Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште

На основу члана 122. став 4. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 2/2019) и члана 17. Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020), Председник Скупштине општине Велико Градиште доноси:

 

ОДЛУКУ

о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште

 

I. Расписујем изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште за 7. март 2021. године, осим за чланове Савета Месне заједнице Кисиљево који су изабрани 2018. године.

II. Број чланова савета месних заједница који се бира је:

 1. Мeснa зajeдницa Бискупље, 5 чланова
 2. Мeснa зajeдницa Велико Градиште, 7 чланова
 3. Мeснa зajeдницa Гарево, 3 члана
 4. Мeснa зajeдницa Десине, 3 члана
 5. Мeснa зajeдницa Дољашница, 5 чланова
 6. Мeснa зajeдницa Ђураково-Поповац, 3 члана
 7. Мeснa зajeдницa Затоње, 7 чланова
 8. Мeснa зajeдницa Камијево, 3 члана
 9. Мeснa зajeдницa Кумане, 5 чланова
 10. Мeснa зajeдницa Курјаче, 5 чланова
 11. Мeснa зajeдницa Кусиће, 5 чланова
 12. Мeснa зajeдницa Љубиње, 5 чланова
 13. Мeснa зajeдницa Мајиловац, 5 чланова
 14. Мeснa зajeдницa Макце, 5 чланова
 15. Мeснa зajeдницa Острово, 3 члана
 16. Мeснa зajeдницa Печаница, 3 члана
 17. Мeснa зajeдницa Пожежено, 5 чланова
 18. Мeснa зajeдницa Рам, 5 чланова
 19. Мeснa зajeдницa Сираково, 7 чланова
 20. Мeснa зajeдницa Средњево, 5 чланова
 21. Мeснa зajeдницa Тополовник, 7 чланова
 22. Мeснa зajeдницa Триброде, 5 чланова
 23. Мeснa зajeдницa Царевац, 5 чланова
 24. Мeснa зajeдницa Чешљева Бара, 5 чланова.

III. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

IV. Изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020).

V. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште”.

број 013- 4/2021-01-1

У Великом Градишту 25.01.2021. године

 

Скупштина општине Велико Градиште

Председник Скупштине

Владимир Штрбац

 

image_pdfimage_print