Информација о стању безбедности саобраћаја у Пожаревцу, у току претходне седмице

У периоду од 08. дo 14. маја 2017.године на територији Полицијске управе у Пожаревцу,  регистровано  је  девет  саобраћајних  незгода у којима је повређено шест особа, једна особа је задобиле теже телесне повреде,  док  је  пет  лакше повређено. У  четири саобраћајне незгоде настала је мања  материјална штета.

Због управљања возилом под дејством алкохола задржано је  седам возача. Kод једног возача из Петровца на Млави измерено је 3,86  промила алкохола.

Полиција је поднела 107  захтева за покретање прекршајног поступка и издато је  314  прекршајних налога,  углавном због неприлагођене брзине.

У извештајном периоду 11 аутомобила однео је „паук“  и донета су 18 Решења о уклањању возила.

Полицијска управа у Пожаревцу

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Информација о стању безбедности саобраћаја у Пожаревцу, у току претходне седмице

У периоду од 01. дo 07. маја 2017. године на територији Полицијске управе у Пожаревцу,  регистровано  је  једанаест  саобраћајних  незгода у којима је повређено девет особа, три особе су задобиле теже телесне повреде,  док  је  шест лакше повређено. У  пет саобраћајних незгода настала је мања  материјална штета.

У овом период због управљања возилом под дејством алкохола задржано је и искључено из саобраћаја једанаест возача, а код једног  возача из околине Пожаревца измерено је 2,34  промила алкохола.

Новчане казне изречене су према 374 возача, углавном због неприлагођене брзине управљања возилом и некоришћења сигурносног појаса.

Током претходне недеље саобраћајна полиција поднела је 79 прекршајних пријава, највише због неприлагођене брзине, три аутомобила однео је „паук“  и донета су осам Решења о уклањању возила.

Полицијска управа у Пожаревцу

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на полигону “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико

Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице -Топоље.

Гађање ће се изводити 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30. и 31.05.2017. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац
Општина Велико Градиште

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

У Ђуракову и Поповцу основано Удружење жена “Златна рука“

Мере подстицаја које општина Велико Градиште спроводи у циљу подршке и јачања женског активизма и предузетништва дају резултате па је тако ових дана формирано још једно удружење жена. У суботу, 22. априла, одржана је оснивачка скупштина Удружења жена “Златна рука“ из Ђуракова и Поповца.

На седници су донета оснивачка акта и изабрани представници Удружења, а Месна заједница Ђураково-Поповац уступиће овом удружењу своје просторије на коришћење.

За председницу Удружења изабрана је Тања Костић, док је председница Надзорног одбора Мирјана Јенић-Лепић.

Фото: Facebook

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

ПУ “Мајски цвет“: Оглас ради отуђења моторног возила путем јавног надметања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Мајски цвет“
Број: 602
Датум: 20.04.2017. год.
Велико Градиште

 

На основу члана 2. Решења o формирању комисије бр. 595 од 20.04.2017. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште дана 20.04.2017. године објављује,

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. Предмет продаје
Предмет отуђења је половни моторно возило у виђеном стању.

2. Подаци о возилу
Путнички аутомобил, марка: Застава, модел: Yugo 101Scala 65, година производње: 2002, радна запремина мотора: 1.298 cm3, снага мотора: 46 kw.
Напомена: возило није у возном стању.

3. Цена
Почетна цена за продају моторног возила у првом кругу надметања износи 25.000,00 динара.

4. Преглед возила
Половно возило се може погледати у дане 21.04.2017.- 03.05.2017. године, у времену од 08-14 часова у кругу дворишта ПУ „Мајски цвет“ у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.
Возило се купује у виђеном стању.
Накнадне рекламације не важе.

5. Право учешћа
Право учешћа у јавном надметању имају сва физичка и правна лица.

6. Садржај понуде
Писана понуда треба да садржи:
– Документа и подаци о понуђачу
А) Физичко лице(фотокопија личне карте,адреса и контакт телефон)
Б) Правнолице(назив,седиште и бројтелефона,потписана и оверенаодстранеовлашћеноглица,изводизрегистрапривреднихсубјекатанадлежногоргана и потврда о порескомидентификациономброју)

Уз понуду мора се доставити изјава подносиоца понуде да прихвата све услове из јавног
огласа,да се моторно возило купује у виђеном стању и да накнадне рекламације не важе.

У понуди се обавезно наводи понуђена цена која не може бити нижа од почетне цена, а која износи 25.000,00 динара.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити потписано и оверено печатом од стране законског заступника правног лица, односно оверено од стране надлежног органа за физичко лице.
Пријава је непотпуна уколико не садржи све што је прописано,ако нису приложене све исправе како је то прописано овим Огласом,односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом,или уколико су достављени подаци супротни објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене,односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку
јавног надметања.

