1

Бронзана плакета шампион солидарности уручена општини Великом Градиште

Општини Велико Градиште данас је у градском здању уручена бронзана плакета Шампион солидарности за успешно учешће и највећи број давалаца крви у Зимској кампањи 2021. године Института за трансфузију Србије.

Како је навела директорка Института, др Весна Мијуцић, ова општина, која већ годинама уназад осваја различита признања везана за добровољно давалаштво крви, добитник је бронзане плакете у кампањи у којој је учествовало 39 градова и општина, са око 4.300 давалаца крви.

Она је истакла и да је пандемија ковида направила велике тешкоће у прикупљању довољних резерви крви, али и да је охрабрујуће то што је прошле године на територији Републике Србије прикупљено 190 јединица крви, што је више него у 2020. години, као и да су грађани Великог Градишта прошле године дали 30 одсто јединица крви више у односу на 2020. те да је тај ниво већи од просека Републике Србије. Уједно, Мијуцић је захвалила и Црвеном крсту Велико Градиште на постигнутим резултатима.

Примивши признање, заменик председника општине Слађан Марковић рекао је да Градиштанци, заједно са Црвеним крстом који се труди да организација прође у најбољем реду, и поред четири редовне кампање траже начин да направе још једну ванредну што је допринело овом признању.

“Ја сам поносан на моје Градиштанце, ова бронзана плакета је плакета коју су, у ствари, они завредели. Још сам поноснији, с обзиром да смо две године у години пандемије, да они препознају значај давалаштва крви у тешким временима и да су одржали континуитет и поред свих непогода које су нас снашле.“, рекао је Марковић, додавши да ова награда обавезује на још боље резултате.

Марковић је овом приликом упутио молбу свима да се прикључе кампањи и да дају крв и онда када то није потребно само њиховим најближима.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
Дочекана и православна Нова година у Великом Градишту

Уз разноврсне посластице Удружења жена “Златне руке“ из Ђуракова које су засладиле догађај и окрепљење топлим напицима – чајем, куваним вином и ракијом, синоћ су Градиштанци, на отвореном, поред Дунава, дочекали православну Нову годину.

Бројни малишани и њихови родитељи, претходно су на клизалишту дочекали Дечју нову годину, а за добру атмосферу побринули су се другари Патролне шапе Маршал и Чејс као и Мини Маус и ЛоЛ.

Тачно у поноћ, велики ватромет означио је улазак у Нову годину по Јулијанском календару.

У Цркви Светог Архангела Гаврила одржана је поноћна литургија и молебан за почетак године.

Осим Србије, Нову годину су синоћ прославиле и Руска, Украјинска и Јерменска православна црква као и Света Гора.

Извор: ТОВГ
Фото: ТОВГ

 
Други Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају 40 топола

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:410-10/4/2021-01-2
Датум: 13. 1. 2022. год.
Велико Градиште

На основу члана 66. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019)  и  члана 27. став 3. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), а у вези са захтевом ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“  председник општине Велико Градиште, расписује

 

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда

 

ПОКРЕЋЕ се други Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају 40 топола у виђеном стању, које се налазе на катастарској парцели број 1971/1 КО Велико Градиште.

Почетна цена за отуђење предметних топола из јавне својине износи 3.476,26 динара по кубику без ПДВ-а.

Обавеза купца је да сноси све трошкове поступка отуђења, које чине трошкови сече предметних стабала, утовара, одвоза, чишћења терена од насталог лома, ангажовања шумара за жигосање дрвета ван шуме, као и сношење евентуалне накнаде штете према трећим лицима у случају да дође до уништења имовине трећих лица.

Висина депозита која се ради учешћа у поступку мора уплатити износи 29.548,00 динара.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем писаних понуда имају физичка и правна лица.

Поступак  отварања приспелих понуда  одржаће се дана 31. 1. 2022. године у 11.00 часова у канцеларији број 4. Општинске управе општине Велико Градиште.

