1

ЈКП Дунав: Поновљени јавни позив за јавно надметање прикупљањем писмених понуда – продаја дозначене дрвне масе

Поновљени јавни позив за јавно надметање прикупљањем писмених понуда – продаја дозначене дрвне масе
Понуда за лицитацију
Модел уговора за лицитацију