Рани јавни увид – ПДР Нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту

ПДР Нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту налази се на јавном увиду и у ходнику општине на огласној табли испред канцеларије број 11 oд 09.10.2015. дo 23.10.2015 и на интернет страници:

ЈАВНИ УВИД

Примедбе и сугестије можете предати у канцеларији број 11 у току трајања јавног увида и путем поште адресирано на општину Велико Градиште, Житни Трг бр.1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Примедбе и сугестије на План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-152/2015-06

Датум: 09.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е
Јавни позив за прикупљање понуда за набавку услуга финансијског кредита

Општина Велико Градиште расписује јавни позив за набавку услуга финансијског кредитаза финансирање капиталних инвестиционих расхода, који ће се искористити за замену постојеће уличне расвете са ЛЕД расветом и позива све заинтересоване пословне банке да поднесу своје понуде према условима из овог јавног позива и конкурсне документације.

Конкурсну документацију можете преузети на сајту општине Велико Градиште http://velikogradiste.rs/ . КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Право учешћа имају све банке које имају дозволу за рад Народне банке Србије и обављају кредитне послове.

Понуду са предлогом уговора о кредиту и планом отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе, доставити  до 19.10.2015.године до 12.00 часова, на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште, канцеларија бр.48, са назнаком „Услуга кредита – не отварати“

На полеђини коверте понуђач назначава своје податке, адресу ,телефон и контакт особу.

Kритеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума најниже понуђене цене кредита. Цена кредита је ефективна каматна стопа , која је обрачуната сагласно одлуци НБС о њеном обрачуну. Најповољнија понуда је понуда са најнижом ефективном каматном стопом. У ситуацији када постоје  две или више понуда са истом понуђеном ценом кредита и роком одобравања кредита , наручилац ће извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио ниже трошкове кредита.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 20.10.2015. године са почетком у: 12.00 часова.  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинске управе  општине Велико Градиште, мала сала СО Велико Градиште – спрат.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Представници понуђача морају имати уредно овлашћење  које ће предати Комисији, приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора  биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Додатна обавештења и информације могу се добити писаним путем или електронски на: sovgradiste@ptt.rs.

Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-204/2015-01-2
Датум: 08.10.2015.године
Велико Градиште

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Извештај о остварењу буџета за период јануар-јун 2015. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2015. годину – октобар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2014. годину
Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2012. годину
Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2013. годину
Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2014. годину
Одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Потврда да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати
Сагласност Министарства финансија о дугорочном задуживању
Елаборат – Реконструкција јавног осветљења – енергетско-економска анализа
Питања и одговори
Питања и одговори 1

Питања и одговори 2
Откривен споменик српским јунацима 9. Пешадијског пука Дунавске дивизије у Раму

У Раму код Великог Градишта, 7. октобра одржана је централна свечаност поводом стогодишњице одбране Стига “ОД РАМА ДО КРФА – ДО ПОСЛЕДЊЕГ ЧОВЕКА 1915-2015.“. Овом приликом, представник Министарства одбране, помоћник министра господин Милош Јанковић, открио је споменик српским јунацима 9. Пешадијског пука првог позива Дунавске дивизије, погинулим у одбрани Стига и отаџбине, октобра 1915. године, аутора Милутина Перића, академског сликара из Великог Градишта.

Свечана церемонија откривања споменика започела је обраћањем председника Друштва за неговање традиције ослободилачких ратова 1914-1918, господина Драгољуба Јуришића, и помоћника министра одбране, господина Милоша Јанковића, који се присутнима обратио речима: “Слобода и част српског народа и државе и српског војника из 1. Светског рата уздигнути су на пиједестал оних вредности које се вечно памте. Оживљавамо успомену и осећај припадништва заједништву, одајемо почаст нашим прецима и свим жртвама овог историјског догађаја. Овај јубилеј обележавамо откривајући споменик знаним и незнаним јунацима 9. Пешадијског пука Дунавске дивизије првог позива који се, повлачећи се од Рама на Дунаву до Крфа, бранили Стиг и Србију.“.

