Обавештeње за кориснике сеоске водоводне мреже у насељу Царевац

Обавештавамо кориснике сеоске водоводне мреже у насељу Царевац да су у току данашњег дана, 12.07.2018. године у току радови на поновном успостављању система редовног водоснабдевања насеља Царевац, чији је прекид настао услед квара на бунарској пумпи.

Такође бисмо обавестили кориснике сеоског водовода да  након доласка воде иста може да се користи само као техничка вода (не за пиће и исхрану) до добијања потврде о исправности воде за пиће од овлашћене институције, о чему ћемо обавестити јавност накнадно!

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште
Данас почиње 24. Музички фестивал „Царевчеви дани“

Отварањем изложбе слика градиштанских уметника у Народном музеју данас, у 18 часова, почиње програм овогодишњег Музичког фестивала „Царевчеви дани“, посвећеног лику и делу барда српске народне музике, Властимира Павловића Царевца.

Поред изложбе, на репертоару је и концерт Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца и одељења Велико Градиште у свечаној сали Скупштине општине након чега следи свечаност код споменика В. П. Царевца у градском парку и подизање фестивалске заставе.

Уз концерт „Свилен конац“, у вечерњим сатима, фестивал ће бити свечано отворен на летњој позорници уз таласе Дунава.

Фестивал се одржава од 10. до 13. јула у Великом Градишту и родном месту уметника, Царевцу.


Програм – уторак 10. јул

18.00, Народни музеј, Велико Градиште

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ СЛИКА ГРАДИШТАНСКИХ УМЕТНИКА 

19.00, Свечана сала СО Велико Градиште

„МОКРАЊАЦ – ЦАРЕВЦУ“

концерт Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца и одељења Велико Градиште

20.15, Градски парк

СВЕЧАНОСТ КОД СПОМЕНИКА В. П. ЦАРЕВЦА И ПОДИЗАЊЕ ФЕСТИВАЛСКЕ ЗАСТАВЕ

20.30, Летња позорница (у случају кише Спортска хала)

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА

концерт „СВИЛЕН КОНАЦ“

АНИП-а „Властимир Павловић Царевац “ Велико Градиште

са гостима КУД „Станко Пауновић “  НИС  Рафинерије нафте Панчево

У сусрет 24. Музичком фестивалу „Царевчеви дани“
Предлози аката за седницу Скупштине општине

Поштовани суграђани,

Позивамо вас да се укључите у рад локалне самоуправе и креирање прописа који су од значаја за живот у Великом Градишту.

Како ће у наредном периоду бити одржана седница на којој ће бити разматрани следећи предлози аката, можете нам послати свој коментар или сугестију коју ће стручне службе општине разматрати пре достављања предлога на усвајање.

Рок за достављање коментара је 5 дана од дана објаве предлога. 

 1. Предлог одлуке о додељивању општинских награда за 2018. годину,
 2. Предлог одлуке о додели плакете,
 3. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације водовода и водоизворишта у функцији водоснабдевања општине Велико Градиште,
 4. Предлог одлуке о димничарским услугама,
 5. Предлог одлуке о утврђивању назива улица,
 6. Предлог одлуке о одржавању јавних зелених површина,
 7. Предлог одлуке о такси превозу на територији општине Велико Градиште

УПУТСТВО: Кликом на наслов отвара се текст предлога акта, а коментаре нам можете послати у  контакт форми на дну стране.

Потребно је попунити сва поља.

Пошаљите нам коментар/сугестију на Предлог акта

3 + 0 = ?
Све ближе завршетак радова на Рамској тврђави

Радове на рестаурацији Рамске тврђаве обишли су у петак представници општине Велико Градиште, Турске агенције за развој TIKA-е и Завода за заштиту споменика културе Смедерево где је,  са извођачима радова одржан састанак поводом завршетка овог велелепног утврђења.

Како сматрају координаторка TIKA-е у Србији, Ћала Гултекин Тосбат, и председник општине Велико Градиште, Драган Милић, досадашњи радови су урађени коректно и приводе се крају према пројекту те је надаље потребно утврдити приоритете како би тврђава била стављена у функцију туризма и спремна за свечано отварање крајем јесени.

Директор Завода за заштиту споменика културе Смедерево, Дејан Радовановић, и археолог Народног музеја у Пожаревцу, Драган Јацановић, представили су резултате археолошких ископавања на тврђави као и потенцијалне тешкоће приликом наставка радова будући да је неизвесно на шта ће истраживачи још наићи.