Уредна  и потпуна пријава треба да садржи податке о подносиоцу понуде и то:

– за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

– за предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње,  ПИБ, МБ, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

– за правна лица: назив и седиште,  пуномоћје за лице које заступа подносиоца, контак телефон, ПИБ, МБ и понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

– доказ о уплаћеном депозиту, на рачун број 840-961804-78 ОУ рачун за лицитацију Велико Градиште са позивом на број 97 по моделу 59-110.

Понуде се достављају писарници Општинске управе општине Велико Градиште у затвореној коверти, најкасније до 31. 1. 2022. године до 10.30 часова на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком „Не отварати – понуда за куповину топола“ . На полеђени навести назив понуђача.

ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Поступак прикупљања понуда и одабира купца спровешће Комија у саставу:

 1. Иван Рајчић, дипл. инж. пејзажне архитектуре
 2. Дарко Ивковић, дипломирани инж. шумарства
 3. Живослав Богдановић, дипломирани економиста

Дана 31. 1. 2022. године, након отварања приспелих понуда, уколико постоје два Понуђача са једнаким износом по кубику дрвне масе, избор најповољнијег Понуђача ће се извршити тако што ће се спровести још један круг за подношење  понуда.

Комисија заказује састанак за подношење додатних понуда, који се може одржати и истог дана када и отварање првобитних понуда, понуђачима са истом ценом оставља се рок од 10 минута да поднесу додатну понуду која се доставља у писаном облику присутним члановима Комисије. Понуђачи који се не одазову позиву за састанак за коначну понуђену цену узеће се она цена прибављена у првом кругу.

Понуђач који понуди највиши износ по једном кубном метру, потписује изјаву о висини понуђеног износа, који је обавезан да уплати на рачун буџета општине Велико Градиште у року од 3 дана од дана утврђивања количине дрвне масе о чему Комисија саставља записник.

Купац се обавезује да исече предметна стабла, одвезе и очисти грање и остало смеће у року од 15 календарских дана од дана потписивања уговора.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку.

Акт о отуђењу предметних топола, донеће Општинско веће општине Велико Градиште на предлог Комисије, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу.

Заинтересована лица могу обићи локацију и извршити увид у стање топола које су предмет продаје, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, уз предходну најаву, ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште путем е-адресе milavesna06@yahoo.com контакт особа је Весна Милановић.

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић
Пријем за Луку, прву бебу рођену у 2022. години

Родитеље прве бебе из Великог Градишта рођене у овој години примио је данас председник општине Драган Милић са својим сараднциима како би им уручили поклоне за новог члана породице.

“Сваке године окупљамо се најлепшим поводом, као што је овај, да првом нашем земљаку, грађанини, који је рођен почетком године уручимо поклон. Ове године, на вашу велику срећу (обраћајући се родитељима) и нашу срећу, рођен је мали Лука, од мајке Иване и оца Мариа. Рођен је 4. јануара и, даће Бог, да нам цела година тако иде, да имамо много Лука и много девојчица у овог години.“, рекао је Милић, честитајући родитељима на рођењу детета и пожелевши им, поред старијег брата, и треће дете.

Председник је подсетио и на остала средства и помоћ која општина издваја за породицу и децу као и ђаке током школовања.

Поред поклона који је родитељима уручио председник – златника са општинским грбом, пакета за негу бебе и 20.000 динара за прво рођено дете у новој години, директор Центра за социјални рад Данијел Живановић уручио им је новчану помоћ за опремање новорођенчета у износу од 10.000 динара док је директорка ЈКП “Дунав“ Љубица Митић родитељима предала бесплатну годишњу паркинг карту.

 

 
РАРИС: Jавни позив власницима приватних локација и пројеката у туризму

Регионална агенција за развој источне Србије – РАРИС је отворио јавни позив свим власницима приватних локација и пројеката у туризму да их пријаве и бесплатно представе на регионалном инвестиционом порталу источне Србије „Invest East Serbia“ www.investeastserbia.com. На сајту су представљене све кључне чињенице, економски показатељи, главне предности пословања у нашем региону и представљене локације и пројекти намењени инвеститорима.

