Вода Сребрног језера исправна за купање

Према Извештају о квалитету воде Сребрног језера Завода за јавно здравље Пожаревац, од 13.07.2017. године, на основу резултата анализе, вода са Сребрног језера са Градиштанске, Затоњске и Пожаревачке плаже, узоркована 05.07.2017. године, физичко-хемијски и макробиолошки је исправна и препоручује се за купање и рекреацију, уз туширање након купања.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Забрана коришћења воде за заливање и наводњавање у Куману и Царевцу

Обавештавамо становнике насеља Кумане и Царевац да се до даљњег СТРОГО ЗАБРАЊУЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ИЗ СЕОСКИХ ВОДОВОДА ЗА ЗАЛИВАЊЕ БАШТИ И НАВОДЊАВАЊЕ.

Ова забрана се изриче у складу са чланом 35. Одлуке о водоводу и канализацији општине Велико Градиште због смањене количине воде у систему сеоског водоводаи угрожености нормалног снабдевања водом, услед ниског водостаја подземних вода, као и ненаменског трошења воде за заливање башти у нижим деловима насеља.

Спровођење ове забране контролисаће комунална инспекција општине Велико Градиште у сарадњи са радницима ЈКП „Дунав Велико Градиште“.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Појачана контрола туристичких објеката

Током туристичке сезоне, у општини Велико Градиште најављене су координисане акције републичке и општинске туристичке инспекције.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Почиње наплата паркинг места у Великом Градишту

Од понедељка, 17.05.2017. године, на територији Великог Градишта отпочеће наплата услуге паркирања на, за то обележеним, местима на јавним површинама.

Наплата ће се вршити за паркирање у периоду 08-15 часова радним данима и 08-13 часова суботом. Цена сатне паркинг карте износи 36,00 динара, а дневне карте 200,00 динара.

За све информације можете се обратити ЈКП „Дунав Велико Градиште“ на мејл parkingservis.vg@gmail.com или на телефон 012/662-722.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Посета министра Стефановића Полицијској станици у Жагубици

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић изјавио је данас, након што је посетио полицијску станицу у Жагубици, да je у овој општини забележен најмањи број кривичних и прекршајних дела у читавом округу и да ће у наредном периоду помоћи у техничком опремању полиције у овом крају и у повећању броја припадника МУП-а, како би безбедносна ситуација била још повољнија. 

„Драго ми је да сам данас у општини Жагубица где је иначе забележен најмањи број кривичних и прекршајних дела у читавом округу. Желим да пружим пуну подршку  полицији у овом крају како би наставила са квалитетним, добрим радом. Помоћи ћемо им у техничком опремању и учинићемо све додатне напоре да примимо довољан број полицајаца који ће омогућити да безбедносна ситуација буде још повољнија“, истакао је Стефановић.

Министар је нагласио да је важно да грађани имају пуну подршку полиције и да знају да полиција чини све да реши свако прекршајно и кривично дело.

„Полиција је ту и да омогући да се живот грађана нормално одвија, да решава питања која су овде карактеристична, као рецимо у вези са издавањем личних докумената, посебно у периодима одмора и државних празника када се велики број грађана који раде у иностранству враћа у овај крај“, рекао је Стефановић.

Он се захвалио председнику општине на доброј сарадњи између општине и полицијске станице. Према речима министра, општина финансира реконструкцију једног дела станице и помаже кроз друге активности у складу са својим могућностима.

„Полиција у заједници подразумева овакву врсту блиске сарадње полиције, локалне самоуправе, Савета за безбедност и грађана да кроз размену информација утичу да имамо овако позитивну безбедносну ситуацију. Надам се да ће ово бити добар пример и за остале општине у округу, али и у целој Србији“, рекао је Стефановић.

Полицијска управа у  Пожаревцу

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештење о извођењу гађања

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“ рејон села Кусиће (општина Велико Градиште).

Гађање ће се изводити на простору САС “Пескови“ рејон села Кусиће који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице -Топоље дана 04, 05, 06, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27. и  31.07.2017. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.години Министартва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017.године, Споразума бр.1730-101-6/2017 од 12.05.2017.године о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину закљученог између Националне службе за запошљавање–Филијала Пожаревац и општине Велико Градиште и Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште   за 2017.годину бр.10-1/2016-01-1 од 26.12.2016.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе , ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба-Филијала Пожаревац, за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине Велико Градиште.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалних и хуманитарних делатности,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе. 

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
 • накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у висини од:

– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана

– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца

– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

 • накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу – извођачу јавног рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 •  органи јединица локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

Право учешћа у реализацији програма јавних  радова на територији  општине Велико Градиште могу остварити подносиоци захтева који имају регистровану делатност или огранак на територији општине Велико Градиште и  који укључују незапослена лица евидентирана у Националној  служби  у  Испостави у Великом Градишту . 