Досадашње радове на тврђави и тренутну ситуацију изнели су главни архитекта, Калбије Нојан, и представници извођача радова фирме Abma из Истанбула и надзорног органа. Како је на састанку речено, потребно је планирати уређење околине, осветљење, радове на електричним инсталацијама, али и безбедност посетилаца у утврђењу.

Да подсетимо, кроз Рам пролази бициклистичка стаза Еуровело 6, трасом из Баната, преко Сребрног језера и Великог Градишта, а у изградњи је и пристан за путничке бродове. путници који стижу скелом преко Дунава обавезно сврате и  до тврђаве док гости углавном долазе организовано, аутобусима.

У локалној самоуправи се надају да ће ово бити озбиљна туристичка понуда која ће домаћим и страним гостима пружити несвакидашњи доживљај.

 

 
Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања у 2018. години

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Службени гласник РС», број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом  („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),  Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Велико Градиште за 2018.годину (усвојен Одлуком бр. 401-36/2018-01-4 од 14.02.2018.године) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-8/2018  од 28.05. 2018. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА

У 2018. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програмподразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова, заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору на територији Општине Велико Градиште

У програм се могу укључити незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање – Филијала Пожаревац –Испостава Велико  Градиште из следећих категорија, без обзира на годинестарости:

 • лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих;
 • лица са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство из категорије вишкова запослених и лица која се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање(у даљем тексту: Национална служба)дуже од 18 месеци, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за обављање специфичних послова, односно којима су потребна нова знања и вештине или прилагођавање нивоа и садржаја знања и вештина за обављање радних задатака у складу са потребама посла,који по сложености захтева најмање средњи ниво образовања.

Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу стицањапрактичних знања и вештина за рад на конкретним пословима,у трајању од 3 месеца,у складу са достављеним програмом послодавца, ареализује се кроз:

 1. заснивање радног односана одређено време:
 • послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца, у ком случајуима обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца након завршетка програма (укупно 6 месеци);
 1. заснивање радног односана неодређено време(на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма):
 • послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци, у којем случајуима обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно 12 месеци).

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања знања и вештина за рад, Национална служба:

 • рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 25.000,00 динара(за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци(у зависности од врсте радног односа).

Средства додељена по основу програма стицања практичних знања су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може да оствари послодавац са територијеОпштине Велико Градиштепод условом:

 • да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 • да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
 • да има програм стицања практичних знања и вештина којима треба да овлада лице;
 • да наконкретним пословима запошљава незапосленог са евиденције Филијале Пожаревац –Испостава Велико Градиште, из категорије лица дефинисане овим Јавним позивоми у складу са важећим актима Националне службе, који задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм, и:
 • нема искуства и знања за обављање послова за које се организује стицање практичних знања и вештина,
 • није био/ла у радном односу код послодавца – подносиоца захтева у периоду од 6 месеци пре подношења захтева;
 • да има одговарајуће кадровске капацитете, односно:
 • има запосленог ментора(са пуним месечним фондом радних сати) са најмање средњом школом, а у складу са нивоом образовања захтеваним у стандарду посла,који поседује знања и вештине у складу са захтевима посла, односно има сертификате, лиценце, потврде као доказ стручности у областима за које ће бити задужен и има најмање 18 месецарадног искуства на истим или сличним пословима за које лице стиче практична знања и вештине,
 • за лица без завршене средње школе, односно без квалификација,ментор може да има завршену основну школу уколико испуњава све остале наведене услове из претходног става;
 • даиматехничке,просторнеидругекапацитетезареализацијупрограма,односнодараднипростор,техничкасредстваиопремапофункционалностиодговарајузахтевима послаиускладусусарадним местомзакојелицастичу практична знања и вештине, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова Јавног позива за незапослена лица. 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документацијаза подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;
 • уколико подносилац захтева програм реализује на локацији изван свог седишта, односно организационог дела, потребно је да достави доказ о локацији на којој се реализује програм (споразум о пословно-техничкој сарадњи, уговор о закупу простора и сл.);
 • уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев – за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
 • извод из акта о систематизацији и организацији послова за које ће лице стицати практична знања и вештине или опис послова, у случају да послодавац нема законску обавезу усвајања акта о систематизацији и организацији послова;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • доказ о кадровским капацитетима подносиоца захтева, и то:
  • доказ о квалификацијама ментора (диплома, сертификат, лиценце,…);
  • доказ о дужини радног искуства ментора на пословима за које лице стиче практична знања и вештине (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање Филијала Пожаревац – Испостава Велико градиште, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Испостави Велико Градиште ,Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs ..

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за програм стицања практичних знања доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму.

