Одлука о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница, расписаним за 7. март 2021. године

На основу чланова 39. и 40. Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020), чланова 23. и 24. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште расписаних за 07.03.2021. године бр. 013-6/2021-01-1 од 25.01.2021. године,Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној 13.02.2021. године, на предлог Општинске управе општине Велико Градиште, доноси

 

ОДЛУКА

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ

НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА,

РАСПИСАНИМ ЗА 7. МАРТ 2021. ГОДИНЕ

 

            За гласање на изборима за чланове Савета месних заједница, расписаним за 7. март 2021. године, одређује се 28 бирачких места, и то: 

Р.БР. НАЗИВ БИРАЧКОГ МЕСТА АДРЕСА БИРАЧКОГ МЕСТА ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИСКУПЉЕ Браће Станковић, Гвоздена Станојевића, Живка Бискупљанца, Живорада Богића, Љубе Вардарца, Љубе Грујића, Маршала Тита и Светосавска
2 ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЖИТНИ ТРГ БР. 4 Аласка, Банатска, Браничевска, Браће Буђони, Вељка Дугошевића, Градско сокаче, Дринска, Дунавски кеј, Жике Поповића 17-111, 22-136 и бб, Коњевићева, Мирослава Стојановића, Мирослава Тирше, Моравска, Обала пецароша, Пере Металца 1-45, Пинкум, Расадничка, Сарајевска, Скопљанска, Сремска, Стевана Вујадиновића, Топољар и Цара Хадријана
3 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, КНЕЗА ЛАЗАРА БР. 70 Албанске споменице 7-79, 8-100 и бб, Божидара Димитријевића Козице, Бољетинска, Браће Ђорђевићa, Вељка Влаховића 29-87, 8-40 и бб, Воје Богдановића 9-211 и 12-68А, Гробљанска, Добранска, Капетан Мишина, Кусићки пут, Мали Расадник, Милене Павловић Барили, Нушићева, Пере Металца 47-87 и бб, Печка, Рибарац, Саве Ж. Обрадовића, Синђелићева, Трг Милоја Васића, Улица Голубачки пут, Улица Јоце Селића, Улица Лепенка, Улица Млавска, Улица Молдавска, Улица Пожеженски пут и Хајдук Вељкова 9-71, 8-122 и бб
4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЖИТНИ ТРГ БР. 1 Албанске споменице 1-5 и 2-6, Властимир Павловић Царевац, Водоторањ, Војводе Мишића, Воје Богдановића 1-5 и 2-8, Доситејева, Драшкоцијева, Ђуре Јакшића, Жике Поповића 1-15 и 2-16, Житни трг, Жичка, Кнеза Лазара, Крфска, Милована Јовановића, Павла Савића, Раваничка, Светосавска, Солунских ратника, Трг Младена Милорадовића, Улица 1300 каплара и Хајдук Вељкова 1-7 и 2-6
5 МУЗИЧКА ШКОЛА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ОБАЛА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 19 Андре Љубичића, Београдска, Виноградска, Војводе Добрњца, Војводе Миленка, Војводе Путника, Вука Караџића, Карађорђева, Мајке Јевросиме, Мајке Југовића, Миливоја Симеуновића, Мирка Матића, Његошева, Обала краља Петра, Обилићева, Призренска, Свете Ж. Митића, Симе Роксандића, Цара Душана и Шумадијска
6 ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ДР БОШКА ВРЕБАЛОВА БР. 1/А 11. октобра, Авалска, Благе Стевића, Бошка Бухе, Бунгаловска, Вељка Влаховића 1-27 и 2-22, Војводе Степе, Господска, Градиштанска, Др Бошка Вребалова, Вождовачка, Девета Рударево, Друга Рударево, Дунавска, Жике Динића Бабиног, Жикице Јовановића Шпанца, Земунска, Змај Јовина, Иве Лоле Рибара, Језерска, Језерски пут, Карпатска, Кисиљевачки пут, Ловачка, Микино сокаче, Милана Басарабића, Милице Јанковић, Митра Трифуновића, Михајла Пупина, Николе Тесле, Орашчарска, Осма Рударево, Пета Рударево, Пећке патријаршије, Пожаревачки пут, Првомајска, Пролетерских бригада, Професора Милинковића, Равногорска, Рамска, Рибарска, Ритска, Рударево, Саве Ковачевића, Савска, Седма Рударево, Стари Бели Багрем, Старине Новака, Стефана Дечанског, Столета Опанчара, Сунчани брег, Трг ослобођења, Улица Језерска звезда, Улица Миодрага Стокића – Кикета, Улица Младих горана, Цвијићева, Церска, Четврта Рударево, Шеста Рударево и Шеталичка
7 ОСНОВНА ШКОЛА ГАРЕВО 1. маја, Београдска, Кнеза Лазара, Косовска, Маршала Тита, Првомајска, Светосавска и Улица Ослобођења
8 ОСНОВНА ШКОЛА ДЕСИНЕ Бошка Бухе, Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Др Бошка Вребалова, Змај Јовина, Карађорђева, Кнеза Лазара, Маршала Тита, Милоша Обилића, Моше Пијаде, Нушићева, Омладинска, Саве Ковачевића, Светозара Марковића, Старине Новака, Цара Лазара и Џемала Бједића
9 ОСНОВНА ШКОЛА ДОЉАШНИЦА 1. маја, 7. јула, Београдска, Вељка Дугошевића, Жике Поповића, ЈНА, Косовска, Маршала Тита, Милојева, Мирка Стојадиновића, Моше Пијаде и Ослобођења
10 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА

