Archive for month: април, 2017

Приступање пројекту „Локални развој источне Србије кроз повећање прихода од туризма”

У Великом Градишту, одржан је јуче састанак поводом пројекта „Локални развој источне Србије кроз повећање прихода од туризма” који је, у сарадњи са програмом Уједињених нација за развој (UNDP), покренула Агенција за управљање лукама Републике Србије.

Пројекат ће се реализовати у 2017. години са циљем да се Дунавом повежу Београд и шест градова Источне Србије на Дунаву чије се постојање протеже на доба Римљана како би се креирала јединствена туристичка понуда којом ће се ово подручје представити домаћим и страним туристима.

Састанку су присуствовали директор Агенције за управљање лукама, Вук Перовић, директор Агенције за консалтинг и менаџмент у туризму, Бранко Красојевић, председник општине, Драган Милић, заменик председника, начелница Опшптинске управе, главни урбаниста, представници Одељења за привредни и економски развој и дијаспору као и руководиоци Туристичке организације, Спортског центра, Народне библиотеке и Културног центра општине.

Поред кључних услова за учешће у пројекту, на састанку су представљени туристички капацитети општине Велико Градиште са освртом на предности и недостатке садашње понуде.

За координатора, испред општине Велико Градиште, одређена је Јасмина Петровић, руководилац Одељења за привредни и економски развој, а као заменик, Дајана Стојановић, директор Туристичке организације. Задатак чланова радне групе је да прикупе одговарајућу документацију те дају мишљења и сугестије како би се сачинио што квалитетнији документ који би садржао смернице и препоруке за ефикаснију промоцију наутичког и других пратећих облика туризма.

Оцена овог састанка је да општина Велико Градиште обилује природним лепотама и спортским, културним и туристичким садржајима те да испуњава услове за пристајање туристичких бродова, који је неопходан за креирање понуде и реализацију овог пројекта.

ВИДЕО ПРИЛОГ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

У Ђуракову и Поповцу основано Удружење жена “Златне руке“

Мере подстицаја које општина Велико Градиште спроводи у циљу подршке и јачања женског активизма и предузетништва дају резултате па је тако ових дана формирано још једно удружење жена. У суботу, 22. априла, одржана је оснивачка скупштина Удружења жена “Златне руке“ из Ђуракова и Поповца.

На седници су донета оснивачка акта и изабрани представници Удружења, а Месна заједница Ђураково-Поповац уступиће овом удружењу своје просторије на коришћење.

За председницу Удружења изабрана је Тања Костић, док је председница Надзорног одбора Рожи Пајкић.

Фото: Facebook

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

У Тополовнику постављен нов асфалт

И у насељу Тополовник изводе се радови на асфалтирању улица па је тако ових дана новим асфалтом покривено 1.400, од укупно планираних 1.600 метара пута.

Руководство општине обишло је локацију у Тополовнику где су радови, због лошег времена, још у току.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Маскембал полазника Предшколске установе “Мајски цвет“

Да су пролеће и лепши дани стигли доказ су и малишани Предшколске установе “Мајски цвет“ који ће прошетати улицама нашег града у четвртак, 27. априла, поводом одржавања дечјег маскембала.

Позивамо вас да изађете и поздравите их од места поласка испред старе “Касине“ , у 17 сати, и даље улицом Кнеза Лазара, преко Трга М. Милорадовића, те улицом Бошка Вребалова до њиховог “вртића“.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Представљени нови кабинети и учила у ОШ “Вук Караџић“

Поводом завршетка пројекта прекограничне сарадње “Мостови културе и традиције“ ОШ “Вук Караџић“ из Мајиловца представила је модерну фоно-лабораторију за учење страних језика, али и кабинете и опрему добијене из претходно реализованих пројеката и донација. Школу је, овом приликом, посетио и председник општне, Драган Милић, са сарадницима.

Колико се у ОШ “Вук Караџић“ улаже у образовање, али и услове у којима ђаци похађају школу, истакао је директор школе, професор Божидар Грујић: “Пројекат “Мостови културе и тредиције” реализован је у оквиру IPA програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, у партнерству са Индустријском школом из Нове Молдаве. У оквиру пројекта одржана су два семинара те презентовани обичаји оба народа у оквиру културних манифестација, а ученици су се огледали и у спорту, фудбалу и одбојци.“.

Укупни трошкови реализације пројекта износили су 1.917.401 динара док је учешће општине Велико Градиште износило 487.152 динара. Овим средствима школа је опремила кабинет за стране језике у вредности од 3.850 евра, а за потребе школе купљена је рачунарска и фото опрема у вредности од 2.909 евра.

Школа је опремљена и са пет интерактивних табли са пратећом опремом, лап-топом и бим-пројектором, па тако две табле користе ученици централне школе у Мајиловцу, а по једну ђаци подручних одељења у Сиракову, Курјачу и Ђуракову. Једна од две табле, обезбеђене из донација, у вредности од 163.483,20 динара, донација је општине Велико Градиште, а преостале три набављене су од средстава одобрених школи буџетом општине Велико Градиште.

