Сазив за 74. седницу Општинског већа општине Велико Градиште – 16.07.2019.

Сазив за 74. седницу Општинског већа општине Велико Градиште – 16.07.2019.