Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељима Царевац и Печаница

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Царевац

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Царевац за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5194 од 28.08.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет у Основној школи у Царевцу.


Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Печаница

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Печаница за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5191 од 28.08.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Домаћинство – Висинска зона.

Јавно комунално предузеће

 „Дунав Велико Градиште“

image_pdfimage_print