Oбавештење о новом распореду рада Дома здравља Велико Градиште и здравствених амбуланти

Обавештавају се становници општине Велико Градиште о новом распореду рада Дома здравља Велико Градиште и здравствених амбуланти, према следећем распореду:

1- Дом здравља Велико Градиште

Становници следећих насеља су у обавези да здравствену заштиту остварују у Дому здравља Велико Градиште:

1– Велико Градиште

2- Кумане

3- Острово

4- Кусиће

5- Пожежено

     Рад Дома здравља Велико Градиште  је 24 часа.

2- Здравствена амбуланта Мајиловац

Обезбедиће здравствену заштиту одраслог становништва

Радно време амбуланте Мајиловац

– Од 07- 20 часова- рад доктора медицине у две смене

Од 20 сати и викендом хитна стања се збрињавају у Дому здравља Велико Градиште.

Становници следећих насеља су у обавези да своју здравствену заштиту из области опште медицине остварују у амбуланти Мајиловац:

1- Сираково

2- Курјаче

3- Мајиловац

4- Ђураково

5- Поповац

6- Бискупље

7- Затоње

8- Рам

9- Кисиљево

10- Тополовник

3- Здравствена амбуланта Средњево 

Обезбедиће здравствену заштиту одраслог становништва и жена (гинекологија)

Радно време радним данима амбуланте је следеће:

– Од 07- 20 часова- рад доктора медицине у две смене

– Од 07- 14 часова – рад специјалисте гинекологије

Од 20 сати и викендом хитна стања се збрињавају у Дому здравља Велико Градиште.

Становници следећих насеља су у обавези да своју здравствену заштиту из области опште медицине и гинекологије остварују у амбуланти Средњево:

1- Макце

2- Чешљева Бара

3- Дољашница

4- Гарево

5- Средњево

6- Триброде

7- Царевац

8- Десине

9- Камијево

10- Печаница

11- Љубиње    

О б р а з л о ж е њ е

      Због реконструкције комплетне зграде Дома здравља Велико Градиште нисмо у могућности да пружимо адекватну здравствену заштиту великом броју пацијената, с тога и пацијенти набројаних насеља иако имају здравствени картон у Дому здравља Велико Градиште у обавези су да своја права остварују према датом распореду.

Директор

Дома здравља Велико Градиште

др Љиљана Стевановић

image_pdfimage_print