Сазив 29. седнице Скупштине општине – 10.02.2020.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште,

 

САЗИВАМ

29. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 10. ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2020. годину,
 3. Предлог Одлуке о задуживању општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко-бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште – деоница плана детаљне регулације Рам – Затоње,(прилози и планови су нарезани на CD-u, због обимности),
 6. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2020. годину,
 7. Предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности у својини јединице локалне самоуправе,
 8. Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о јавној својини општине Велико Градиште,
 9. Предлог Решења о отуђењу непокретности непосредном погодбом у јавној својини општине Велико Градиште (Ђелић Зоран),
 10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Николић Драган),
 11. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште, (Марковић Живорад),
 12. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Поповић Душан),
 13. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, (Мишић Дејан),
 14. Предлог Решења о укидању својства јавног пута,
 15. Предлог Решења о престанку мандата Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште и постављању Општинског правобраниоца општине Велико Градиште,
 16. Предлог Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије,
 17. Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење Избора за чланове Савета Месних заједница,
 18. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2019. годину,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2020. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Посебан Програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2020. годину,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“ за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и пословању Дома здравља Велико Градиштње за 2019. годину,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године са финансијским извештајем,
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Туристичке организације за 2020. годину,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за 2019. годину,
 26. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма рада и финансијског плана за 2020. годину ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“,
 28. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма рада за 2020. годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 29. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду за 2019. годину Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 30. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма рада и финансијског плана за 2020. годину Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 31. Предлог Решења о давању сагласности ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште на Извештај о раду са финансијским извештајем за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године,
 32. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне финансијског плана за 2020. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 33. Предлог Решења о давању сагласности Средњој школи „Милоје Васић“ из Великог Градишта на Извештај о пословању са финансијским извештајем за 2019. годину,
 34. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2020. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 35. Предлог Решења о давању сагласности ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац на Финансијски извештај за 2019. годину,
 36. Предлог Решења о давању сагласности ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште на Извештај о финансијском пословању у 2019. години,
 37. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште.

 

Број: 06-4/2020-01-1                                                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК

 Скупштине општине Велико Градиште 

 Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print