Обавештење грађанима са пребивалиштем у Кисиљеву општина Велико Градиште

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО („СЛ. ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“, БР.14/2018) И СТАВА 1. ТАЧКА 7 РОКОВНИКА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО („СЛ. ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“, БР.14/2018), ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УПУЋУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ГРАЂАНИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У КИСИЉЕВУ
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КИСИЉЕВО ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ ГРАЂАНИ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК И ДА ЛИ СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ.

УВИД СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ НЕПОСРЕДНО, У СЕДИШТУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЖИТНИ ТРГ БР.1, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 3 ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ http://www.mduls.gov.rs/, УНОШЕЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНА (ЈМБГ), КАО И СЛАЊЕМ СМС ПОРУКЕ СА ОВИМ ПОДАТКОМ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН НА НАВЕДЕНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА .

2.ЛИЦА КОЈА НА ДАН ИЗБОРА (25.НОВЕМБРА 2018. ГОДИНЕ) НАВРШАВАЈУ 18 ГОДИНА, МОГУ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК.

3.ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО ДО 9.11.2018. У 24.00 ЧАСА, ГРАЂАНИ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ) ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 3. СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 7.00 ДО 15.00 ЧАСОВА.

4. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН 012/662-489.

Број: 013-12/2018-02
У Великом Градишту
Дана: 03.10.2018. године

РУКОВОДИЛАЦ

ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Весна Милановић

image_pdfimage_print