Archive for month: март, 2018

Велико Градиште на Сребрном језеру, Дунаву и Пеку обележава Светски дан вода

Светски дан вода у Великом Градишту, у четвртак, 22.марта, кроз низ акција обележиће установе и организације у овој општини смештеној на три воде – Сребрном језеру, Дунаву и Пеку.

Еколошки чисту средину, у циљу заштите вода, пригодним програмом промовисаће Предшколска установа “Мајски цвет“, са почетком у 9 часова, и Еколошка секција Средње школе, са почетком у 10 часова, док Месна заједница Велико Градиште планира чишћење приобаља Пека. Подршку ће им пружити Туристичка организација општине Велико Градиште.

Општина Велико Градиште богата је воденим ресурсима. Реке Дунав и Пек, Сребрно језеро и многобројни извори за које становништво верује да су лековити, одају слику еколошки чисте и зелене средине. Дунав, европска магистрала, има посебно место у срцу свих Градиштанаца. Овој неисцрпној инспирацији, на чијој обали живе, чијом се рибом хране, чијим струјама плове и чијом водом се хладе у врелим летњим данима Туристичка организација сваке године на занимљив начин посвети и манифестацију Дан Дунава.

Светски дан вода обележава се са циљем подизања свести јавности и усмеравања глобалних упозорења на значај и важност воде кроз промоцију одрживог коришћења постојећих водених ресурса. Под овогодишњим слоганом „Природа за воду“ истражују се решења која су већ доступна, у самој природи, и која нам могу помоћи у суочавању са изазовима савременог света 21. века.

Print Screen Ненад Милићевић

image_pdfimage_print

У Великом Градишту одржан састанак републичког просветног инспектора са инспекторима локалних самоуправа

У општини Велико Градиште, 15. марта одржан је састанак републичког просветног инспектора задуженог за Школску управу Пожаревац, са општинским и градским просветним инспекторима из Смедерева, Жагубице, Петровца, Великог Градишта и Пожаревца.

Тема скупа била је анализа редовних инспекторских надзора у школској 2017/18. години и решавање нејасноћа у раду. Учесници су током састанка указали на проблеме и спорна питања са којима се сусрећу приликом надзора на која су добили конкретне одговоре представника Министарства просвете.

Такође, размена искустава и примера добре праксе колега просветних инспектора допринеће бољем и ефикаснијем раду у овој области.

Домаћин састанка била Сања Стојадиновић, просветни инспектор општине Велико Градиште.

 

image_pdfimage_print

Пореско одељење почиње с издавањем опомена ради наплате дуга

Пореско одељење општине Велико Градиште, ради наплате пореског дуга по основу локалних пореских прихода, отпочеће са издавањем опомена свим обвезницима (грађанима, правним лицима и предузетницима) који имају дуг по основу пореза на имовину и осталих локалних јавних прихода ранијих година. Ако порески дужници не плате порески дуг у року из опомене, приступиће се принудној наплати.

Тим поводом позивају се порески дужници да измире порески дуг како се против њих не би покретала принудна наплата, подносиле прекршајне пријаве и обрачунавала и наплаћивала пореска камата.

У поступку принудне наплате пореза од пореских дужника се наплаћују и сви трошкови, који нису безначајни.

Осим тога, порески дужник који не плаћа утврђени порез на имовину и други општински порески приход, чини порески прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 50% утврђеног пореза, а најмање 5.000 динара. Пореско одељење општине Велико Градиште је дужно да испуни своју законску обавеу па ће зато против свих пореских дужника који не плате свој порески дуг, поднети прекршајне пријаве судији за прекршаје.

 

 

 

image_pdfimage_print

Позив обвезницима за подношење пореских пријава и пријаву промена

Позивају се обвезници који су били у обавези, а до сада нису поднели пореске пријаве за утрђивање пореза на имовину, као и обвезници који нису пријавили промене од значаја за опорезивање, да поднесу пореске пријаве у складу са Законом о порезима на имовину.