Поред наведеног, школа је добила и два кабинета информатике и рачунарства. Кабинет ТИО,  у потпуности опремљен рачунарском опремом, столовима и столицама, формиран је из средстава Грант пројекта „Компјутер – мој прозор у свет“, а школа је заменила под и електро-инсталације. Сви наставници су прошли обуку за рад на рачунарима. Други Информатички кабинет опремљен је донацијом Министарства за телекомуникације и информационо друштво, у оквиру Програма „Дигитална школа“. Вредност опреме је износила 525.000 динара, а сви рачунари су међусобно повезани, тако да наставник може да прати рад ученика.

“Општина много улаже у школство и наставиће да инвестира. Прошле године је комплетно реновирана спортска хала Средње школе у износу од 2,5 милиона динара, у Средњеву је у току наставак изградње зграде централне основне школе за коју је, уз подршку Владе Србије, обезбеђено 15 миоиона динара, а у Царевцу се завршава проширење подручног одељења Основне школе “Миша Живановић“ из Средњева, намењеног боравку предшколаца, и котларнице, у вредности 1,5 милиона динара. Просветним радницима смо доделили и два стана на коришћење.“, рекао је председник општине, Драган Милић.  Он је искористио прилику да похвали рад и изглед ове 30-годишње установе за шта су, како је навео, заслужни и ученици и запослени, на челу с директором.

ВИДЕО ПРИЛОГ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Сазив 9. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

 

САЗИВАМ

9. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 28. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ (ПЕТАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Пословника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. ПредлогОдлукео комуналнимделатностима,
 3. ПредлогОдлуке о сахрањивању и гробљима,
 4. ПредлогОдлуке о пијацама,
 5. ПредлогОдлуке о покретањупоступкарадииздавања у закуппростора у зградиопштинеВеликоГрадиште у делуходникакодулазаизправцаулицеМирославаТирше,
 6. ПредлогОдлуке о давањусагласности и усвајањуПројекта јавног приватног партнерства „ Замена постојеће столарије и рeконстукције котларнице – уградња новог котла за биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у Дому здравља Велико Градиште“,
 7. Предлог Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера, уређаја и опреме у функцији уређења јавне површине плаже на Сребрном језеру,
 8. ПредлогРешењаo усвајању почетног ликвидационаог извештаја ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште у ликвидацији,
 9. ПредлогРешењао давању у закуп на одређено време јавних и дугих површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру ( Ћирковић Милан- локација 1)
 10. ПредлогРешења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у  функцији уређења плаже на Сребрном језеру (Ћирковић Милан – локације 2),
 11. ПредлогРешења о давању у закуп на одређено време јавних и дургих површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру (Шћекић Зоран – локација 3),
 12. ПредлогРешења о престанкукоришћењапоосновузакупајавних и другихповршина у ВеликомГрадишту (ОгњановићЦвета),
 13. ПредлогРешењао именовању директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште,
 14. ПредлогРешењао престанкумандатав.д. директора ЈКП “Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште,
 15. ПредлогДопунепрограмапостављањамањихмонтажнихобјекатапривременогкарактеранаподручјуопштинеВелокоГрадиштезапериодод 2017. до године,
 16. ПредлогИзменаПрограмапостављањамањихмонтажнихобјеката и уређаја у функцијиуређењајавнеповршинеплаженаСребрномјезеру,
 17. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 18. Предлог Решења о продужењу рока трајања закупа на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката-педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту ( „Миланка Станковић PR, VI & VE PLUS“ из Ниша ),
 19. Предлог Решења о продужењу рока трајања закупа на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката-педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту ( СР за изнајмљивање педалина, кануа и чамаца Делфин, ПР Бурмезовић Јованка ),
 20. Предлог Решења о продужењу рока трајања закупа на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката-педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту ( Здравковић Саша ПР, Услуге издавања педалина Саша и Тања ),
 21. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за прибављање и располагање грађевинским земљиштем у јавној својини,
 22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за сарадњу са другим општинама и градовима.

Број: 06-23/2017-01-1                                                                                                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић, с.р.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Кусиће и Велико Градиште у пролећном руху: 14. Дани цвећа и меда

И овог пролећа љубитељи цвећа и пчеларских производа окупиће се на 14. Фестивалу цвећа и меда, изложбено-продајној манифестацији посвећеној кућном и баштенском цвећу и пчеларским производима, која се током два дана, 30. априла и 01. маја, одржава у селу Кусићу и Великом Градишту.

Поред домаћих произвођача, на манифестацији учествовују и цвећари, пчелари, грнчари и мајстори старих заната из разних крајева Србије. У склопу изложбе, у Кусићу и Великом Градишту биће одржан и богат културно-забавни програм, а организатори су најмаштовитијим излагачима цвећа и пчелињих производа припремили вредне награде.

Пријаве у Туристичкој организацији општине Велико Градиште, на телефон 012/663-179, или Месној заједници Кусиће, телефон 012/825-36-47.

Узмите учешће на најлепшем фестивалу у нашој општини!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Четврти Уранак фестивал – Најбољи провод за првомајске празнике у Србији!

