Списак решених предмета у поступку озакоњења

У периоду од 08.06.2018.године до 14.06.2018.године, решено је 7 предмета у поступку озакоњења и озакоњено укупно 14 објеката.

Списак решених предмета:

број предмета                       подносилац захтева                         износ накнаде за озакоњење

351-3693/2017-06                  Радојчић (Божидар) Драган                    5.000,оо динара

351-2311/2017-06                  Бајић Љиљана                                                5.000,оо динара

351-2536/2016-06                  Миловановић (Живан) Славица           25.000,оо динара

351-  944/2017-06                  Живковић (Драгослав) Петар                  5.000,оо динара

351-  241/2018-06                  Лазић (Драган) Слободан и

Стокић Виолета                                            5.000,оо динара

351-2817/2017-06                  Ђорђевић (Владимир) Драгољуб            5.000,оо динара

351-1618/2003-03                  Стевић (Миодраг) Љубивоје                 55.000,оо динара

 

Решене предмете можете преузети у канцеларији број 11 у згради општине Велико Градиште, адреса Житни трг број 1.

Све додатне информације о статусу предмета у поступку озакоњење можете добити у канцеларији број 11 или путем телефона 012/676-106.

Комплетан списак решених предмета можете погледати на следећем линку:     http://www.urbanizamvelikogradiste.org.rs/aktivnosti/Spisak_resenih_ozakonjenje.pdf

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове

image_pdfimage_print