Обавештење о акцијама третирања комараца

Третирање комараца на подручју општине Велико Градиште обавиће се у осам акција и то:

I акција период: 20.5.2019.-30.05.2019. године

Иригациони канали са земље, моторним и ручним прскалицама

II акција период: 15.06.-30.06.2019. године

Иригациони канали са земље, моторним и ручним прскалицама

III акција период: 05.07.-20.07.2019.године

Иригациони канали са земље, моторним и ручним прскалицама

IV акцијапериод: 01.06.2019-15.06.2019.године 

Залеђина викенд насеља Калиновчић, насеље Острво, насеље Рударево, насеље Бели Багрем, насеље Велико Градиште, ушће реке Пек до предела „Ромаја“ (у дубини до предела „Јаз“).

Авио третирање

V акција период: 20.07.2019-31.07.2019 године

Залеђина викенд насеља Калиновчић, насеље Острво, насеље Рударево, насеље Бели Багрем, насеље Велико Градиште, ушће реке Пек до предела „Ромаја“ (у дубини до предела „Јаз“).

Авио третирање

VI акцијапериод: 10.08.2019-30.08.2019.године

Залеђина викенд насеља Калиновчић, насеље Острво, насеље Рударево, насеље Бели Багрем, насеље Велико Градиште, ушће реке Пек до предела „Ромаја“ (у дубини до предела „Јаз“).

Авио третирање

 

image_pdfimage_print