А Н К Е Т А

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
OПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове

А Н К Е Т А

Поштовани суграђани, молимо Вас да одвојите мало Вашег времена и учествујете у нашој анкети, а све у циљу побољшања комуналних услуга у нашој општини..


Одличан квалитетДобар квалитетЛош квалитетСумњам у исправностНемам водовод


ОдличанДобарЛошНестабилан у летњем периодуНемам водовод


ВисокаУ складу са услугомНискаНемам водовод


ОдличанДобарЛошНемам прикључак на водовод и канализацију


ОдличнаДобраЗадовољавајућaЛошa


ОдличноДоброЗадовољавајућеЛоше


ОдличнаДобраЗадовољавајућaЛошa


ОдличнаДобраЛошa


ОдличноДоброЗадовољавајућеЛоше


ВисокеУ складу са услугамаНиске