Author Archive for: VelikoGradiste

About VelikoGradiste

This author has yet to write their bio.
Meanwhile lets just say that we are proud VelikoGradiste contributed a whooping 224 entries.

Entries by VelikoGradiste

Оглас ради отуђења путничких моторних возила непосредном погодбом

Комисија за отуђење путничких моторних возила, власништво Општинске управе општине Велико Градиште, на основу донетог Закључка Комисије бр. 344-56/2013-01-3 од 05.06.2013. године, а у складу са Решењем бр. 344-56/2013-01-3 од 19.04.2013. године Начелника Одељења за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште, чланом 4. и 6. Одлуке о праву прибављања и располагања

Обавештење о јавном увиду Нацрта Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Кривача“

Нацрт плана детаљне регулације изложен је на јавни увид у згради Општине Велико Градиште, у Великом Градишту, ул. Житни трг бр. 1, у приземљу, соба бр. 11 у периоду од 31.05. 2013. до 01.07. 2013. године.
Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у згради Општине Велико Градиште, 04. јул 2013.

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на подручју општине Велико Градиште у 2013. години

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 3. Споразума уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања Између Националне службе за запошљавње и општине Велико Градиште
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
I

Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2013. години

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљављњу и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), и Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања Министарства рада, запошљавања и социјалне политике број 401-00-738/2013-24 од 03.04.2013. године, а у складу са Локалним акционим планом за запошљавање општине Велико

image_pdfimage_print