Апел возачима за поштовање саобраћајних прописа

Поштовани суграђани, туристи и посетиоци,

Молимо вас да поштујете саобраћајне прописе и да не паракирате ваша возила на тротораре, пешачке стазе и друге јавне површине које су намењене пешацима, рекреацији и слично јер тиме долази до оштећења на површинама јавне намене и онемогућено је кретање пешака.

Општина Велико Градиште се обратила надлежним институцијама за прузимање законских мера у циљу безбедности свих учесника у саобраћају и заштите јавних површина и доприносу да наш град буде уређен.

Хвала на разумевању.

 

MЗ Велико Градиште: Ценовник закупа простора за Светоилијски вашар у Великом Градишту за 2019. годину

– Трг М. Милорадовића од уличног сата до Ул. др Бошка Вребалова 2.600 дин/метар

– Др Бошка Вребалова до раскрснице са Ул. Вељка Влаховћа 2.600 дин/метар

– од раскрснице Др Бошкa Вребалова и Вељка Влаховића до улаза Ловачког удружења (пут за Пожаревац) 1.800 дин/m

– од улаза Ловачког удружења дуж Улице др Бошка Вребалова до раскрснице са Ул. Саве Ковачевића 1.200 дин/m

– од раскрснице Бошка Вребалова и Саве Ковачевића до обилазнице (пут за Пожаревац) 700 дин/m

– Ул. Вељка Влаховића од Др Бошка Вребалова лева страна до улаза у забавни парк 1200 дин/м, а десна страна 1.800 дин/m.

– простор поред хале ван асфалтног пута 700 дин/m

– Ул. Вељка Влаховића од улаза забавни парк па до раскрснице са Ул. Столета опанчара 700 дин/m.

– помоћни фудбалски терен је издељен на 5 једнаких површина и цена по пољу је 90.000 дин.

Напомена: дуж вашара остављено је око 130 метара простора који се не издају:

– простор испред бензинске пумпе, пролази који су остављени за домаћинства и предузетничке радње као и пролази за ватрогасна возила, возила хитне помоћи и полицију.

КОНТАКТ: Дејан Селић и Зорица Младеновић, тел. 062/1460870

Mесна заједница Велико Градиште

 

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за јул

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 17, 18, 23, 24, 25, 29. и 31.07.2019. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Обавештење о радовима на магистралном путу Пожаревац-Велико Градиште (Врањевац)

Обавештавамо учеснике у саобраћају да ће се 27. и 28. јуна и 01. и 02. јула изводити радови на деоници магистралног пута Пожаревац-Велико Градиште (општина Велико Градиште), испод насеља Мајиловац, тзв. Врањевац, током којег ће иста бити затворена за саобраћај.

Молимо возаче да, у термину од 09,00 до 17,00 сати, користе алтернативне правце – заобилазни пут Средњево-Берање или Кисиљево-Речица-Братинац.

Молимо за разумевање.

EU PRO представља позив за организације за подршку пословању на Сребрном језеру

Развојни програм EU PRO ће 18. јуна 2019. године на Сребрном језеру у хотелу Данубиа Парк (Бели багрем бб) у 11 часова одржати инфо-сесију како би заинтересованим организацијама за подршку пословању представио јавни позив за пројекте који треба да допринесу конкурентности и одрживости пословања малих и средњих предузећа и предузетника у региону Шумадије и западне Србијe и Јужне и источне Србије.

Европска унија (EU) ће путем позива „Унапреди пословање предузећа“ са укупно 600.000 евра подржати пројекте који ће помоћи да предузетници, предузетнице, микро, мала и средња предузећа унапреде производне процесеи квалитет производа и услугакао и да уведу релевантне стандарде и спроведу активности усмерене ка ширењу на нова тржишта.

Јавни позив на коме право учешћа имају регионалне развојне агенције, бизнис инкубатори, научно-технолошки паркови, кластери, пословна удружења, привредне коморе, као и истраживачке и високошколске установе са територије коју покрива EU PRO програм, отворен је до 10. јула 2019. године.

