржавати се Обавештењa о извођењу гађања из пешадијског наоружања и вежбе са бојним минско-експлозивним средствима (МЕС) зa септембар 2020. године.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

 

РРА Пожаревац: Привредници у сектору прераде млека и производње сирева из региона Браничево-Подунавље унапређују своје пословање уз подршку Европске уније

У оквиру пројекта „Најбоље из БП“ који реализује Регионална развојна агенција (РРА) „Браничево-Подунавље“, а финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма EU PRO, шест предузећа и предузетника у сектору прераде млека и производње сирева добила су подршку од скоро 800.000 динара за набавку нове опреме.

Ова мала и средња предузећа из Браничева и Подунавља, одабрана путем јавног позива који је спровела РРА „Браничево-Подунавље“, добили су опрему неопходну за усаглашавање са HACCP стандардом и прописима у области безбедности хране, односно осавремењавање производних процеса. Вредност подршке дате појединачним предузећима се креће у распону од 120.000 до 165.000 динара по кориснику.

Тако су за Млекару Марковац СЗТР и Friendly food 2016 доо из Велике Плане, као и за и ЈТЛ Златиборац доо из Смедерева, набављене савремене дигиталне ваге, за Сирану Јовановић из Смедерева ваздушне завесе и сет лабораторијске опреме, за Мил феј оо из Великог Градишта професионална машина за прање, док је Млекара Браћа Раденковић доо из Петровца на Млави добила сет филтера и лабораторијске опреме за контролу квалитета млека и бојлер са припадајућом опремом за соларни систем грејања. Наведена опрема ће директно унапредити процес производње, квалитета и пласмана производа, односно допринеће подизању нивоа конкуретности предузећа на тржишту.

О значају реализоване подршке Звонко Јовановић из Сиране Јовановић је рекао: „Ова опрема нам је значајна како би испунили све захтеве HACCP и HALAL стандарда и на тај начин се припремили за извоз нашег Царског сира на инострана тржишта“, док је Ненад Раденковић из Млекаре Браћа Раденковић нагласио да ће „набављена опрема значајно смањити трошкове производње, а посебно ће допринети високом стандарду производног процеса, кад су у питању безбедност и квалитет производа“.

Кроз претходне активности реализоване у оквиру пројекта, корисници су имали прилику да унапреде своје капацитете и приступ тржишту кроз учешће у обукама, менторинг посете различитих стручњака, студијску посету Словенији и пословно повезивање са потенцијалним партнерима унутар региона, док ће до краја октобра ове године, односно завршетка пројекта, фокус активности бити на унапређењу њиховог дигиталног представљања и маркетинга.

Пројекат „Најбоље из БП – Подршка предузећима за производњу млечних производа у региону Браничево-Подунавље“ спроводи Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“, а финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма EU PRO. Циљ пројекта је да предузетницима и малим и средњим предузећима у сектору прераде млека који су регистровани и послују на територији региона Браничево-Подунавље, пружи различите врсте услуга подршке на основу којих ће бити у могућности да унапреде своје пословање и квалитет производа, односно да се боље позиционирају на домаћим и страним тржиштима.

РРА Пожаревац

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања и вежбе са бојним минско-експлозивним средствима (МЕС) за септембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 02, 03, 04, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 24, 29. и 30.09.2020. године.

Вежбе са бојним минско-експлозивним средствима (МЕС) ће се извоедити на простору ВК “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 18.09.2020. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ (НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ) и обезбеђен стражарима.

У току извођења активирања МЕС, у датим рејонима одлазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камења, а који представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и неексплодираних минско-експлозивних средстава и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил или неексплодирано МЕС, свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Измена Обавештењa о извођењу гађања из пешадијског наоружања зa август

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), према следећем, ИЗМЕЊЕНОМ распореду:

дана 24. и 27.08.2020. године (уместо 28.08.2020. године).

У свему осталом придржавати се Обавештењa о извођењу гађања za август 2020. године.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

 

image_pdfimage_print