ЂУРАКОВО

ЂУРАКОВО И ПОПОВАЦ Ђураково

Београдска, Љубе Грујића, Маршала Тита, Милисава Милинковића, Професора Милорада Миленковића, Стишка и Ћићевска

Поповац

Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Маршала Тита, Пере Металца, Професора Милорада Миленковића, Светосавска и Цара Душана

11 ОСНОВНА ШКОЛА ЗАТОЊЕ 7. јула, Београдска, Виноградска, Витовничка, Војводе Миленка, Вука Караџића, Горњачка, Дунавска, Душанова, Едварда Кардеља, Жичка, Ивана Милутиновића, Карађорђева, Маршала Тита, Миленка Стојковића, Милешевска, Народних хероја, Нимничка, Партизанска, Пролетерска, Рибарска, Српска, Студеничка, Туманска и Хајдук Станка
12 ОСНОВНА ШКОЛА КАМИЈЕВО Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Ђуре Јакшића, Камијева, Маршала Тита, Милована Глишића, Моше Пијаде и Светозара Марковића
13 НОВА ОСНОВНА ШКОЛА КУМАНЕ 1. маја, 29. новембра, Вељка Дугошевића, Војводе Миленка, Едварда Кардеља, Карађорђева, Маршала Тита и Немањина
14 ОСНОВНА ШКОЛА КУРЈАЧЕ 15. октобра, ЈНА, Јована Шербановића и Пролетерских бригада

7. јула, Божидара Димитријевића Козице, Бранка Радичевића, Братства и јединства, Вељка Дугошевића, Вука Караџића и Старо село

15 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КУСИЋЕ Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Дунавска, Иве Лоле Рибара, Карађорђева, Кнеза Лазара, Маршала Тита, Моше Пијаде, Печка, Светозара Марковића, Светосавска, Синђелићева и Ужичка
16 ОСНОВНА ШКОЛА ЉУБИЊЕ Бориса Кидрича, Браничевска, Драгослава Миловановића, Жељезничка, Маршала Тита, Мирослава Стојановића, Сарајевска и Светосавска
17 ДОМ КУЛТУРЕ МАЈИЛОВАЦ Београдска, Браће Вујовић, Вељка Дугошевића, Вука Караџића, Ђуре Јакшића, Жикице Јовановића Шпанца 39-111, 38-116 и бб, Иве Лоле Рибара, Мирослава Стојановића, Немањина, Првомајска, Пролетерска, Пролетерских бригада, Рате Дугоњића и Саве Ковачевића

29. новембра, Браће Буђони, Васе Пелагића, Драже Марковића, Дринска, Жикице Јовановића Шпанца 1-37 и 2-36, Ивана Милутиновића, Млавска, Николе Тесле, Петра Драпшина, Светозара Марковића и Стишка

18 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА МАКЦЕ 11. октобра, 7. јула, Вардарска, ЈНА 1-33 и 2-32, Корчагинова 21-103, 20-84 и бб, Маршала Тита, Пожаревачки пут и Саве Ковачевића