У циљу провере испуњености услова из Јавног позива, Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева који су испунили услове из јавног позива узимају се у обзир следећи критеријуми: кадровски капацитет послодавца, делатност послодавца, дужина обављања делатности послодавца и претходно коришћена средства.

БОДОВНА ЛИСТА
  Критеријуми Бодови
1. Кадровски капацитети

(радно искуство ментора)

Више од 60 месеци 20
Од 36 до 60 месеци 10
Од 18 до 36 месеци 5
2. Делатност послодавца                                       (претежна) Производна 20
Услужна 10
Остало 5
3. Дужина обављања делатности Пословање од 5 година и више 20
Пословање од 3 до 5 година 15
Пословање од 1 до 3 године 10
Пословање до 1 године 5
4. Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања Проценат запослених лица по завршетку програма стицања практичних знања Више од 50% запослених лица 40
Запослено до 50% лица 20
Није било запослених 0
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје Да 40
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања“ односи се на програм стицања практичних знања спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима у 2015, 2016. и 2017. години.

Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма стицања практичних знања“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка уговорних обавеза задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“, „Дужина обављања делатности послодавца“.Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања 

Одлуку  о одобравању средстава за програм стицања практичних знања доносидиректорФилијале Пожаревац , поовлашћењудиректораНационалнеслужбеилидругизапосленикојеговластидиректорНационалнеслужбе, , по предходно прибављеној сагласности Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште ,наосновуранг-листесачињененаконпровере и бодовањаподнетихзахтева у року од 30дана од дана пријема захтева.Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује до 49 незапослених доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује 50 и више незапосленихдоноси директор Националне службе,уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току календарске године, који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор Филијале Пожаревац , по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе , председник  општине Велико Градиште и послодавац у року од 45 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

Послодавац је у обавези да пре закључивања уговора достави Националној служби уговор о раду са лицем. Датум заснивања радног односа са лицем мора бити после датума доношења одлуке о одобравању средстава.

У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе,Општина Велико Градиште и послодавца мора бити заључен до краја календарске године.

У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, и то:

1.Запредузетника:

 • заодобренасредствауизносудо 1.000.000,00 динара-две истоветнебланкотрасиранеменицекорисникасредставасадважиранта именичнимовлашћењима;
 • заодобренасредствауизносуод 1.000.001,00 динар и више–банкарска гаранцијаувредностиодобренихсредствазатрошковеоспособљавањасарокомважењаод18месециодданаиздавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем;

2.Заправнолице:

 • заодобренасредствауизносудо 1.000.000,00 динара-двеистоветнебланкосоломеницесаменичнимовлашћењима;
 • заодобренасредствауизносуод 1.000.001,00динар и више-банкарска гаранцијаувредностиодобренихсредствасарокомважењаод18месециодданаиздавањаи једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

Уздостављенасредстваобезбеђењанеопходнојеприложити:

 • потврдуопријемузахтевазарегистрацијуменице(заправналица);
 • фотокопијукартонадепонованихпотписакодпословнебанке,за текући рачун на који ће бити пренета средства на име рефундације зараде лица;
 • фотокопију/очитануличнукарту овлашћеног лица корисникасредстава/жиранта и
 • друге доказе у зависности од статуса жиранта*.

*Жирантможебитисвакопословноспособнофизичколице,којеимаредовнамесечнапримањанаимезарадеилипензије,каоифизичколицекојесамосталнообављаделатност(предузетник),односнолицекојесамосталнообављаделатностускладусапосебнимзаконом(нпр.aдвокат,нотар,јавниизвршитељисл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • заснује радни однос са незапосленим ради стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословимау дужини и у складу са достављеним програмом,
 • Националној служби достави доказ да је са лицем укљученим у програм на одређено време,до истека трећег месеца, односно завршетка програма, закључио уговор о раду на неодређено време, у циљу остваривања права на накнаду трошкова зараде за још три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци (достављају само послодавци који желе наставак програма са лицем после прва 3 месеца);
  • оспособљава лице за рад на конкретним пословима у трајању од 3 месеца у складу са програмом стицања практичних знања и вештина;
  • изда лицу потврду о стеченом практичном знању за обављање послова са наведеним компетенцијама у областима у којима је лице стекло практична знања и вештине;
  • месечно, у складу са законом и законским роковима, обрачунава и исплаћује нето зараду лицу, најмање у висини одобреног износа;
  • месечно, за месец који претходи текућем месецу, доставља Националној служби захтев за рефундацију зараде и доказе о исплати зараде лицу укљученом у програм, као и доказ о уплати припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
  • достави Националној служби копију потврде о стеченом практичном знању;
  • задржи лице у радном односу најмање 3 месеца по истеку периода стицања практичних знања и вештина, односно 6 месеци након истека периода финансирања;
  • у случају престанка радног односа лицу укљученом у програм, заснује радни однос са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са Јавним позивом, у року до 30 дана од дана престанка радног односа и задржи га у радном односу најкраће до истека уговором предвиђеног рока продуженог за период спроведене замене;
  • омогући Националној служби контролу реализације уговорне обавезе и
  • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором у току периода стицања практичних знања и вештина, дужан је да изврши повраћај исплаћених средства, увећаних за законску затезну камату.