Пореске пријаве са потребном документацијом поднети Месној канцеларији на чијој територији се непокретност налази на обрасцу ППИ-2, који се може преузети у Месној канцеларији.

Осим тога, напомињемо да су Законом о пореском поступку и пореској администрацији прописане новчане казне за прекршаје за не подношење и неблаговремено подношење пореских пријава за физичка лица од 5.000,00 до 150.000,00 динара.

image_pdfimage_print

Почиње пролећна акција чишћења града – изнесите велики отпад

У пролећној акцији чишћења града грађани могу бесплатно одложити велики отпад из домаћинства – дотрајале предмете, стари намештај, делове санитарне опреме, баштенски отпад и слично. Не одлажите отпадни грађевински материјал (шут)!

Молимо Вас да отпад оставите уредно поред контејнера (баштенски отпад увезан или у кесама) и да га не износите изван назначеног термина.

ТЕРМИН ОДЛАГАЊА ОТПАДА
сваке суботе
од 1
7. МАРТА до 26. МАЈА 

Примереним одлагањем кабастог отпада из домаћинстава спречавамо стварање дивљих депонија и дајемо свој допринос чистој и здравој животној средини.

Хвала Вам што одвајате отпад и чувате наш град!

image_pdfimage_print

“Професионалац“ поново на сцени

Након успешне премијере и великог интересовања, у четвртак 15. марта,  на сцени Културног центра, глумци Аматерског позоришта „Жанка Стокић“ Велико Градиште извешће РЕПРИЗУ представе „ПРОФЕСИОНАЛАЦ“, у режији Марине Милићевић.

Почетак је заказан за 19.00 сати.

За све оне који представу нису видели ово је прилика да je одгледају.

image_pdfimage_print

Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2018. години

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чл. 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр.13/10,100/11,91/12,37/13 и 97/13 и 119/14), члана 18. став 1 тачка 35. и члана 74. став 1 тачка 7. Статута општине Велико Градиште (“Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 5/2014) и Одлуке број 401-55/2018-01-2 од 06.03.2018. године,

Председник општине Велико Градиште расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
на територији општине Велико Градиште у 2018. години 

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Јавни позив (Конкурс) се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Средства опредељена за овај конкурс износе 800.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 15.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 300.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Пројектима који се реализују средства ће се додељивати по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје до 31.12.2018. године.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На  Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)  мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група;
 • заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 1. Утицај  и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 1. Капацитети са становишта:
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних  ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.
 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. актуелност теме:
– слободан развој личности и заштита деце и младих и економски и социјално угрожених и осетљивих друштвених група,
– очување културне баштине и неговање традиције и језика,
– развој културног и уметничког стваралаштва,
– развој образовања,
– развој спорта,
– развој привреде, нарочито туризма и пољопривреде,
– заштите и унапређења животне средине и комуналне инфраструктуре,
– заштите и унапређења здравља људи и
– остварење заједничког и општег интереса кроз активности и рад органа локалне самоуправе;
2. зона сервиса/опслуживања треба да обезбеди емитовањe радио и/или телевизијског програма, односно дистрибуцију штампаног медија на територији општине Велико Градиште.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четирипримерка и у електронској форми на CD-у:
 • Попуњен предлог – пријава пројекта и
 • Попуњен буџет пројекта.

Образац се преузима на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs (у оквиру овог конкурса).

 1. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 • решење о регистрацији  медија  у  Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са  Законом о јавном информисању и медијима;
 • потврда  Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран  рачун) издата након објављивања овог јавног позива;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);
 • оверен доказ о емитовању радио и/или телевизијског програма, односно дистрибуцији штампаног медија на територији општине Велико Градиште,
 • оверена изјава учесника конкурса да се бави производњом медијског садржаја
 • оверена изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу.

V РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Реч народа“ Пожаревац. Датум објављивања Конкурса у недељном листу „Реч народа“ је 13.03.2018. године.

