Закључак о одређивању посебних мера заштите

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број 88-101/2020-01-2

Датум: 08.07.2020. године

Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у циљу спречавања ширења заразне болести   COVID-19,

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 08.07.2020. године  донео је

 

З А К Љ У ЧА К

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ

 

  • Ограничава се радно време угоститељских објеката и ноћних клубова тако да ти објекти неће радити од 23,00 сата до 06,00 сати наредног дана почев од 10.07.2020. године;
  • У јавном градском и приградском превозу, као и у међуградском превозу обавезно је ношење заштитних маски;
  • На зеленој пијаци сваког дана после радног времена ЈКП „Дунав“ ће вршити дезинфекцију тезги и осталог простора. Продавци и купци су у обавези да носе заштитне маске и поштују физичку дистанцу  од 1,5 метра;
  • Сваког дана у вечерњим сатима вршити дезинфекцију справа за вежбање, дечијих играчака и осталог мобилијара у парковима и на јавним површинама у Великом Градишту и Белом Багрему;
  • Обезбедити што чешће прање и дезинфекцију  централних улица у граду и на језеру, а најмање једном недељно;
  • Набавити 2000 комада заштитних маски за потребе полиције, пијаце, Општинске управе и осталих буџетских корисника;
  • Рад Општинске управе организовати тако да се обезбеди што краће задржавање странака у пословним просторијама уз поштовање физичке дистанце од најмање 1,5 метра, а предност треба дати коришћењу електронских сервиса кад год је могуће. Хроничним болесницима омогући рад од куће. Сви запослени су обавезни да носе заштитне маске и поштују прописане превентивне мере заштите.

Командант штаба 

Драган Милић 

image_pdfimage_print