Archive for month: март, 2019

ПУ „Мајски цвет“: Конкурс за пријем деце за радну 2019/2020 годину

У складу са Правилником о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште и Oдлуком Управног одбора бр 339 од 27.02.2019. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

Конкурс за пријем деце за радну 2019/2020 годину

 

Конкурс ће трајати од 01.04.2019. године до 30.04.2019. године.

Пријаве се подносе на обрасцу који се добија у Вртићу, или се може преузети са интернет странице http://vrticvg.edu.rs/.

Уз попуњену пријаву, родитељ, односно старaтељ, обавезан је да достави потврду о здравственом стању детета која не сме бити старија од шест месеци од дана пријема документације. Извод из матичне књиге рођених прибавља установа по службеној дужности.

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.

Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:

  1. деца запослених родитеља и редовних студената – 50 бодова;

2.деца која су већ боравила у установи, а испуњавају услове предвиђене Правилником за упис – 20 бодова;

  1. дете чији је један родитељ запослен а други незапослен – 20 бодова;
  2. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици – 10 бодова;

Максималан број бодова је 80 бодова.

У случају да двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

  1. према дужини чекања за пријем у Установу;
  2. према већем броју деце у породици;
  3. деца чији родитељи редовно измирују трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу;
  4. деца чија су браћа/сестре уписани у Установу;
  5. према тренутку подношења документације.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи.

Комисија неће разматрати примљену документацију уколико родитељ, односно старатељ није измирио трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу.

Деца на обавезном предшколском програму уз захтев прилажу извод из матичне књиге рођених (који прибавља установа) и лекарско уверење.

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

“Играј за енергију“ у част Светског дана енергетске ефикасности

Уз подршку  Министарства рударства и енергетике и представницима три основне школе са подручја општине Велико Градиште, ОШ “Вук Караџић“ из Мајиловца, ОШ “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта и ОШ “Миша Живановић“ из Средњева, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору организовало је  промоција 5. марта, као Светског дана енергетске еикасности, кроз предавање о енергији и посебно о енергетској ефикасности, односно значају уштеде енергије.

У току реализације ових активности ученици су играли игрицу под називом “Играј за енергију“, направљену по узору на игру “Монопол“. Свака школа је од стране Министарства рударства и енргетике добила по три комплета за игру, а најбољи ученици мајице са илустрованим детаљима везаним за уштеду енергије.

Општи закључак свих субјеката укључених у промоцију је тај да је веома позитивно утицала на децу која су и неколико дана касније препричавала догађаје и била задовољна наученим и утисцима.

Креће с реализацијом Програм бесплатних стручних обука за пољопривредна газдинства из Региона Браничево-Подунавље

У оквиру регионалног пројекта “Укуси Региона – Промовисање пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу за унапређење економских капацитета породичних газдинстава” који реализује Регионална развојна агенција “Браничево-Подунавље” у сарадњи са партнерима и сарадницима из Региона, током марта и априла месеца биће организован Програм обука за произвођаче пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу у Региону Браничево-Подунавље.

Циљ овог Програма обука је да пружи стручна, практична знања и информације из различитих области везаних за унапређење постојећих или иновирање пољопривредно-прехрамбених производа из Региона, за постизање веће конкурентности и боље тржишне позиционираности. Обуке ће бити фокусиране на Секторе прераде воћа, поврћа и млека, као и пчеларство, који су кроз претходно спроведену Анализу идентификовани као најперспективнији, наслањајући се на постојеће ресурсе и традицију производње у нашем Региону. Теме појединачних обука учесницима ће такође пружити основна знања и информације везане за перспективну диверсификацију економских активности газдинстава из области предузетништва и руралног туризма, док ће једна обука бити посвећена основама маркетинга пољопривредно-прехрамбених производа уз презентацију концепта регионалног брендирања оваквих производа. Након реализације Програма обука, заинтересовани учесници ће имати могућност стручне менторске подршке у даљим конкретним корацима на унапређењу или покретању своје производње, уз подршку и у области пословног повезивања и унапређења промоције њихових производа.

Обуке су намењене превасходно власницима и члановима пољопривредних газдинстава, предузетницима и члановима задруга и удружења произвођача, као и агро-бизнисима из Региона, који се већ баве неком производњом и хтели би да је унапреде или тек поседују одређене ресурсе, вољу и жељу да започну властиту производњу или пружање услуга у сеоском туризму.

Прва обука у низу на тему „Маркетинг и брендирање пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу“, одржаће се 22.03. (петак) у просторијама компаније Супериор у Великој Плани, са почетком у 10.00 часова.

За 28.03. (четвртак) планирана је обука на тему „Унапређење пољопривредно-прехрамбених производа из сектора прераде млека – производња аутохтоних врста сирева“ којаће се одржати у Петровцу на Млави, а 29.03. (петак) планирано је одржавање обуке у Кучеву на тему „Сеоски туризам – прилика за веће приходе сеоских газдинстава“.

