Author Archive for: VelikoGradiste

About VelikoGradiste

This author has yet to write their bio.
Meanwhile lets just say that we are proud VelikoGradiste contributed a whooping 224 entries.

Entries by VelikoGradiste

„Дан више за oдбојку“ у Великом Градишту

У циљу промоције одбојке у оквиру кампање Одбојкашког савеза Србије усмереној ка популаризацији, омасовљењу и социјалној димензији одбојкашког спорта „Дан више за одбојку“, у акцији у Великом Градишту учествовало је више од 300 деце и младих како из основне и средње школе тако и активних чланова мушког и женског клуба ОК ВГСК.
Пријављене су екипе

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у јавној својини у Великом Градишту

На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини, број 1306 од 12.01.2015. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,
Комисија за закуп ЈУСЦВГ, о б ј а в љ у ј е д р у г о
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ

Обавештење о третирању површина против комараца

Обавештавају се грађани општине Велико Градиште да ће се вршити третирање против комараца авио-прелетом.
Акција ће се извршити у периоду од 25.08. до 01.09. ове године, зависно од временских прилика. Третирање против комараца обухватиће делове насеља: Кумане, Затоње, Кисиљево, острово, Пожежено, Кусиће и цео град Велико Градиште.
Моле се пчелари да предузму мере за заштиту

Опомене обвезницима са неизмиреним дугом по основу пореза на имовину и осталих локалних јавних прихода

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште, ради наплате пореског дуга по основу локалних пореских прихода, отпочеће са издавањем опомена свим обвезницима (грађанима, правним лицима и предузетницима) који имају дуг по основу пореза на имовину и осталих локалних јавних прихода из 2014. и ранијих година. Ако порески дужници не плате порески дуг у

Јавни позив за подношење пријава за доделу робе и метеријала за покретање, развој и унапређење доходновних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области

На основу члана 5. Уговора о сарадњи број 9-9/200, од 22.06.2015. године, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Велико Градиште (401-105/2015-01-2 од 17.06.2015. године), члана 10 Правилника о раду Комисије бр. 561-30/1/2015-01-2 од 27.07.2015. године, Комисија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, на  к.п.бр. 1906 и 1907/2 К.О. Велико Градиште, у улици Албанске споменице у Великом Градишту
Бочна источна фасада
Бочна западна фасада
1. спрат
2. спрат и пк
Карта бр. 3
Карта бр. 4
Карта бр. 5
Кров
Пресек подужни
Пресек попречни
Приземље
Текст
Улична фасада
Задња фасада

Јавно надметање за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини бр 464-127/2015-06

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 19.Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 8/2011),
Комисија за давање грађевинског

image_pdfimage_print