Сви они који имају туристичке објекте, парцеле погодне за изградњу туристичких објеката, пројекте за инвестиције у туризму, објекте који се могу пренаменити за туризам а који су на продају, који се издају или за које се траже партнери, могу се бесплатно објавити у бази инвестиционих локација на сајту www.investeastserbia.com.

У бази је већ 20 локација и пројеката који су представљени на 3 језика: енглеском, немачком и српском. РАРИС ће промовисати све инвестиционе могућности на сајту „Invest East Serbia“, на инвестиционим конференцијама и скуповима, на састанцима са домаћим и страним инвеститорима, на друштвеним мрежама, итд.

У базу туристичких локација и пројеката могу се пријавити:

 • парцеле за изградњу туристичких објеката
 • туристички објекти који већ постоје а који се могу унапредити, реновирати, доградити и слично
 • постојећи објекти који се могу пренаменити за туризам
 • све друге локације или пројекте на којима се може развити пословање у туризму.

Јавни позив и образац за пријаву локација могу се наћи на адреси: https://www.investeastserbia.com/index.php/javni-poziv-turizam

За сва питања и помоћ позовите г-дина  Драгана Милутиновића из РРА „РАРИС“ на 064/8510295.

Извор: РАРИС
Божићно јутро у Великом Градишту уз литургију и чесницу

И овог Божића, у Цркви Светог Архангела Гаврила у Великом Градишту, након одржане литургије и причешћа, већ традиционално је ломљена и дељена верницима чесница са даровима.

У великој чесници налазили су се дукат и два сребрњака. Сребрне новчиће пронашли су девојчица Нина Андрејић и Ненад Радевић, а очекује се да се јави и добитник златника.

Новчиће је обезбедила општина док је чесницу даровала пекара “Ема“, уз организацију Цркве и Туристичке организација општине Велико Градиште.
Апел за поштовање мера превенције

Општина Велико Градиште упућује апел грађанима и привредницима за поштовање прописаних мера превенције због погоршања епидемиолошке ситуације настале ширењем заразне болести COVID-19.

Неопходно је придржавање општих и посебних мера заштите како би се осигурала безбедност грађана, запослених, корисника услуга и других лица.

Нарочито је важно да се на јавним местима као и при обављању посла и радних активности обезбеди:

– поштовање физичке дистанце,

– употреба личне заштитне опреме – маске,

– појачана лична хигијена и хигијена простора.

Поштовањем прописаних мера штитимо себе и друге.
Наредба Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште – афричка куга свиња

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 88-1/2022-01-2
Датум: 04.01.2022. године
Велико Градиште

На основу члана 43. став 1. тачке 1, 2, 5, 6, 7, 10 и 11 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Службени гласник РС“ број 87/2018), члана  17.  став 2. тачке 1, 2 и 3 Уредбе  о  саставу  и  начину рада штабова за ванредне ситуације   („Сл.   Гласник   РС“   бр,27/2020), Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – управе за ветерину број 323-02-00734/2021-05/15 од дана 07.06.2021 годину, и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу члана 63 и 64. Закона о ветеринарству (Службени гласник РС“ број: 91/05, 30/2010, 93/2012 и 17/2019-др. закони), члана 5, 9, 10 и 11.Правилника о мерама за рано откривање,дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести Афричка куга свиња („Службени гласник РС“ бр,32/2010), Наредба о предузимању мера за спречавање уношења, појаве откривања, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња у Републици Србији („Службени гчласник РС“ бр 58/15 и 6/2019) , Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште на I ванредној седници одржаној 04.01.2022. године,  доноси:

