Обавештење о обнови регистрације пољопривредних газдинстава

Обавештавају се пољопривредни произвођачи носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава да су у ОБАВЕЗИ да обнову регистрације пољопривредних газдинстава спроведу у периоду од 1. марта до 31. априла 2019. године (чл. 3. Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације).

Носиоци пољопривредних газдинстава су у обавези да пријаве све парцеле на којима обављају производњу, јер ако то не ураде газдинству ће бити одређен ПАСИВАН СТАТУС у трајању од 3 (три) године (чл. 5. Ст. 2 Правилника) и не постоји начин да се пре истека тог периода статус промени у активан.

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за јануар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови – Саднице – Топоље дана 08, 09, 22, 23, 24. и 29.01.2019. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.
Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот). При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни САС “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 8109 од12.12.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска (повишена вредност нитрата).

Јавно комунално предузеће

„Дунав Велико Градиште“

 

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељима Средњево и Кумане

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Средњево

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Средњево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 8105 од 12.12.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Основна школа – Средњево.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Кумане

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Кумане за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 8110 од 12.12.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту – Дестилерија.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељима Царевац, Камијево и Тополовник

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Царевац 

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Царевац за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 8108 од 12.12.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Основна школа – Царевац.

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево 

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 8106 од 12.12.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Јавна чесма – Камијево.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Тополовник

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Тополовник за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 8111 од 12.12.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Бифе „Спортско друштво“.

Јавно комунално предузеће

„Дунав Велико Градиште“

 

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за децембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19. и 20.12.2018. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни САС “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Могућ проблем при испоруци воде у току подневних часова

Обавештавамо кориснике система водоснабдевања из градског водовода, који живе у насељима Велико Градиште, Кусиће и Пожежено, да је данас, 28.11.2018. године у току санација великог квара на водоводној мрежи у Великом Градишту и да је услед тога могућ проблем при испоруци воде у току подневних часова (слаб притисак или потпуни нестанак воде у трајању од 2-3 часа).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

Позив на обуку о популационој политици

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, позива све заинтересоване да, као директни и индиректни уцесници у дефинисању мера популационе политике на локалном нивоу, присуствују обуци о популационој политици која се организује у оквиру Пројекта развоја популационе политике који финасира Кабинет министра без портфеља задужен за популациону политику Владе Републике Србије, у оквиру Програма унапређења мера популационе политике, сходно секторској стратегији.

Обука ће се одржати у сали Средње школе у Великом Градишту, у петак 30.11.2018 од 9:00 сати.

Такође, молимо образовне установе да позив проследе и саветима родитеља.

Молимо заинтересоване да потврде своје учешће, најкасније до четвртка 29.11.2018. године, до 15 часова, на имејл ler@velikogradiste.rs

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде и Тополовник

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 7307 од14.11.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска (повишена вредност нитрата).

Јавно комунално предузеће

„Дунав Велико Градиште“


Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Тополовник

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Тополовник за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 7309 од14.11.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробиолошка (колиформне бактерије и колиформне бактерије фекалног порекла).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

image_pdfimage_print