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором по истеку периода стицања практичних знања и вештина, дужан је да изврши повраћај исплаћених средства, увећаних за законску затезну камату, сразмерно неиспуњеној уговорној обавези.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације  о јавном конкурсу  могу се добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-118;012/538-104,   на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. и на огласној табли  општине Велико Градиште.Јавни позив је отворен од дана објављивања  до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2018. године

Захтев за учешће у програму 

 
Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2018. години

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Службени гласник РС», број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом  („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),  Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Велико Градиште за 2018.годину (усвојен Одлуком бр. 401-36/2018-01-4 од 14.02.2018.године) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-8/2018  од 28.05. 2018. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Расписују 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2018. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање – Испостава Велико Градиште (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вештинама

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:

 • реализацију обуке у трајању од 160 до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука[1], или
 • реализацију обуке у трајању мањем од 160 часова, када је то прописано посебним законом или правилником, или
 • реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
 • заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку.

На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни однос са полазником и током обуке.

За реализацију обуке Национална служба:

 1. послодавцу на основу захтева може да исплати:
 • средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке, зависно од дужине трајања теоријско-практичне обуке, а највише до 100.000,00 динара по полазнику; средства се исплаћују у два дела – први по отпочињању обуке и други након завршетка обуке, односно по достављању доказа да су полазници обучени и запослени;
 • средства додељена по основу спроведених обука на захтев послодавца су de minimis државна помоћ.
 1. незапосленом полазнику исплаћује:
 • месечну новчану помоћ у висини од 000,00 динарa за пун фонд часова,
 • средства за трошкове превоза;
 1. незапосленом полазнику особи са инвалидитетом исплаћује:
 • месечну новчану помоћ у висини 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде за случај незапослености, у складу са законом,
 • средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом.
 1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.

Средства намењена незапосленом полазнику Национална служба исплаћује и у случају када послодавац сноси трошкове обуке.

Новчана помоћ се не исплаћује полазнику обуке који је корисник новчане накнаде за случај незапослености.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

 • Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац са територије општине Велико Градиште под условом:

 

 • : да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом;
 • да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
 • да има план и програм по коме ће се лице обучавати;
 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 • да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
 • да обучава и запошљава незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе Филијала Пожаревац– Испостава Велико Градиште и које задовољава опште и посебне услове за укључивање у обуку, у складу са важећим актима Националне службе и које није било у радном односу код послодавца – подносиоца захтева у периоду од шест месеци пре подношења захтева;
 • да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно да обезбеди инструктора који:
 • има минимум завршену средњу школу,
 • запослен је или радно ангажован код подносиоца захтева са фондом радних сати који је једнак дневној динамици реализације обуке, односно запослен је или ангажован у образовној установи/организацији регистрованој за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
 • има најмање 12 месеци радног искуства на пословима за које се лице обучава и стручну квалификацију која је у складу са пословима за које се лице обучава, односно, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима за које се лице обучава, уколико нема одговарајућу стручну квалификацију;
 • послодавац има обавезу да обезбеди једног инструктора за једну образовну групу од највише 10 полазника; обука мора да се реализује у једном циклусу, са могућношћу формирања више полазничких група;
 • да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају величини образовне групе и у складу су са радним местом за које се лица обучавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду, односно уговор о реализацији обуке или њеног дела са одговарајућом образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом.

За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац мора да испуњава кадровске, техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке у складу са одобрењем за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издатим од стране министарства надлежног за послове запошљавања.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;
 • уколико подносилац захтева програм обуке реализује на локацији изван свог седишта, односно организационог дела, потребно је да достави доказ о локацији на којој се реализује програм (споразум о пословно-техничкој сарадњи, уговор о закупу простора и сл.);
 • уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев – за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
 • извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања или назив и опис послова за које ће се незапослени обучавати, као и услови за обављање истих;
 • доказ о кадровским капацитетима за реализацију програма обуке, и то:
 • доказ о квалификацијама/стручној оспособљености инструктора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.),
 • уговор о ангажовању инструктора код подносиоца захтева, односно доказ о запослењу/ангажовању инструктора у образовној установи/организацији регистрованој за образовање одраслих уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
 • доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које се лице обучава (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.);
 • уговор са образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука изводи у сарадњи са тим установама.