Музички фестивал “Уранак“ ће четврту годину за редом угостити све љубитеље добре музике на Сребрном Језеру, једном од најлепших излетишта Србије. Од 29. априла до 2. маја очекује се провод пун позитивних вибрација, а један од првих извођача који ће наступити и својом хитовима учинити овај фестивал незаборавним је група С.А.Р.С.

Сада већ традиционално, “Уранак“ за локацију бира Сребрно Језеро као идеално место за добар провод, предах од градске вреве и уживање у природи, где се очекује и велики број иностраних посетиоца. На већ познатим стејџевима Live, Urban, Open air action, посетиоци ће имати прилику да у четири дана слушају извођаче електронске, хип-хоп, и поп музике у дневној и ноћној варијанти.

Прошле године својим сјајним програмом “Уранак“ је привукао преко 6.000 људи на стејџевима на којима су наступили познати извођачи: Београдски Синдикат, Colonia, Uto Karem, Nakadia, DJ Gru, Rise & Shine, Erick Kasell, Zwein, Данијел Чехранов, Илија Ђоковић, Илија Rudhaman, Lady Dee, Алтернатива, SMTNG, Немања Вановић, DJ Mixa.

За више информација посетите сајт http://www.uranak.org/

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

ПУ “Мајски цвет“: Оглас ради отуђења моторног возила путем јавног надметања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Мајски цвет“
Број: 602
Датум: 20.04.2017. год.
Велико Градиште

 

На основу члана 2. Решења o формирању комисије бр. 595 од 20.04.2017. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште дана 20.04.2017. године објављује,

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. Предмет продаје
Предмет отуђења је половни моторно возило у виђеном стању.

2. Подаци о возилу
Путнички аутомобил, марка: Застава, модел: Yugo 101Scala 65, година производње: 2002, радна запремина мотора: 1.298 cm3, снага мотора: 46 kw.
Напомена: возило није у возном стању.

3. Цена
Почетна цена за продају моторног возила у првом кругу надметања износи 25.000,00 динара.

4. Преглед возила
Половно возило се може погледати у дане 21.04.2017.- 03.05.2017. године, у времену од 08-14 часова у кругу дворишта ПУ „Мајски цвет“ у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.
Возило се купује у виђеном стању.
Накнадне рекламације не важе.

5. Право учешћа
Право учешћа у јавном надметању имају сва физичка и правна лица.

6. Садржај понуде
Писана понуда треба да садржи:
– Документа и подаци о понуђачу
А) Физичко лице(фотокопија личне карте,адреса и контакт телефон)
Б) Правнолице(назив,седиште и бројтелефона,потписана и оверенаодстранеовлашћеноглица,изводизрегистрапривреднихсубјекатанадлежногоргана и потврда о порескомидентификациономброју)

Уз понуду мора се доставити изјава подносиоца понуде да прихвата све услове из јавног
огласа,да се моторно возило купује у виђеном стању и да накнадне рекламације не важе.

У понуди се обавезно наводи понуђена цена која не може бити нижа од почетне цена, а која износи 25.000,00 динара.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити потписано и оверено печатом од стране законског заступника правног лица, односно оверено од стране надлежног органа за физичко лице.
Пријава је непотпуна уколико не садржи све што је прописано,ако нису приложене све исправе како је то прописано овим Огласом,односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом,или уколико су достављени подаци супротни објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене,односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку
јавног надметања.

7. Достављање понуде
Писане понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком“ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ-Јавни позив за продају виљушкара путем јавног надметања затвореним писаним понудама, путем поште или непосредно код ПУ „Мајски цвет“ у седишту предузећа у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.
Рок за достављање понуде са траженом документацијом је 03.05.2017. године до 11 часова.
Благовременом ће се сматрати све пријаве које буду примљене до наведеног рока.
Јавно отварање писаних понуда биће одржано 03.05.2017. године у 11,30 часова у седишту предузећа у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.

8. Обавезе купца.
Купац је обавезан да након закључења уговора уплати уговорену цену у року од 7 дана, а затим да о свом трошку однесе возило из дворишта ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште.

9. Закључење уговора
Најповољнији понуђач је дужан да у року од 3 дана од добијања писменог обавештења приступи у просторије ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, ради закључења купопродајног уговора.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на број 012/7662-656.

Комисија за прикупљање понуда у поступку
јавног надметања ради продаје расходованог
половног моторног возила

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Позив на учешће у акцији добровољног давања крви у Великом Градишту

Црвени крст Велико Градиште, у сарадњи са републичким Институтом за трансфузију крви – Београд, организује акцију добровољног давања крви која ће се одржати у понедељак24. априла 2017. године, у времену од 9 до 15 часова, у Дому здравља Велико Градиште.

Позивамо све досадашње даваоце крви који су небројено пута до сада узели учешће у овим акцијама као и потенцијалне даваоце крви који то треба да ураде први пут да искажу своју хуманост и узму учешће у овој хуманој акцији.

МОЛИМО, ИСКАЖИТЕ СВОЈУ ХУМАНОСТ!!!

Црвени крст Велико Градиште

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
image_pdfimage_print