Више информација о самомпозиву, критеријумима з аизбор корисника, начину конкурисања, као и пријављивању за учешће на инфо-сесијама доступне су на веб сајту EU PRO-a: Javnipozivzapredlogeprojekatazaorganizacijezapodrškuposlovanju

Активности EU PRO-a, програмакоји доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

За додатне информације, молим Вас контактирајте:

Марија Радуловић, сарадница за комуникације, EU PRO

Мобилни: +381 (0)63 861 4524; електронска пошта: marijara@unops.org

Обавештење о извођењу вежби са бојним минско-експлозивним средствима

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско-експлозивним средствима на полигону “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекат  “Велики део“ дана 14. и 15.06.2019. године, у времену од 07,00 до 18,00 часова.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – вежбовни простор у којем ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ и обезбеђен стражарима.

У току извођења активирања МЕС, у датим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

У наведеним периоду и у наведено време забрањен је боравак у означеном простору и најстроже забрањено свако прикупљање и дирање минско-експлозивних средстава и њихових делова јер је опасно по животПри наиласку на неексплодирана МЕС свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције, Команду ЦО КоВ у Пожаревцу или управника ВК “Пескови“ у селу Кусиће.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем неексплодирана МЕС и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника ВК “Пескови“ у селу Кусиће.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Обавештење о извођењу обуке Војске Србије

У периоду од 14.06.2019. године до 25.06.2019. године, у времену од 07,00 до 21,00 час, припадници Специјалне бригаде ВС реализоваће мултинационалну вежбу “Словенско братство“ на војном полигону “Пескови“, са припадницима оружаних снага Руске федерације и оружаних снага Републике Белорусије.

Припадници Специјалне бригаде ВС у судејству са припадницима оружаних снага Руске федерације и припадницима оружаних снага Руске федерације ће бити одевени у униформе Војске Србије, оружани снага Руске федерације и оружаних снага Републике Белорусије и користиће маневарску муницију, артифиције и бојеву муницију.

Лице за контакт: потпуковник Саша Дамљановић, тел. 013/326-133 и 64/8874013.

Војна пошта бр. 8486
Командант Специјалне бригаде,
бригадни генерал
др Мирослав Талијан

Обавештење о акцијама третирања комараца

Третирање комараца на подручју општине Велико Градиште обавиће се у осам акција и то:

I акција период: 20.5.2019.-30.05.2019. године

Иригациони канали са земље, моторним и ручним прскалицама

II акција период: 15.06.-30.06.2019. године

Иригациони канали са земље, моторним и ручним прскалицама

III акција период: 05.07.-20.07.2019.године

Иригациони канали са земље, моторним и ручним прскалицама

IV акцијапериод: 01.06.2019-15.06.2019.године 

Залеђина викенд насеља Калиновчић, насеље Острво, насеље Рударево, насеље Бели Багрем, насеље Велико Градиште, ушће реке Пек до предела „Ромаја“ (у дубини до предела „Јаз“).

Авио третирање

V акција период: 20.07.2019-31.07.2019 године

Залеђина викенд насеља Калиновчић, насеље Острво, насеље Рударево, насеље Бели Багрем, насеље Велико Градиште, ушће реке Пек до предела „Ромаја“ (у дубини до предела „Јаз“).

Авио третирање

VI акцијапериод: 10.08.2019-30.08.2019.године

Залеђина викенд насеља Калиновчић, насеље Острво, насеље Рударево, насеље Бели Багрем, насеље Велико Градиште, ушће реке Пек до предела „Ромаја“ (у дубини до предела „Јаз“).

Авио третирање

 

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за јун

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. и 26.06.2019. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Обавештење: Радови на путу Тополовник-Кисиљево

Обавештавамо учеснике у саобраћају да ће се на деоници регионалног пута Тополовник-Кисиљево (општина Велико Градиште, изводити радови на изградњи пута у петак и суботу, 31. маја и 01. јуна, у термину од 09,00 до 17,00 сати.

Молимо возаче да, у наведеном периоду, не саобраћају овим делом пута већ да користе алтернативне правце преко Бискупља или Затоња.

image_pdfimage_print