А Н К Е Т А

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
OПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове

А Н К Е Т А

Поштовани суграђани, молимо Вас да одвојите мало Вашег времена и учествујете у нашој анкети, а све у циљу побољшања комуналних услуга у нашој општини..


  Одличан квалитетДобар квалитетЛош квалитетСумњам у исправностНемам водовод


  ОдличанДобарЛошНестабилан у летњем периодуНемам водовод


  ВисокаУ складу са услугомНискаНемам водовод


  ОдличанДобарЛошНемам прикључак на водовод и канализацију


  ОдличнаДобраЗадовољавајућaЛошa


  ОдличноДоброЗадовољавајућеЛоше


  ОдличнаДобраЗадовољавајућaЛошa


  ОдличнаДобраЛошa


  ОдличноДоброЗадовољавајућеЛоше


  ВисокеУ складу са услугамаНиске