По освећењу споменика, уз звуке трубе на мелодију “Тамо далеко“, венце су, уз делегацију Министарства одбране, положили и начелник Браничевског управног одбора, делегације општине Велико Градиште, града Пожаревца, Друштва за неговање традиције ослободилачких ратова 1914-1918 и МУП-а Србије – Полицијске управе у Пожаревцу, представник Амбасаде Републике Француске у Републици Србији и делегација Удружења потомака ратника 1912-1918 Жабари, док је вод припадника Војске Србије извео почасну артиљеријску паљбу.

Прослава је настављена свечаном академијом коју су отворили председник општине Велико Градиште и председник Организационог одбора за обележавање стогодишњице, господин Драган Милић, и градоначелник града Пожаревца, господин Миомир Илић.

У свом обраћању Милић је истакао важност овог светог места где се пре сто година бранила Србија и где је изведен један од главних удара немачке и аустроугарске војске. “Најмање што можемо је да не заборавимо ове догађаје и људе који су дали животе бранећи своје домове и отаџбину“ рекао је председник општине Велико Градиште. Додао је и да су на овом месту, као важној стратешкој тачки, пре много времена оставили печат и разни други народи – Келти, Римљани и Турци.

Градоначелник града Пожаревца подсетио је на трагичну 1915, годину патње и трагедије, али и великог отпора немачкој и бугарској војсци. Два месеца у јесен те године, исцрпљена српска војска храбро се одупирала нападима, не предајући се, већ се повукла на Крф како би касније, на Солунском фронту, однела кључну победу, истакао је Илић. У овим је борбама страдало шездесет одсто војника 9. Пешадијског пука, бранећи Стиг, Млаву и Хомоље, када се, након напада из правца Румуније, повлачио према Пожаревцу. Од 7. до 28. октобра пук је већ изгубио половину својих људи. Одавши почаст генералу Јуришићу – Штурму, пуковнику Анђелковићу и Павловићу, војводама Бојовићу, Мишићу и Степановићу, војницима и добровољцима српске војске, завршио је свој говор градоначелник града Пожаревца.

Челници општине Велико Градиште и града Пожаревца овом су приликом доделили плакете и повеље заслужним установама за помоћ и допринос у организацији као и награђеним ученицима за литерарне радове на тему одбране Стига у 1. Светском рату. Плакете су додељне Војсци Републике Србије, ЈП ЕПС Београд, Огранку ХЕ Ђердап – Сектору за одржавање приобаља Пожаревац, Предузећу „Спидер Сербиа“ доо Београд и Историјском архиву Пожаревац.
За литерарни рад на тему „Допринос Дунавске дивизије првог позива у одбрани Стига 1915.“ пригодним новчаним наградама награђени су ученици Марко Јоцић, Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац, за освојено прво место, Јана Јоксимовић, Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Пожаревац, за освојено друго место и Емилија Половшек, Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац, за освојено треће место.

Прво место за литерарни рад на тему „Учешће Деветог пешадијског пука Дунавске дивизије првог позива у одбрани Стига 1915.“ освојила је Анастасија Цветковић, ОШ „Десанка Максимовић“ Пожаревац, друго место припало је Емилији Миленковић, ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац, а треће Наталији Јовић, ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац. У име свих добитника захвалила се др Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац.

Свечану академију употпунио је културно-уметнички програм у којем су наступили Марко Милчић рецитацијом “Плава гробница“, КУД Костолац извођењем “Балских игара“, док је Градски женски хор “Барили“ извођењем песме “Тамо далеко“ затворио академију.

За крај програма свечаног обележавања стогодишњице организована је виртуелна изложба Историјског архива Пожаревац “Стогодишњица одбране Стига 1915-2015“, отворена претходне вечери у просторијама “Народног музеја Велико Градиште“ где ће бити постављена до 10. октобра.
Позив на радионицу „Млади и медији“

Општина Велико Градиште, у сарадњи са УГ „Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац“, организује радионицу „Млади и медији“, у оквиру пројекта финасираног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Циљ пројекта је развој туризма на регионалном нивоу.