За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац подноси и одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издато од стране министарства надлежног за послове запошљавања, са програмом обуке за коју је поднет захтев.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање Филијала Пожаревац – Испостава Велико Градиште, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у  Филијали Пожаревц, у Испостави Велико Градиште , или преузети са сајта www.nsz.gov.rs .

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева који су испунили услове из Јавног позива, узимају се у обзир следећи критеријуми: програм обуке, кадровски капацитети, делатност послодавца (претежна), претходно коришћена средства Националне службе по програму обука на захтев послодавца.

БОДОВНА ЛИСТА
Бр Критеријуми Бодови
1. Програм обуке

(структура и садржај)

Детаљно разрађен програм обуке – детаљно су разрађени сви елементи програма са јасно видљивим везама и исходима и дефинисаним стручним компетенцијама, знањима (општим и преносивим) и вештинама 20
Разрађен програм обуке – елементи програма са наведеним везама и исходима и дефинисаним стручним компетенцијама, знањима и вештинама 10
2. Кадровски капацитети Поседује исту струку и има више од 36 месеци радног искуства

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се обучава полазник обуке и има више од 48 месеци радног искуства на тим пословима

20
Поседује исту струку у којој се полазник обуке обучава и има од 24 до 36 месеци радног искуства

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се обучава полазник обуке и има од 36 до 48 месеци радног искуства на тим пословима

10
Поседује исту струку у којој се полазник обуке обучава и има од 12 до 24 месеца радног искуства

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се обучава полазник обуке и има од 24 до 36 месеци радног искуства на тим пословима

5
3. Делатност послодавца (претежна) Производна 10
Услужна 8
Остало 5
4. Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца

 

 

 

Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе

 

 

 

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје

Више од 71% запослених лица 40
Запослено 51-70% лица 30
Запослено 31-50% лица 25
Запослено 11-30% лица 20
Запослено до 10% лица 15
Није било запослених 0
 

Да

 

40
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 90

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца“ односи се на програме обука на захтев послодавца спроведене по јавним позивима Националне службе у 2015, 2016. и 2017. години.

Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма обуке на захтев послодавца“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја незапослених лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца“, следи „Програм обуке“, затим „Кадровски капацитети“ и „Делатност послодавца“. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања

Одлука о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује до 49 незапослених, доноси директор Филијале Пожаревац , по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, након провере поднетих захтева , а по предходно прибављеној сагласности Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште .

Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току календарске године који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор Филијале Пожаревац , по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе , председник  општине Велико Градиште и послодавац  у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора са послодавцем, а у току календарске године у којој је донета одлука. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе , Општина Велико Градиште и послодавца мора бити заључен до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора са послодавцем

У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, и то:

 1. За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже од трајања уговорне обавезе и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
 1. За правно лице:
 • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже од трајања уговорне обавезе и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:

 • потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица);
 • фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке;
 • фотокопију/очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/жиранта и
 • друге доказе у зависности од статуса жиранта.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и полазник обуке закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора. У току трајања обуке полазник може задржати статус незапосленог лица или засновати радни однос са послодавцем.

Документација за закључивање уговора са незапосленим полазником обуке:

 • фотокопија/очитана лична карта полазника,
 • фотокопија картице текућег рачуна полазника.

Пре укључивања незапосленог у програм обуке, Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова дефинисаних Јавним позивом.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања обуке:

 • обезбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове за реализацију програма обуке;
 • упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама;
 • доставља редовно Националној служби извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности полазника на обуци;
 • обучи полазника за рад на пословима у складу са програмом обуке и закљученим уговором;
 • изврши замену лица са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, уколико полазник прекине обуку и уколико надлежна филијала и послодавац процене да се ново лице може обучити током преосталог периода трајања обуке;
 • омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

Послодавац је у обавези да после завршетка обуке:

 • изда полазнику обуке одговарајући сертификат – уверење о стеченим компетенцијама или му омогући стицање истог у надлежној институцији/телу;
 • по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији обуке и списак издатих сертификата;
 • у року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос са полазником обуке на пословима за које је обучен;
 • након заснивања радног односа са полазником обуке Националној служби достави уговор о раду;
 • задржи лице у радном односу најкраће 6 месеци од датума заснивања радног односа након завршене обуке;
 • заснује радни однос са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, у року до 30 дана од дана престанка радног односа, за преостало време дефинисано уговором, продужено за период спроведене замене, у случају престанка радног односа лица по истеку периода обуке;
 • омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац у току обуке не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да изврши повраћај средстава, увећаних за законску затезну камату од датума преноса средстава.