Првих недеља априла месеца биће одржана„Обука за почетнике у пословању“ и обука на тему „Унапређење пољопривредно-прехрамбених производа из сектора прераде воћа и поврћа – производња ракије“.

Овим путем позивамо све заинтересоване учеснике да се пријаве најкасније1 дан пре одржавања појединачне обуке, путем мејла или телефона Ивани Антонијевић на следеће контакте: ivana.antonijevic@rra-bp.rs, 012/510 824, 060/5 100 500. 

Иначе, Пројекат „Укуси Региона“је дизајниран на основу Регионалне стратегије руралног развоја за регион Браничево-Подунавље 2016-2020 и настоји да допринесе унапређењу конкурентности сектора пољопривреде и бољој позиционираности пољопривредно-прехрамбених производа из Региона на тржишту, као и унапређењу диверсификације руралне привреде, кроз развој предузетништва и промоцију руралног туризма.

Пројекат се спроводи у периоду од 24. октобра 2018 до 24. јула 2019. године, а вредност пројекта износи 22.000$. Пројекат се реализује у оквиру ширег пројекта „Помоћ трговини – Подршка производним капацитетима сектора агро-индустрије у Србији“ који реализују Програм развоја Уједињених нација (UNDP) и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз финансијску подршку Руске федерације. Више информација о Пројекту и активностима, можете добити на Интернет странама Регионалне развојне агенције „Браничево-Подунавље“ www.rra-bp.rs.

Регионална развојна агенција “Браничево-Подунавље”

Забрањено паљење ватре у шуми и ловишту

Обавештавају се сва правна и физичка лица да је на основу члана 47. Закона о шумама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15)  ЗАБРАЊЕНО паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме.

Такође се обавештавају сва правна и физичка лица да је на основу члана 22. став 1. тачка 8. Закона о дивљачи и ловству („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2010 и 95/2018) ЗАБРАЊЕНО спаљивање трава, стрњика и другог растиња у ловишту.

Против прекршиоца ових чланова Закона биће покренут прекршајни и кривични поступак.

ЈПK „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Културни центар позива поете да учествују на конкурсу посвећеном Властимиру Павловићу Царевцу

У жељи да сачува успомену на Властимира Павловића Царевца, поводом предстојећег, јубиларног, 25. Музичког фестивала „Царевчеви дани“ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ позива све поете да узму учешће на конкурсу.

У Великом Градишту презентација Националне службе за запошљавање и Регионалне привредне коморе

Национална служба за запошљавање – филијала Пожаревац, у сарадњи са општином Велико Градипте и Регионалном привредном комором Браничевског и Подунавског управног округа, у среду 20. марта,  организује презентацију:

  1. Јавних позива активне политике запошљавања за 2019. годину, у реализацији Националне службе за запошљавање (субвенције послодавцима и незапосленим лицима – услови и начин конкурисања) и
  1. Услуга Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа.

Презентација је намењена предузетницима и представницима јавних предузећа, а одржаће се у свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 11,00 сати.

Успеси такмичара КК ВГСК на школском првенству Србије

На Школском првенству Србије у каратеу за основне и средње школе, одржаном 09. марта у Панчеву, такмичари Карате клуба ВГСК освојили су, у катеоријама борби, бројне медаље.

Учешће на Првенству узело је око 420 такмичара. Представник Основне школе “Иво Лола Рибар“ – VIII разред борбе – 45 kg, Петар Животић, освојио је четврто место, као и Немања Милосављевић, који се такмичио за  Основну школу “Миша Живновић“ Средњево – VIII разред борбе +50 kg.

За Средњу школу “Милоје Васић“ – IV одељења Гимназије, Тијана Стоиљковић и Марија Ђорђевић су у категорији борби – 53 kgг освојиле друго и треће место, доневши у Велико Градиште сребрну и бронзану медаљу.

Такмичаре је, поред тренера клуба Небојше Стојиљковића и Бранка Ђорђевића, водила и професорка физичког васпитања Средње школе “Милоје Васић“, Драгана Пајкић.

Фото: КК ВГСК

 

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 1051 од 22.02.2019. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Јавна чесма – Камијево.

Јавно комунално предузеће  Дунав Велико Градиште

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 1053 од 22.02.2019. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска (повишена вредност нитрата).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

 

Позив за сачињавање/обнављање уговора о накнади за коришћење гробних места

Поштовани суграђани Великог Градишта, позивамо Вас да приступите у канцеларију ЈКП „Дунав Велико Градиште“ на градском гробљу, сваког радног дана од 08 до 14 часова, ради сачињавања/обнављања уговора о накнади за коришћење гробних места на градском гробљу у Великом Градишту за наредни петогодишњи период, као и накнаде за уређење и одржавање гробља, у складу са Одлуком о сахрањивању и гробљима Општине Велико Градиште бр. 352-73/2017-01-1.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

image_pdfimage_print