Archive for month: новембар, 2017

Сазив 13. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 10.11.2017.

На основу члана 61. и 62. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2017),

САЗИВАМ

13. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 10. НОВЕМБАР 2017. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – септембар 2017. године, (Извештај је због обимности нарезан на CD-у. Одборници који желе могу код скупштинске службе одштампати извештај),
 2. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште, (План је због обимности нарезан на CD-у),
 3. ПредлогОдлуке о накнадизазаштиту и унапређењеживотнесрединеопштинеВеликоГрадиште,
 4. Предлог Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
 5. Предлог Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022.године,
 6. Предлог Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији општине Велико Градиште
 9. Предлог Решења о усвајању предлога за понављање поступка,
 10. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта( Крстић Светлана),
 11. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта(Антић Живорад),
 12. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта(Ивановић Миша),
 13. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта(Станојевић Драгана),
 14. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта(Младеновић Велибор),
 15. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта(Бушатовић Сузана),
 16. Предлог Решења о проглашавању својства јавног добра,
 17. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 18. Предлог Решења о престанку мандата Управног одбора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“,
 19. Предлог Решење о именовању Управног одбора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“
 20. Предлог Решења о престанку мандата Управног одбора Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац Велико Градиште“,
 21. Предлог Решења о именовању Управног одбора Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац Велико Градиште“,
 22. Предлог Решења о престанку мандата Управног одбора „Туристичке организације Општине Велико Градиште“,
 23. Предлог Решења о именовању Управног одбора „Туристичке организације Општине Велико Градиште“,
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља у Великом Градишту,
 26. Предлог Решења о постављењу члана општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о образовању Комисије за израду Предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште,
 28. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и секретара Општинске изборне комисије,
 29. Предлог Решења o разрешењу иименовању члана Комисијеза прибављање и располагање грађевинским земљиштем у јавној својини,
 30. Предлог Решења о разрешењу иименовању члана Комисије за доделу општинских награда и признања,
 31. Предлог Решења о разрешењу иименовању члана Комисије за избор, именовања и административне послове,
 32. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење поступка давања у закуп јавних површина ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера,
 33. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Комисије за сарадњу са другим градовима и општинама,
 34. Предлог Решења o разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за одређивање назива улица и тргова на територији општине Велико Градиште,
 35. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета за здравље,
 36. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине,
 37. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета младих,
 38. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета за пољопривреду и село,
 39. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савета за привреду и финансије,
 40. Предлог Решења o разрешењу и именовању члана Савета за стратешко планирање,
 41. Предлог Решења о давању сагласности на промену назива Средње школе Велико Градиште. 

Број: 06-76/2017-01-1                                                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print

У Решици одржан састанак поводом учешћа у пројектима прекограничне сарадње

Поводом учешћа у пројектима прекограничне сарадње између Србије и Румуније, јуче је у Решици у Румунији одржан састанак руководства Жупаније Караш-Северин, Браничевског округа и општине Велико Градиште.

Испред Жупаније Караш-Северин, састанку су присуствовали председник, Силвиу Хурдузеу, и Матеј Лупу, префект Округа Караш-Северин те дугогодишњи сарадник на пројектима и директор Дирекције за културу, Љубица Рајкић, док су српску страну представљали начелник Браничевског управног округа, Александар Ђокић, и председник општине Велико Градиште, Драган Милић.

Поред заједничке оцене да Велико Градиште и Решицу веже успешна дугогодишња сарадња и пријатељство, на састанку је истакнуто да постоје бројна заједничка интересовања која би се у наредном периоду могла реализовати кроз пројеке прекограничне сарадње. Најзначајније теме саговорници су нашли у области заштите животне средине, односно затварању постојећих локалних и оснивању регионалне депоније и рециклажног центра као и пречишћавању отпадних вода.

Оно што је Европска унија својим чланицама наметнула као обавезу, Србији тек предстоји па су учесници из Србије решили да иду корак напред и посвете се решавању овог проблема. Велико интересовање за заједничку сарадњу исказано је и у области културе где постоји искуство обе стране у већ реализованим пројектима.

Кроз овај вид сарадње реновирана је у првој фази болница у Пожаревцу, а приводи се крају изградња граничног прелаза са Новом Молдавом. Са овом подунавском румунском општином Велико Градиште има четрдесетогодишњу сарадњу, али и дугогодишњи проблем прашине из затвореног рудника те је и овом приликом председник Драган Милић ургирао на његовом хитном решавању. Од префекта Округа Караш-Северин добијена је потврда да ће се овај проблем ускоро санирати. Осим наведених, општина Велико Градште заинтересована је и за пројекат заштите Сребрног језера који би обухватио водоводну и канализациону мрежу са системом за пречеишћавање воде као и друге пројекте из области инфраструктуре и спорта.

Након што су детаљно упознати са функционисањем система депонија и рециклаже отпада, гости су обишли нову централну депонију у Решици, уз договор о припремама за учешће у заједничком пројекту.

image_pdfimage_print

РТС1: Екипа “С Тамаром у акцији“ у Тополовнику

Популарни серијал “С Тамаром у акцији“ приказаће ове недеље реновирање дома породице Јовановић из Тополовника код Великог Градишта, али и атракције и лепоте ове општине смештене на десној обали Дунава.

Тамарина екипа је, од неколико стотина пријава, одлучила да прилику за бољи живот пружи овој породици коју  чини самохрани  отац  Дракче и његово двоје малолетне деце, скућеној у скромних 35 и по квадрата.

Општина Велико Градиште је, у периоду од 03. до 07. септембра, била домаћин ове хумане екипе. Током радова, на пројекту је гостовало и радило десет мајстора и осам чланова продукције задужених за реновирање куће и снимање свих радова и активности.  Поред сталних спонзора емисије “С Тамаром у акцији“, подршку екипи  и породици пружили су и многи други предузетници, Удружење жена “Тополовчанке” као и појединци са територије општине Велико Градиште те представници Туристичке организације Велико Градиште који су, уједно, били задужени и за туристичке обиласке.

У Тополовнику је екипа пробала гулаш од зеца, обишла је Сребрно језеро и околину, а Тамара је породицу Јовановић одвела у посету оближњем манастиру Нимник.

Како је завршена кућа ове скромне породице и како се екипа “С Тамаром у акцији“ провела у Тополовнику и Великом Градишту погледајте у петак 03. новембра, у 21 сат, на првом каналу РТС-а.

Фото: stamaromuakciji.rs

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print