Уверени смо да заједничким пласманом туристичких прозвода можемо допринети развоју туризма и да је медијска промоција од изузетне важности за развој туризма те Вас позивамо да приствујете радионици.

Радионица ће се одржати у великој сали Скупштине општине, у петак 09. октобра, од 09:30 часова.

Радионица је намењена запосленима у јавном и приватном сектору, особама које имају јавни наступ или контакт са медијима, пласирају своје туристичке производе као и осталим заинтересованима.
Обележавање стогодишњице одбране Стига “Од Рама до Крфа – до последњег човека…“ 1915-2015. у Раму

Општина Велико Градиште и град Пожаревац ове године обележавају стогодишњицу одбране Стига под називом “Од Рама до Крфа – до последњег човека…“ 1915-2015. Програм је обухватио низ дешавања од 28. јуна до 07. октобра када ће у селу Рам бити уприличено откривање споменика палим јунацима Великог рата, као централни догађај обележавања стогодишњице.

У селу Рам на Дунаву, 07. октобра 1915. године, при повратку аустроугарске војске, извршен је напад војно надмоћнијих Макензенових Немаца. У борбама које су се, од јесени 1915. године, водиле учествовао је Девети пешадијски пук, у саставу Дунавске дивизије првог позива, бранећи Стиг и Млаву и повлачећи се од Рама на Дунаву до Крфа.

Поводом стогодишњице битке Великог рата, која се у јесен 1915. године одиграла у долини Стига и Млаве, око тврђаве Рам на Дунаву и Великог Градишта, у издању ИП „Просвета“, објављена је  књига „Од Рама до Крфа: до последњег човека“, Властимира С. Петковића.

“Били смо остављени сами себи, а непријатељ је био силнији него икада. Надмоћност Макензенових Немаца, и бројна и техничка, била је толика да је њихова победа била сигурна, наш пораз неминован. То се јасно осећало још док су били на левој обали Дунава. Па ипак се није задрхтало, ипак се борило за сваку стопу, до последњег човека…“ записао је Петковић.

Последња, главна манифестација обележавања стогодишњице одржаће се 07. октобра у селу Рам, на обали Дунава, са почетком у 11,00 сати.

П р о г р а м
(обала Дунава, поред ресторана Ледерата)

11,00 – Откривање споменика српским јунацима 9. Пешадијског пука првог позива Дунавске дивизије који су погинули у херојској одбрани Стига и Србије 1915. године

11,30 – Свечана академија

12,30 – Виртуелна изложба Историјског архива Пожаревац “Стогодишњица одбране Стига 1915-2015“

За посетиоце је обезбеђен паркинг на платоу код трафо-станице.

Google мапа места
Обавештење о раном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације дела насеља Калиновац, к.о. Затоње у општини Велико Градиште

Обавештење о

РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КАЛИНОВАЦ, К.О. ЗАТОЊЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације дела насеља Калиновац, КО Затоње у општини Велико Градиште.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од  09.10.2015. године до 23.10.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 23.10.2015. године до 14.00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-151/2015-06

Датум: 01.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 
Обавештење о раном јавном увиду у нацрт плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова (Пожаревачки пут) и Воје Богдановића у насељу Велико Градиште

 

Обавештење о

РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА БОШКА ВРЕБАЛОВА (ПОЖАРЕВАЧКИ ПУТ) И ВОЈЕ БОГДАНОВИЋА У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова (Пожаревачки пут) и Воје Богдановића у насељу Велико Градиште.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од  09.10.2015. године до 23.10.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 23.10.2015. године до 14.00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-152/2015-06

Датум: 01.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е
Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокрентости у својини општине Велико Градиште – Теретана

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Статута ЈУСЦВГ („Сл. Гласник општине Велико Градиште“, бр. 12/08) и члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гласник РС“, бр. 24/12), Управни одбор Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште дониси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ-ТЕРЕТАНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕНТОСТИ У СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ТЕРЕТАНА

 

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште као носилац права коришћења издаје у закуп објекат-теретана у Великом Градишту на кат.парцелама бр. 1895/1 и 1971/1 КО Велико Градиште у улици Бошка Вребалова бр. 3.
 1. Почетна цена закупа износи 105,oo еура на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Износ закупнине плаћа се месечно.

