Поштовани суграђани,

Позивамо вас да се укључите у рад локалне самоуправе и креирање прописа који су од значаја за живот у Великом Градишту.

Како ће у наредном периоду бити одржана седница на којој ће бити разматрани следећи предлози аката, можете нам послати свој коментар или сугестију коју ће стручне службе општине разматрати пре достављања предлога на усвајање.

Рок за достављање коментара је 5 дана (до 29.05.2018.).

Нацрт измене и допуне одлуке о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко-бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језера у општини Велико Градиште

Нацрт одлуке о изменама и допунама одлукео јавној својини општине Велико Градиште

Нацрт одлуке о подршци општине велико градиште развоју Међународног саобраћајног коридора-исток

Нацрт одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса

Нацрт одлуке о накнади за рад чланова у радним телима које образује председник општине Велико Градиште и начелник Општинске управе општине Велико Градиште

Нацрт одлуке о Општинској управи општине Велико Градиште

Нацрт одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

Нацрт одлуке о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште

Нацрт одлуке о снабдевању водом

Нацрт одлуке о усвајању Плана детаљне регулације Енергетског постројења на биогас к.о. Пожежено у општини Велико Градиште

Нацрт одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште

Нацрт одлуке о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења

Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2018. годину

Нацрт програма постављања привремених објеката – билборда, огласних паноа, јарбола и светлећих реклама и других рекламних ознакана територији општине Велико Градиште за период од 2018 до 2022. године

УПУТСТВО: Кликом на наслов отвара се текст предлога акта, а коментаре нам можете послати у  контакт форми на дну стране.
Потребно је попунити сва поља.

Пошаљите нам коментар/сугестију на Нацрт/Предлог акта

0 + 1 = ?

image_pdfimage_print