1. маја, Боре Наумовић, Вељка Дугошевића, Воје Радосављевића, Вука Караџића, Драгољуба Стокића, Жарка Јоцића, Жике Поповића, ЈНА 37-55 и 34-66, Корчагинова 1-17 и 2-20, Косовска, Милана Петровића, Моше Пијаде, Настаса Петровића, Светосавска и Сеоско сокаче

19 ОСНОВНА ШКОЛА ОСТРОВО Битољска, Војводе Миленка, Градиштанска, Др Бошка Вребалова, Дунавска, Жике Поповића, Жикице Јовановића Шпанца, Жичка, Затоњски пут, Језерска, Јефимијина, Кнегиње Љубице, Кнеза Милоша, Кнеза Михајла, Краља Александра, Краљице Наталије, Кумановска, Маршала Тита, Милице Јанковић, Моше Пијаде, Петра Добрњца, Ресавска, Рибарска, Светосавска, Сопоћанска, Стефана Немање, Студеничка и Улица Краља Петра
20 ДОМ КУЛТУРЕ ПЕЧАНИЦА Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Иве Лоле Рибара, Маршала Тита 1-9 и 2-10, Моше Пијаде и Саве Ковачевића,

Маршала Тита 11-49, 12-72 и бб

21 ДОМ КУЛТУРЕ ПОЖЕЖЕНО Београдска, Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Виначки пут, Војводе Степе, Вука Караџића, Градиштански пут, Дунавска, Душана Петровића, Едварда Кардеља, Живојина Миловановића, Иво Лоле Рибара, ЈНА, Маршала Тита, Метларска, Милентија Поповића, Саве Ковачевића, Светозара Марковића, Слободана Пенезића, Сремских Карловца, Улица Пескови и Џемала Бједића
22 НОВА ОСНОВНА ШКОЛА РАМ Владимира С. Петковића, Вука Караџића, Горичка, Дунавска, Јована Протића, Карађорђева, Маршала Тита, Рамска и Улица Деветог пука
23 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СИРАКОВО Вељка Дугошевића, Вука Караџића, Железничка, Железничка станица, Кнеза Лазара, Маршала Тита 1-55 и 2-54, Светосавска, Старине Новака, Старо село и Стиг станица,

Маршала Тита 57-145, 56-138 и бб и Стишка

24 ДОМ КУЛТУРЕ СРЕДЊЕВО 29. новембра, 4. јула, 7. јула, Београдска, Вељка Дугошевића, Војводе Путника, Вујичина, Вука Караџића, Душанова, Ђуре Јакшића, Кајмакчаланска, Маршала Тита, Мише Живановића, Палих бораца, Првомајска и Улица Краља Петра
25 ОСНОВНА ШКОЛА ТОПОЛОВНИК Београдска, Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Козарачка, Маршала Тита 41-85, 42-118 и бб, Моше Пијаде и Партизанска,

Боже Димитријевића Козице, Едварда Кардеља, Иве Лоле Рибара, Лењинова, Липовачка, Маршала Тита 1-39 и 2-40, Нимничка, Палих бораца, Пролетерска, Ресавска, Ритска, Хајдук Вељка и Хајдук Станка

26 ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ТРИБРОДЕ Баштованска, Бориса Кидрича, Босанска, Вељка Дугошевића, Димитрија Туцовића, Дунавска, Ивана Милутиновића, Иво Лоле Рибара, Кајмакчаланска, Маршала Тита, Мишарска и Печка
27 ОСНОВНА ШКОЛА ЦАРЕВАЦ Бориса Кидрича, Бошка Вребалова, Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Вука Караџића, Маршала Тита, Омладинска, Партизанска, Пролетерских бригада, Саве Ковачевића и Светосавска
28 ОСНОВНА ШКОЛА ЧЕШЉЕВА БАРА 12. октобра, Вељка Дугошевића, Горњачка, Жике Поповића, ЈНА, Маршала Тита, Моше Пијаде, Нимнићка, Нушићева, Печка, Саве Ковачевића, Стефана Катића, Туманска и Црвене Армије

 

У Великом Градишту

Број: 013-59/2021-01-1

                                                                                                                                                          Председник Комисије

                                                                                                                                                                            Данка Николић

 

image_pdfimage_print