 1. Предметна непокретност даје се у закуп на одређено време на период од 1 (једне) године.

За време трајања закупа закупац је дужан да сноси трошкове одржавања објекта  као и да одржава уређаје и опрему у њему у исправном и функционалном стању.

Закупац је дужан да за време трајања закупа омогући спортским клубовима са територије општине Велико Градиште бесплатно коришћење теретане са свим пратећим садржајима према њиховим потребама које ће се утврђивати споразумно и то у укупном трајању од 850 часова годишње.

 1. Право подношења понуда имају физичка лица, предузетници и правна лица, која положе гарантни износ у висини 10.000,оо динара.

Гарантни износ се уплаћује у буџет ЈУ СЦВГ, на жиро рачун број 840-913668-53, приликом подношења понуда.

 1. Писмене понуде подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда за закуп теретане”, у просторијама ЈУ „Спортски центар“.
 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пoнуде.
 1. Понуде се подносе у периоду од 09.2015. године до 07.10.2015. године.
 1. Подносилац понуде може извршити увид у документацију у вези са непокретношћу, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 сати, у просторијама Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште.
 1. Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако се поднесе најмање једна исправна понуда.
 2. Учеснику у поступку за кога се по окончању поступка утврди да његова понуда није најповољнија, враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о давању у закуп дела предметне непокретности, а најповољнијем понуђачу износ депозита урачунава се у износ закупнине.
 3. Уговор о закупу дела предметне непокретности у јавној својини закључује се између Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште и лица које је означено као најповољнији понуђач у складу са моделом уговора. Уговор се закључује у року од 8 дана од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача. Уколико лице које је означено као најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора у наведеном року, поступак ће се сматрати неуспелим и приступиће се новом поступку, а лице које у својству најповољнијег понуђача не приступи закључењу уговора у предвиђеном року губи право на повраћај гарантног износа.
 4. Понуда коју сваки учесник подноси у писаној форми обавезно мора да садржи следеће елементе: доказ о уплати гарантног износа, износ закупнине која се нуди, име и презиме и ЈМБГ физичког лица ,копија личне карте, уредно овлашћење за заступање предузетника или правног лица ако је учесник поступка предузетник или правно лице. Поред ових елемената понуда мора да има и следеће елементе, у зависности од карактера понуђача, и то:
  1. За предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број радње;
  2. За правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.
 5. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Висина закупнине мора бити одређена у фиксном износу у динарима месечно за објекат.
 6. Отварање понуда биће обављено дана 07.10.2015. године са почетком у 12.00 часова. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, уз услов физичких могућности простора да прими сва заинтересована лица, због чега ће предност имати учесници поступка.
 7. Понуда се доставља Управном одборуЈавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште у затвореној коверти са видљивом назнаком: “ПОНУДА ЗА ЗАКУП ТЕРЕТАНЕ“, на адресу: Јавна установа Спортски центар Велико Градиште.
 8. Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује, што ће бити посебно наведено записником о отварању писаних понуда. Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, а неуредном она понуда која је поднета у отвореној коверти, или која не садржи елементе из тачке 7. овог огласа.
 9. Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Велико Градиште, званичној интернет презентацији Општине Велико Градиште и званичној интернет презентацији Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште (www.juscentarvg.com).
 10. Све ближе информације могу се добити у Јавној установи „Спортски центар“ Велико Градиште лично, или позивом на број телефона 012/7662-811.

Јавна установа „Спортски центар“

Велико Градиште

Број:

Датум:29.09.2015.год.

Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУСЦВГ

Душан Бановић