MЗ Велико Градиште: Ценовник закупа простора за Светоилијски вашар у Великом Градишту за 2019. годину

– Трг М. Милорадовића од уличног сата до Ул. др Бошка Вребалова 2.600 дин/метар

– Др Бошка Вребалова до раскрснице са Ул. Вељка Влаховћа 2.600 дин/метар

– од раскрснице Др Бошкa Вребалова и Вељка Влаховића до улаза Ловачког удружења (пут за Пожаревац) 1.800 дин/m

– од улаза Ловачког удружења дуж Улице др Бошка Вребалова до раскрснице са Ул. Саве Ковачевића 1.200 дин/m

– од раскрснице Бошка Вребалова и Саве Ковачевића до обилазнице (пут за Пожаревац) 700 дин/m

– Ул. Вељка Влаховића од Др Бошка Вребалова лева страна до улаза у забавни парк 1200 дин/м, а десна страна 1.800 дин/m.

– простор поред хале ван асфалтног пута 700 дин/m

– Ул. Вељка Влаховића од улаза забавни парк па до раскрснице са Ул. Столета опанчара 700 дин/m.

– помоћни фудбалски терен је издељен на 5 једнаких површина и цена по пољу је 90.000 дин.

Напомена: дуж вашара остављено је око 130 метара простора који се не издају:

– простор испред бензинске пумпе, пролази који су остављени за домаћинства и предузетничке радње као и пролази за ватрогасна возила, возила хитне помоћи и полицију.

КОНТАКТ: Дејан Селић и Зорица Младеновић, тел. 062/1460870

Mесна заједница Велико Градиште

 

image_pdfimage_print