Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале гасне електране „СИРАКОВО 2“ на к.п.бр.7017/2 К.О. Сираково, на територији општине Велико Градиште носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије а.д. ул. Народног фронта бр. 12, 21000 Нови Сад.

ЈАВНИ УВИД у Студију о процени утицаја пројекта изградње мале гасне електране „СИРАКОВО 2“ може се извршити у просторијама Општинске управе Велико Градиште у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, канцеларија бр. 11, ул. Житни трг бр. 1, Велико Градиште, у периоду од 31.12. 2014 до 19.01. 2015 године у времену од 07:00-14:00 часова сваког радног дана.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ-е Општине Велико Градиште закључно са 19.01.2014. године. Примедбе и мишљења се предају у писменом облику на Писарници Општинске управе Велико Градиште.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној Студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Општине Велико Градиште, у ул. Житни трг бр. 1, у Малој сали СО Велико Градиште (на спрату), дана 21. 01. 2014. године, у времену од 12:00 до 14:00 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно чл. 20 став 4 Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-77/2014-06
Датум: 24.12.2014. године

image_pdfimage_print