Пријава се сматра благовременом уколико је примљена до 28.03.2018. године, до 12,00 часова, на писарници Општинске управе општине Велико Градиште.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави најкасније до 15.01.2019. године.

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистру удружења.

Позивају се  медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да  писаним путем  предложе своје чланство у комисији.

Уз предлог за члана комисије доставља се  и његова  кратка биографија.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послати општини Велико Градиште у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Реч народа“ Пожаревац, односно од 13.03.2018. године до 28.03.2018. године до 12,00 часова.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве пројеката на Конкурс слати искључиво поштом на адресу: Општина Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, Житни трг 1, са назнаком: За Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања за 2018. годину.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

Конкурс и обрасци обjављују се на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Додатне информације могу се добити радним даном, од 11 до 14 часова, на телефоне: 012/660-122 и 012/661-128.

VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење  о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници општине Велико Градиште  www.velikogradiste.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Број: 401-55/2/2018-01-2
Датум: 08.03.2018. год.
Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић

image_pdfimage_print

СКГО одржала радионицу на тему “Израда извештаја о учинку програма из Одлуке о буџету за 2017. годину“

У општини Велико Градиште, јуче је, у организацији Сталне конференције градова и општина, одржана радионица на тему “Израда извештаја о учинку програма из Одлуке о буџету за 2017. годину“.

Овом приликом, представници СКГО презентовали су запосленима у локалној самоуправи , задуженима за програме становање, урбанизам и просторно планирање, комунална делатност, локални економски развој, пољопривреда и рурални развој,  заштита животне средине, организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре,  предшколско образовање, основно образовање, средње образовање, социјална заштита, здравствена заштита, развој туризма, развој културе и информисања, развој спорта и омладине, опште услуге локалне самоуправе и политички систем локалне самоуправе, практичан рад на унапређењу извештаја о учинку појединачних програма.

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Поповцу

На основу Одлукe број 1/2018 од 06.03.2018. године Савета МЗ Ђураково Поповац, Комисија за закуп МЗ Ђураково Поповац, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПОПОВЦУ

 

 1. МЗ Ђураково Поповац преко Комисије за закуп МЗ Ђураково Поповац , издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у државној својини РС корисника МЗ Ђураково Поповац, и то:

–         пословни простор у површини од 30 m² са магацинским простором и мокрим чвором, у саставу постојећег Дома културе у селу Поповац, на к.п. бр. 163 КО Поповац.

 1. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 0,5 еуро по m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини једне месечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.
 1. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Ђураково Поповац, у службеним просторијама МЗ Ђураково Поповац или на адресу селo Поповац бб.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупнине и означење предмета надметања.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупа и означење предмета надметања.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 08.03.2018. године до 16.03.2018. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Ђураково Поповац до 16.03.2018. године до 9 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 16.03.2018. године, са почетком у 11 часова у просторијама МЗ Ђураково Поповац, у Поповцу, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.
 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Ђураково Поповац.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.
 4. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 069/711-779 или лично у просторијама МЗ Ђураково Поповац , особа за контакт Иван Стокић.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Ђураково Поповац, општине, сајту општине, кабловској телевизији Коперникус.

Број:  2/2018

Датум  07.03.2018. године

Председник Комисије за закуп
МЗ Ђураково Поповац
Иван Стокић

image_pdfimage_print

У Раму одржано 12. коло такмичења у стоном тенису

У селу Рам, Велико Градиште, одржано је 12. коло такмичења у стоном тенису између домаћина и такмичара из Дољашнице, а победу је однео Рам резултатом 9:2.

Мечу је присуствовао заменик председника општине, Слађан Марковић, будући да општина улаже и у овај спорт па је у току формирање неколико нових стонотениских клубова у селима општине Велико Градиште.

Као подстицај развоју овог спорта и клубовима, екипи из Рама набављен је професионални сто, а Дољашници у истој вредности, од 70.000 динара, опрема за стони тенис.

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print