Послодавац који по истеку периода обуке не испуни уговором преузете обавезе, дужан је да Националној служби изврши повраћај средстава у висини исплаћених средстава сразмерно неиспуњеној уговорној обавези, увећаних за законску затезну камату од датума преноса средстава.

У случају да послодавац по истеку периода обуке у којoj Национална служба није учествовала у трошковима обуке, не реализује обавезу запошљавања лица, дужан је да на име уговорне казне за сваки месец пропуштања заснивања радног односа плати износ од 10.000,00 динара по лицу, а највише до 60.000,00 динара по лицу.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације  о јавном конкурсу  могу се добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-118;012/538-104,   на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. и на огласној табли  општине Велико Градиште.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2018. године.

Упутство за послодавце за израду програма
Захтев за учешће у програму
Jавни конкурс незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Службени гласник РС», број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом  („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),  Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Велико Градиште за 2018.годину (усвојен Одлуком бр. 401-36/2018-01-4 од 14.02.2018.године) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-8/2018  од 28.05. 2018. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

 I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је:

 • пријављено на евиденцију незапослених Националне службе;
 • има пребивалиште , односно боравиште на територији општине Велико Градиште;
 • завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације;
 • измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и
 • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари:

 • за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;
 • за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
 • за оснивање удружења и
 • ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
 • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим и
 • доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом, у два примерка, незапослено лице са подручја општине Велико Градиште   подноси Националној Служби – Филијали Пожаревац ,  надлежној организационој јединици  Испостави у Великом Градишту   ,  сходно  месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције за самозапошљавање, не ствара обавезу на страни Националне службе да ће субвенција бити одобрена.

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор Филијале  Пожаревац , по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, по предходно прибављеној сагласности Локалног савет за запошљавање општине Велико Градиште.

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли Филијале Пожаревац-Испостава Велико Градиште  и огласној табли општине Велико Градиште .

 

БОДОВНА ЛИСТА СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 

 

Критеријуми

 

Број бодова
1. Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности* Четврта група јединица локалне самоуправе и девастирана подручја 10
Трећа група јединица локалне самоуправе 5
Прва и друга група јединица локалне самоуправе 0
2. Планирана врста делатности Производња и производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15
Услужно занатство и остале услужне делатности и грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге 6
Остало 0
3. Категорија лица Категорије теже запошљивих лица ** до 35
Остала лица 0
4. Потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла  

Пословни простор

 

Пословни простор у власништву /

Није потребан пословни простор за обављање делатности***

5
Опрема

 

Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције 10
5
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива.

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину („Сл. гласник РС“, број 120/17). Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5 бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом и жене.

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси за отпочињање обављања делатности. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор Филијале Пожаревац, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, председник општине Велико Градиште  и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР,
 • фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,
 • фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева,
 • средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
 • фотокопија/очитана лична карта жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

Лице је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим захтевом са бизнис планом. Уговор се закључује након извршене провере достављене документације за закључивање уговора.

Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

 • обавља делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис планом и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
 • омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Националној служби и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-102;012/538-107,012/538-104,   на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. и на огласној табли  општине Велико Градиште.

Јавни позив је отворен од дана  02.07.2018. до 01.09.2018.године .

Захтев са бизнис планом
Делатности које се не субвенционишу
Јавни конкурс послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Службени гласник РС», број 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/17), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом  („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),  Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Велико Градиште за 2018.годину (усвојен Одлуком бр. 401-36/2018-01-4 од 14.02.2018.године) и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 1730-101-8/2018  од 28.05. 2018. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС 

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном секторуи имају регистровану делатност на територији општине Велијко градиште ,  у једнократном износу, ради запошљавања незапослених са територије општине Велико Градиште , који се  воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала Пожаревац –Испостава Велико Градиште  (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:

 • млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања
 • старији од 50 година који имају статус вишка запослених
 • вишкови запослених
 • Роми
 • особе са инвалидитетом
 • радно способни корисници новчане социјалне помоћи
 • млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца
 • млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања
 • жртве породичног насиља.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:

 • 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС

Средства додељена по основу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима су de minimis државна помоћ. 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да:

 • припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
 • регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 • у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
 • не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих не могу остварити:

 • државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава;
 • послодавци код којих се број запослених смањио за претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих разлога (остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време);
 • послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
 • послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који је сaставни део овог јавног позива.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о образовању организационих делова;
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у законским роковима за 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи месецу у ком је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе, односно за послодавца који је једини у осигурању у свом привредном субјекту;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној de minimis државној помоћи, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива и других оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка,  Националној служби , Филијали Пожеревац , Испостави Велико Градиште , непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незаполсених  лица из категорије теже запошљивих доноси Директор Филијале Пожаревац , по овлашћењу директора Националне службе , уз предходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште , на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева послодавца, у року од 30 дана од дана подношења захтева, уз  Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови. 

Датум заснивања радног односа лица која се запошљавају мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања уговора.

Одлуку о одобравању субвенције којом се код послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току једне календарске године стварају услови за запошљавање до 19 незапослених доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању субвенције којом се код послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току једне календарске године стварају услови за запошљавање 20 и више незапослених доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току једне календарске године, који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Списак послодаваца којима је одобрена субвенција објављује се на огласној табли надлежне Националне службе-Филијала Пожаревац-Испостава Велико Градиште .

Национална служба –Филијала Пожаревац приликом одлучивања по поднетом захтеву процењује оправданост укључивања броја лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

БОДОВНА ЛИСТА – СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
Критеријуми Број бодова
1. Делатност послодавца у којој се запошљавају лица Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15
Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале услуге 5
Остало 0
2. Дужина обављања делатности Од три године и више 10
Од једне до три године 8
До једне године 5
3. Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места Проценат запослених лица* Више од 51% запослених лица 15
Запослено до 50% лица 10
Није било запослених 0
Послодавац који није раније користио средства Националне службе**

 

20
4. Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца Пораст броја запослених 15
5. Микро, мала и средња правна лица 5
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 65

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева однос броја лица која су на дан 6 месеци од завршетка уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведене податке ће проверавати Национална служба.

**Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима по јавним позивима из 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба. Наведене податке ће проверавати Национална служба.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: пораст броја запослених, проценат запослених лица, дужина обављања и делатност послодавца. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор Филијале Пожаревац  Националне службе , по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе , председник општине Велико Градиште и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора:

 • доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду); датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције;
 • средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
 • потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;
 • фотокопија/ очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/ жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, која могу бити:

 1. За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
 1. За правно лице:
 • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.). 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – корисник субвенције дужан је да:

 • заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са другим незапосленим са евиденције Националне службе из категорије теже запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу са Јавним позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;
 • задржи лица за која је остварио право на субвенцију/замену, у периоду реализације уговорне обавезе, на територији ЈЛС истог или нижег степена развијености од ЈЛС на којој је остварио право на субвенцију;
 • омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
 • достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-107;012/538-102,012/538-104,   на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. и на огласној табли  општине Велико Градиште.

Последњи рок за пријем захтева за учешће на јавном конкурсу је 30.09.2018.године

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Захтев са бизнис планом
Делатности које се не субвенционишу
У сусрет 24. Музичком фестивалу „Царевчеви дани“

Музички фестивал „Царевчеви дани“ посвећен лику и делу барда српске народне музике, Властимира Павловића Царевца, одржаће се од 10. до 13. јула у Великом Градишту и родном му месту, Царевцу.

Ова подунавска варошица по 24. пут биће престоница изворне српске народне музике и центар окупљања бројних љубитеља виолине и поштовалаца једног од највећих чувара српске музичке баштине и дугогодишњег шефа Народног оркестра Радио Београда. Кроз четири фестивалска дана, у оквиру разних уметничких садржаја, окупиће се велики број еминентних уметника.

Најважнији дeо манифeстацијe, такмичeњe виолиниста, одржаћe сe на Лeтњој позорници на обали Дунава. Мајстори на виолини свираћe у пратњи Народног ансамбла РТС-а под управом Синише Вићентијевића. У рeвијалном дeлу наступају Радиша Урошевић и Маријана Пешић, победница певачког такмичења 23. Фестивала „Царевчеви дани“.

У оквиру фестивала традицонално ће бити организована Летња академија народне музике (ЛАНАМ) на којој ће се такмичари – виолинисти припремати за финално вече.