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР;
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • списак лица корисника услуга – за послодавацa – извођачa јавног рада из области социјалних и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова. 

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, то јест  Националној служби –Филијали Пожаревац, односно Испостави у Великом Градишту, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, Испостави у Великом Градишту  или  преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране Националне службе-Филијале Пожаревац, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса, а након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште.

Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, радно ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете пријаве истог послодавца – извођача у току календарске године, које се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба-Филијала Пожаревац  приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада коме је у периоду 2013-2017. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли  у Испостави у Велкиком Градишту   и  на огласној табли општине Велико Градиште.

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
 Критеријуми      Број бодова
Област спровођења јавног рада Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10
Социјалне и хуманитарне делатности 8
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5
Дужина трајања јавног рада 3 и 4 месеца 20
2 месеца 10
1 месец 5
Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II степена стручне спреме 20
Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова* Коришћена средства и лица остала радно ангажована** 15
Коришћена средства и лица нису остала радно ангажована 0
Нису раније коришћена средства 20
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале*** до 10
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе и средстава општине Велико Градиште  по програму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.

** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ подразумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број (укључујући и особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радова по јавним конкурсима Националне службе и конкурсима  у сарадњи са Општином Велико Градиште,  радно ангажовао одмах након истека уговорне обавезе. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју  евиденцију.

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор Филијале  Пожаревац донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној  табли  Испоставе   Филијале Пожаревац  у Великом Градишту и   на  огласној табли општине Велико Градиште ,  уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа локалне самоуправе/ локалног савета за запошљавање и др. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, општина Велико Градиште  и послодавац – извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године. 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план оверен од стране послодавца – извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • спецификација средстава – материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења; послодавци – извођачи који су користили средства за организовање спровођења јавних радова у претходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“;
 • одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца – извођача јавног рада;
 • за правна лица – доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и оверен захтев за регистрацију меница);
 • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца – извођача јавног рада/жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта*. 

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза: 

 1. За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
 1. За правно лице:
 • за одобрена средства у износу до 000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
 1. За кориснике јавних средстава:**
 • изјава одговорног лица послодавца – извођача јавног рада корисника јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл).

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама.

Статус послодавца – извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе-Филијале Пожаревац на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:

 • закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац – извођач јавног рада у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
 • редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
 • редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
 • редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе;
 • редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
 • достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
 • обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;
 • организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 • достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу;
 • месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
 • Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Информације  о јавном конкурсу  могу се добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-107;012/538-104,012/538-102,  на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. као и на огласним таблама  Испоставе Националне службе-Филијале у Великом Градишту  и  општине Велико Градиште .

Јавни конкурс је отворен од  29.06.2017.  до 10.07. 2017. године.
ПРИЈАВА ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Сребрна линија – Током лета Arriva вози од Великог Градишта до Сребрног језера

Arriva ће током јула и августа месеца почети да саобраћа на релацији Велико Градиште – Сребрно језеро.

Ова сезонска линија превозиће све госте ове најпосећеније туристичке дестинације са поласцима у 6:30, 8:15, 11.15, 14:20*, 15:10, 17:30, 19:15 са аутобуског стајалишта, и повратком са Сребрног језера у 06:50, 08.35, 12:00, 14:45*, 15.25, 18:30, 19:35 (Вила Динчић).

*Поласци у 14:20, односно 14:45, неће саобраћати суботом, недељом и државним празником.

Успутне станице су Зелена пијаца, Касина, Вила El Barco, Вила Сунце, Ресторан Брка, Вила Атос, спортски терени, а цена карте за ову релацију је 80 динара.

Током ове петнаестоминутне вожње, путницима је у аутобусу обезбеђен wi-fi.

Корисници се о овој линији могу информисати на телефоне: 012/7662-272 и  062/88 00 102.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештење о законској легализацији оружја

Министарство унутрашњих послова Републике Србије од 01. јуна до 01. октобра 2017.год. спроводи законску легализацију оружја.

Власници оружја (физичка и правна лица) могу да предају оружје и муницију у најближој полицијској станици, без доказивања порекла оружја и муниције и неће одговарати за неовлашћено набављање и давање оружја.

Током ова четири месеца легализације физичка и правна лица могу регистровати оружје за које не поседују одобрење Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Полицијска управа Пожаревац

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештење о почетку рада јавног бележника

Обавештавамо грађане да 05. јуна 2017. године, за подручје Основног суда у Великом Градишту, почиње с радом јавни бележник (нотар), Славица Јовановић.

Седиште канцеларије: Велико Градиште, Синђелићева 1
Телефон/факс: 012/660-300
Имејл адреса: notarvg@mts.rs

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
image_pdfimage_print