7. Достављање понуде
Писане понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком“ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ-Јавни позив за продају виљушкара путем јавног надметања затвореним писаним понудама, путем поште или непосредно код ПУ „Мајски цвет“ у седишту предузећа у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.
Рок за достављање понуде са траженом документацијом је 03.05.2017. године до 11 часова.
Благовременом ће се сматрати све пријаве које буду примљене до наведеног рока.
Јавно отварање писаних понуда биће одржано 03.05.2017. године у 11,30 часова у седишту предузећа у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.

8. Обавезе купца.
Купац је обавезан да након закључења уговора уплати уговорену цену у року од 7 дана, а затим да о свом трошку однесе возило из дворишта ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште.

9. Закључење уговора
Најповољнији понуђач је дужан да у року од 3 дана од добијања писменог обавештења приступи у просторије ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, ради закључења купопродајног уговора.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на број 012/7662-656.

Комисија за прикупљање понуда у поступку
јавног надметања ради продаје расходованог
половног моторног возила

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Позив на учешће у акцији добровољног давања крви у Великом Градишту

Црвени крст Велико Градиште, у сарадњи са републичким Институтом за трансфузију крви – Београд, организује акцију добровољног давања крви која ће се одржати у понедељак24. априла 2017. године, у времену од 9 до 15 часова, у Дому здравља Велико Градиште.

Позивамо све досадашње даваоце крви који су небројено пута до сада узели учешће у овим акцијама као и потенцијалне даваоце крви који то треба да ураде први пут да искажу своју хуманост и узму учешће у овој хуманој акцији.

МОЛИМО, ИСКАЖИТЕ СВОЈУ ХУМАНОСТ!!!

Црвени крст Велико Градиште

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Иформација о стању безбедности саобраћаја у Пожаревцу, у току претходне седмице

 

На  подручју Полицијске  управе у Пожаревцу, током претходне недеље,   догодило  се укупно  18  саобраћајних  незгода. У овим саобраћајним незгодама 1 лице је погинуло, а  2  особе  су  теже  повређенe.

Саобраћајне  незгоде догодиле су се због неприлагођене брзине стању пута  и условима саобраћаја и недржања потребног одстојања између возила.

Ове недеље из саобраћаја  су  искључена 9  возача због управљања под  дејством алкохола. Пожаревачка полиција  је овим возачима  путничких  моторних  возила   одредила задржавање  због тешке алкохолисаности.

Највише промила алкохола у крви имао је И.Б. из околине Пожаревца, коме је измерено 2,30 мг/мол.

Новчане казне изречене су  за  374  возача  углавном због  некоришћења сигурносног појаса током вожње и неприлагођене брзине.

Током претходне недеље саобраћајна полиција поднела је и 90 прекршајних  пријава. Највише пријава поднето је  због  неприлагођене брзине, 11 аутомобила однео је “паук” и донета су 14 Решења о уклањању  возила.

Полицијскa  управa у Пожаревцу

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештење о одлагању орезаног грања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за инспекцијске послове
Бр. 355-87/2017-04
Датум: 12.04.2017. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани суграђани, молимо вас да ситније грање које настане орезивањем стабала и жбунастих биљака не одлажете у контејнере већ да га повезано у снопове одложите поред контејнера.

Унапред се захваљујемо на сарадњи.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Иформација о стању безбедности саобраћаја у Пожаревцу, у току претходне седмице

На подручју Полицијске управе у Пожаревцу, током предходне недеље, догодило се укупно 11 саобраћајних  незгода. У овим саобраћајним незгодама 3 особе су теже  повређенe.

Саобраћајне незгоде догодиле су се због неприлагођене брзине стању пута и условима саобраћаја и недржања потреног одстојања између возила.

Ове недеље из саобраћаја су искључена 6 возача због управљања под дејством алкохола. Пожаревачка полиција  је овим возачима  путничких  моторних возила одредила задржавање због тешке алкохолисаности.

Највише промила алкохола у крви имао је И.М. из околине Пожаревца, коме је измерено 2,08 мг/мол.

Новчане казне изречене су за 472 возача углавном због некоришћења сигурносног појаса током вожње и неприлагођене брзине.

Током предходне недеље  саобраћајна полиција  поднела је и 109  прекршајних  пријава. Највише пријава поднето је  због  неприлагођене брзине, 14 аутомобила однео је “паук” и донета су 26  Решења о уклањању  возила.

Полицијске управе у Пожаревцу

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

ЈКП “Дунав“: обавештење о измењеном раду градске зелене пијаце

Поштовани суграђани и корисници градске зелене пијаце обавештавамо вас да ће у суботу 8.4.2017. године и у уторак 11.04.2017. године пијаца радити скраћено у периоду од 05-12 часова, док у недељу 9.4.2017. године неће радити целог дана због радова на монтирању заштитне тенде на објекту пијаце.

Јавно комунално предузеће

„Дунав Велико Градиште“

в.д. Директора

Слободан Рашић, дипл. инж. о.р.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
image_pdfimage_print