НАРЕДБУ 

 1. Налаже се аутопревозник „Ивић Војкан“, предузетник са седиштем у Сиракову, ПИБ102322804, матични број 55581339 да ископа јаму димензије 3x3x2 метра за укопавање лешева угинулих и еутаназираних свиња на делу кат. парц. 5513 КО Сираково воћњак 3 класе вланика Милановић Ж. Љубише из Сиракова потез „Мочило“ у општини Велико Градиште
 1. Покопавање лешева угинулих и еутаназираних свиња извршити са минималном дебљином земљишта изнад лешева 0.5 метара.
 1. Забрањује се организовање сточних пијаца на територији општине Велико Градиште због појаве заразне болести животиња – Афричке куге свиња.
 1. Налаже се власницима фарми и власницима свиња на територији општине Велико Градиште да се морају придржавати мера која је прописало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину – Браничевски управни округ број: 323-02-00734/2021-05/60 од 31.12.2021. год.
 1. Налаже се Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове да у насељима: Курјаче, Мајиловац, Сираково, Печаница, Десине, Ђураково, Поповац, Тополовник, Кисиљево, Бискупље, Затоње, Острово и Рам да на видним местима истакне обавештење о појави и мерама заштитеод заразне болести код животиња – афричке свињске куге и обавештење о наређеним мерама Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште.

      Командант штаба за ванредне ситуације
     Драган Милић
Божић у Великом Градишту уз литургију и чесницу

Јутарњом божићном литургијом у цркви Св. Арханђела Гаврила у Великом Градишту, 07. јануара, црква и верници обележиће један од највећих хришћанских празника, рођење Христа.

Након литургије, грађани ће и ове године заједно “ломити“ чесницу у којој ће се и сада наћи златан дукат и два сребрњака, поклон општине Велико Градиште, док ће чесницу даровати Пекара “Ема“.
ЈКП Дунав Велико Градиште: Обавештење – Одржавање гробља у Великом Градишту

Поштовани суграђани и обвезници плаћања накнаде за одржавање гробља у Великом Градишту, због великог броја питања од стране корисника комуналне услуге „одржавање гробља“ користимо прилику да вам прецизније појаснимо на које радове се односи ова накнада и ко је обвезник плаћања исте.

Одржавање гробља састоји се у:

 1. свакодневном чишћењу и одношењу отпадака као што су: папир, стари венци, увело лишће, покошена трава, разна амбалажа, отпаци грађевинског материјала, сувишна земља и други отпадни материјал.
 2. редовном кошењу траве на слободним површинама гробља, прилазним стазама око гробних места.
 3. редовном окопавању и резању украсног дрвећа и шибља, као и одржавању цветних рондела изнад гробних места,
 4. ограђивању гробља одговарајућом врстом ограде и одржавању ограде
 5. одржавању у чистом и исправном стању свих објеката на гробљу
 6. одржавању у исправном стању свих инсталација на гробљу.”

Поред наведених обавеза из одлуке ЈКП ради на изградњи нових приступних стаза на гробљу, а такође ће наставити и радове на озелењавању гробља и уређењу гробља као и покривању видео надзором новог дела гробља. Накнада за одржавање гробних места се до 30.09.2021. године плаћала у месечном износу од 100,00 РСД (са урачунатим ПДВ-ом) по сваком домаћинству које има водомер а лоцирано је на територији насеља Велико Градиште.

Новом Одлуком о сахрањивању и гробљима бр. 352-44/2021-01-1 донетом дана 19.08.2021. године од стране Скупштине општине Велико Градиште овом накнадом за одржавање гробља се обавезују само корисници гробних места (људи који су закупили гробна места и плаћају закуп и одржавање за то гробно место) и то почев од 01.10.2021. године. Ова категорија накнаде је другачија од плаћања закупа (код закупа се плаћа накнада за коришћење гробног места) који се плаћа унапред или у годишњим ратама.

Овим путем апелујемо на наше суграђане да се јаве ради закључења уговора о закупу гробних места на Старом гробљу, обзиром да ће протеком година услед небриге о покојницима на Старом гробљу и непостојања уговора о закупу, као и недостака места на гробљу за будуће сахране, вероватно настати потреба за ексхумирањем  покојника о којима се нико не стара дужи низ година, па и деценија.

ЗАХВАЉУЈЕМО ВАМ СЕ НА КОРИШЋЕЊУ НАШИХ УСЛУГА

 

ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