Посетиоци ће, осим уживања у квалитетном фестивалском програму, имати прилике да проведу незаборавне тренутке поред Дунава, Пека и Сребрног језера.

Фестивал се одржава у организацији Културног центра „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, а под покровитељством општине Велико Градиште и Министарства културе и информисања Републике Србије. Уметнички директор фестивала је мр Мирјана Дробац, етномузиколог у Музичкој продукцији РТС-а.

П Р О Г Р А М

УТОРАК, 10.7.2018. 

18.00, Народни музеј, Велико Градиште

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ СЛИКА ГРАДИШТАНСКИХ УМЕТНИКА 

19.00, Свечана сала СО Велико Градиште

„МОКРАЊАЦ – ЦАРЕВЦУ“

концерт Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца и одељења Велико Градиште

20.15, Градски парк

СВЕЧАНОСТ КОД СПОМЕНИКА В. П. ЦАРЕВЦА И ПОДИЗАЊЕ ФЕСТИВАЛСКЕ ЗАСТАВЕ

20.30, Летња позорница

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА

концерт „СВИЛЕН КОНАЦ“

АНИП-а „Властимир Павловић Царевац “ Велико Градиште

са гостима КУД „Станко Пауновић “  НИС  Рафинерије нафте Панчево

_______________________________________________________________ 

СРЕДА, 11.7.2018. 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12.00 Народна библиотека, Велико Градиште

 ПРОМОЦИЈА БИЛТЕНА „ЦАРЕВЧЕВА ЛИРА“

Гост: Максим Мудринић, гајдаш

21.00, Летња позорница, Велико Градиште

 ЦАРЕВЧЕВ ПОДИЈУМ

Пројекције филмова и документарних емисија

СЕЛО ЦАРЕВАЦ

18.30 Свечаност пред родном кућом В. П. Царевца

19.15 Свечаност код споменика В. П. Царевца

19.30 Летња позорница

Концерт  „ХАЈД` ПОВЕДИ ВЕСЕЛО“

АНИП-а „Властимир Павловић Царевац“ са

гостима  КУД „Божидар Димитријевић Козица“ Дрмно 

ЧЕТВРТАК, 12.7.2018. 

20.30 Летња позорница

ТАКМИЧЕЊЕ ПЕВАЧА УЗ НАРОДНИ АНСАМБЛ  РТС-а

Ревијални програм

Снежана Ђуришић, естрадни уметник

Софија Живић, виолина, лауреат 23.фестивала „Царевчеви дани“

23.00 Црква Св. Архангела Гаврила

ПОНОЋНИ КОНЦЕРТ  „ЕРА ДУХА СВЕТОГА “

Наступ Београдског мушког хора

Уметнички руководилац, Владимир  Руменић

_______________________________________________________________

ПЕТАК, 13.7.2018.

18.00, Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште

ОКРУГЛИ СТО

Тема: „У сусрет 25. фестивалу“

20.30, Летња позорница

ТАКМИЧЕЊЕ ВИОЛИНИСТА УЗ НАРОДНИ АНСАМБЛ  РТС-а

Ревијални програм

Радиша Урошевић, естрадни уметник

Маријана Пешић, вокални солиста, лауреат 23. Фестивала „Царевчеви дани“

10-13. јула 2018.

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац
Летња академија народне музике (ЛАНАМ), водитељ Зоран Бахуцки
Гастрономски фестивал за завршетак пројекта “Изазови и могућности за развој туризма у нашим заједничким окрузима”

Општина Велико Градиште је, у петак, у градском парку организовала гастрономски фестивал у оквиру пројекта „Изазови и могућности за развој туризма у нашим заједничким окрузима“ на коме је представљена гастрономска понуда ресторана и невладиних удружења на територији општине Велико Градиште.

Обилна киша је манифестацију из градског парка преселила у просторије Културног центра, али то није омело посетиоце да уживају у гастрономској понуди, специјалитетима, фолклору, представи и добром расположењу.

Основни циљ пројекта  јесте  допринос побољшању стандарда квалитета у области обухваћеној пројектом кроз иновативан приступ унапређења туристичог садржаја и промоцији сениорског туризма обележавањем пешачких стаза, опремањем адекватним моблијаром, а све са циљем продужетка туристичке сезоне.

Током пројекта дефинисане су пешачке стазе, урађена андроид апликација, набављен мобилијар за општину Велико Градиште и шест справа за фитнес на отвореном као и организација три гастрономска фестивала – у Решици, Великом Градишту и Новој Молдави.

Укупна вредност пројекта је 203.455,49 евра, од чега је за општину Велико Градиште опредељено 56.378,70 евра.