Одборници Великог Градишта – осавремењавање рада локалне самоуправе

У циљу модернизације и унапређења рада локалне самоуправе, општина Велико Градиште је учинила још један корак напред. Како би се смањили издаци за обиман материјал који се припрема за седнице Општинског већа и Скупштине општине те курирском службом доставља члановима и одборницима за сваку седницу, општина је одлучила да им исти прослеђује електронским путем и на тај начин обезбеди рационалнији и савременији рад Већа и локалног парламента.

Да би функционерима омогућила доступност овако дистрибуираног материјала општина је на почетку 2014. године обезбедила таблет-рачунаре преко којих ће они преузимати седнички материјал и истовремено пратити рад Већа и Скупштине на самој седници. У ту сврху отворене су и и-мејл адресе те обезбеђена “њирелесс“ конекција на месту одржавања седница. Таблет-рачунари су функционерима подељени на реверс и по истеку мандата дужни су да их предају надлежној општинској служби.

Идући у сусрет Европској унији и све савременијим захтевима који се постављају пред локалну самоуправу и грађане, познавање рада на рачунару постало је неопходно у свакодневном раду и приступу многим информацијама те се за изабране представнике народа наметнуло као основ у свакодневној јавној комуникацији како међусобно тако и са грађанима.

До сада је у општини Велико Градиште већ уведена електронска управа кроз коју су умрежене и све месне канцеларије па грађани из својих домова могу завршити велики део послова везаних за администрацију локалне самоуправе. На овај начин се увелико смањује преоптерећеност општинских служби, штеди материјал али и драгоцено време корисника услуга.

image_pdfimage_print