Сазив 49. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 11.05.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

49. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 11.05.2022. год. (среда)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће сетелефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д  

  1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални и економски развој Општинске управе општине Велико Градиштеза Месне заједнице Велико Градиште, Острово и Чешљеву Бару,
  2. Предлог Решења о именовању Координатора одговорних субјеката у спровођењу активности из Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021 – 2024. године,
  3. Предлог Закључка заименовање чланова Координационог тима у циљу спровођења активности на формирању регионалне депоније,
  4. Предлог давања Сагласности Начелнику Општинске управе општине Велико Градиште за додатни рад ван радног времена код другог послодавца.

Број: 06-30/2022-01-4

 ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

   Драган Милић,с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

image_pdfimage_print