Обавештење о извођењу вежби са бојним минско-експлозивним средствима

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско-експлозивним средствима на полигону “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекат  “Велики део“ дана 14. и 15.06.2019. године, у времену од 07,00 до 18,00 часова.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – вежбовни простор у којем ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ и обезбеђен стражарима.

У току извођења активирања МЕС, у датим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

У наведеним периоду и у наведено време забрањен је боравак у означеном простору и најстроже забрањено свако прикупљање и дирање минско-експлозивних средстава и њихових делова јер је опасно по животПри наиласку на неексплодирана МЕС свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције, Команду ЦО КоВ у Пожаревцу или управника ВК “Пескови“ у селу Кусиће.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем неексплодирана МЕС и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника ВК “Пескови“ у селу Кусиће.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print